Slovensko dôsledne monitoruje situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 Tlačiť E-mail
Sobota, 29. február 2020 12:47

Štát dôsledne monitoruje situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19. V praxi sú nastavené opatrenia a všetky zložky navzájom bezodkladne spolupracujú. Ministerstvo zdravotníctva SR a Úrad verejného zdravotníctva SR zároveň situáciu dôsledne monitorujú, všetky vzorky sú do aktuálneho času negatívne.


Prosíme preto, aby sa nešírili poplašné správy o pozitívnych vzorkách v súvislosti s koronavírusom. Ubezpečujeme verejnosť, že bezodkladne informujeme o všetkých aktuálnych informáciách prostredníctvom médií, sociálnych sietí a na svojich domovských webových portáloch.


Zriadené sú už niekoľko týždňov infolinky a e-mailový kontakt, kde epidemiológovia odpovedajú na otázky verejnosti 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Všetky informácie, vrátane potrebných kontaktov, sú k dispozícii na stránke Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva SR:


https://www.health.gov.sk/?koronavirus-covod-19


http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153


Na hraničných priechodoch s rakúskou hranicou sa realizujú kontroly, ľudia, ktorí prichádzajú na Slovensko dostávajú informačné letáky z dielne Úradu verejného zdravotníctva SR s praktickými informáciami a radami ohľadom nového koronavírusu. 


Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR rozposiela všetkým ľuďom, ktorí prichádzajú na územie Slovenska, SMS správy s praktickou informáciou ohľadom koronavírusu.


Ministerstvo dopravy SR zabezpečilo, že na letiskách v Bratislave, v Poprade a v Košiciach sa realizujú kontroly aj v zmysle merania teploty cestujúcim.


Všetky informácie ohľadom cestovania sú zverejnené na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR tu: http://www.mzv.sk/


Situáciu monitorujeme a operatívne reagujeme preventívnymi opatreniami.