Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3746
Počet zobrazení obsahu : 21697780
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 9. kalendárny týždeň 2020 Tlačiť E-mail
Piatok, 28. február 2020 13:14

chripkaV 9. kalendárnom týždni 2020 bolo hlásených 64 589 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2 309,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 0,2 %  (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Košickom kraji, najnižšia v Banskobystrickom. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 6 931,4/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 619 osôb, čo predstavuje 2,5 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (839). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (422) a pneumónie (358).

Ochorenia hlásilo 60 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 46 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Žilinskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 9. kalendárnom týždni 2020 hlásených 8 671 ochorení (chorobnosť 310,0/100 000), čo predstavuje 13,4 % z celkového počtu hlásených ARO. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 5,4 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Prešovskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí (987,2/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v 9. kalendárnom týždni bolo hlásené spolu v 134 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o:

-     71 materských škôl (36 v Košickom kraji, 10 v Prešovskom kraji, osem v Žilinskom kraji, sedem v Trnavskom kraji, šesť v Banskobystrickom kraji a štyri v Nitrianskom kraji),

-     59 základných škôl (31 v Košickom kraji, 24 v Prešovskom kraji, dve v Trnavskom kraji a po jednej v Žilinskom kraji a Banskobystrickom kraji),

-     4 stredné školy (tri v Košickom kraji a jedna v Prešovskom kraji).
 

Z dôvodu zvýšeného výskytu ARO bol vydaný zákaz návštev v 4 zdravotníckych zariadeniach:

-     2 x v Prešovskom kraji (Nemocnica Dr. V. Alexandra Kežmarok, Nemocnica Poprad, a.s.),

-     2 x v Košickom kraji (NsP n.o. Kráľovský Chlmec, Geria s.r.o. Trebišov).

 

           Naďalej pretrvával zákaz návštev v 29 zdravotníckych zariadeniach:  

-     10 x v Bratislavskom kraji (päť kliník - UNB Nemocnica akad. L. Dérera, dve kliniky v UNB Nemocnica Staré Mesto, päť kliník - UNB Nemocnica Ružinov, osem kliník - UNB Petržalka, Národný onkologický ústav, Národný ústav detských chorôb,  Liečebňa sv. Františka, Gynekologicko-pôrodnícka nemocnica KOCH, Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku, Nemocničná a. s. - Nemocnica Malacky),

-     13 x v Prešovskom kraji (všetky oddelenia FNsP J. A. Reimana Prešov, lôžkové oddelenia  Ľubovnianskej nemocnice, n. o., NsP sv. Jakuba, n.o., Bardejov, desať sociálnych zariadení v okrese Bardejov),

-     6 x v Košickom kraji (UNLP Košice,  Železničná nemocnica Košice, UN-Nemocnica sv. Michala Košice, Nemocnica Košice–Šaca, DFN Košice, NsP Trebišov). 

 

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“

 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 9. kalendárnom týždni 2020 vyšetrených spolu 148 nazofaryngeálnych výterov a 37 dvojíc sér.

Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 11 vzoriek pozitívnych na vírus chrípky A/H3, desať vzoriek pozitívnych na vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie, štyri vzorky pozitívne na vírus chrípky A/H1pdm09, tri vzorky pozitívne na vírus chrípky A/Kansas/14/2017(H3N2)-like, dve vzorky pozitívne na vírus chrípky A/Brisbane/02/2018(H1N1)pdm09-like, šesť vzoriek pozitívnych na vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie, dve vzorky pozitívne na adenovírus a jedna vzorka pozitívna na Mycoplasma pneumoniae (graf 3).       

 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo od začiatku chrípkovej sezóny vyšetrených spolu 1 296 vzoriek biologického materiálu (901  nazofaryngeálnych výterov a 395 dvojíc sér).


Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 279 pozitívnych:

-     51 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie

-     72 x vírus chrípky A/H3

-     29 x vírus chrípky A/Kansas/14/2017(H3N2) - like

-     17 x vírus chrípky A/H1pdm09

-     15 x vírus chrípky A/Brisbane/02/2018(H1N1)pdm09-like

-     32 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie

-     7 x vírus chrípky B/Colorado/06/2017-like

-     32 x adenovírus

-     13 x respiračný syncyciálny vírus

-     9 x Mycoplasma pneumoniae

-     2 x vírus parachrípky.
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

 

 

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 9. kalendárnom týždni 2020

tab


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu
 

V 9. kalendárnom týždni 2020 boli hlásené dva prípady ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI u 78-ročnej ženy a 53-ročného muža zo Žilinského kraja.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2019/2020 bolo hlásených 23 prípadov SARI, z nich šesť chorých zomrelo.
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

 

   www.flunewseurope.org

-     http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/
updates/latest_update_GIP_surveillance/en/
.


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2018/2019 a 2019/2020

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2019/2020

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2019/2020

graf3


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky