COVID-19: Závery zo zasadnutia Bezpečnostnej rady SR Tlačiť E-mail
Štvrtok, 27. február 2020 18:12

Vo štvrtok 27.02.2020 zasadala v súvislosti s ochorením COVID-19 Bezpečnostná rada SR a rozhodla o zavedení nasledovných opatrení:

 • Zriadenie krízového štábu, ktorý bude zasadať na Ministerstve zdravotníctva SR pod vedením ministerky vnútra SR a s účasťou hlavného hygienika SR, predstaviteľov Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva obrany SR, Ministerstva dopravy SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Ministerstva financií SR. Krízový štáb bude môcť v prípade potreby vyhlásiť núdzový stav

 • Počnúc zajtrajším dňom (28.02.2020) bude na letiskách v Bratislave, Košiciach a Poprade zavedená celoplošná kontrola pasažierov – meranie teploty

 • Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR a verejnoprávne médiá pripravia mediálnu kampaň pre slovenských občanov zameranú na účinnú prevenciu a komplexnú informovanosť súvisiacu s ochorením COVID-19

 • Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR dočasne obmedzí konzulárne činnosti v oblastiach zasiahnutých novým koronavírusom

 • Ministerstvo vnútra SR pošle slovenským občanom v zahraničí (v oblastiach s výskytom COVID-19) SMS s praktickými odporúčaniami a informáciami o účinnej prevencii. Najneskôr v sobotu (29.02.2020) MV SR zavedie kontroly vozidiel na vstupných hraničných priechodoch, najmä na rakúskych hraniciach. Cestujúci obdržia informačné letáky s odporúčaniami pre osoby prichádzajúce z oblastí výskytu ochorenia COVID-19

 • Štát vyčlení milióny eur na nákup a navýšenie počtu OOPP a dezinfekčných prostriedkov v zdravotníckych zariadeniach

 • Štát dokáže v prípade väčšej nákazy reprofilizovať 7700 lôžok

 • MO SR má vypracovaný projekt na izolované mestečko v Lešti – s kapacitou 2500 osôb

 • Vypracuje sa plán karantény

 • Zdravotnícke zariadenia budú pri zlom manažmente pacienta pokutované


Doteraz prijaté opatrenia

 • Koncom januára 2020 bolo vydané a zaslané usmernenie všetkým regionálnym úradom verejného zdravotníctva v SR a kľúčovým rezortom s cieľom informovať zdravotnícke zariadenia o správnom manažmente pacienta v súvislosti s COVID-19, vrátane postupu na diagnostiku ochorenia a návodu na odber biologického materiálu

 • Od 25.02.2020 sú kontrolovaní všetci pasažieri prilietajúci do Bratislavy z Talianska z pohľadu ich zdravotného stavu. Na palube lietadla vypĺňajú  formulár, ktorí obdržia od posádky lietadla. Formulár  slúži orgánom na ochranu zdravia na spätné dohľadanie osôb, v prípade, že sa potvrdí, že na palube konkrétneho  letu bola osoba s potvrdeným ochorením COVID-19

 • Na Úrade verejného zdravotníctva a regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v SR sa zriadili telefonické infolinky 24/7 a e-mailová adresa na otázky verejnosti (január 2020, rozšírenie činnosti - február 2020)

 • Cvičenia vo vybraných nemocniciach s infektologickými pracoviskami (február 2020)

 • Cvičenia na vybraných hraničných priechodoch (február 2020)

 • Cvičenie na Letisku M.R. Štefánika v Bratislave (február 2020)

 • Vydanie 4 informačných letákov v súvislosti s COVID-19 pre verejnosť a zdravotníckych pracovníkov (január 2020, február 2020)

 • Laboratórna diagnostika nového koronavírusu sa uskutočňuje od 03.02.2020 v Národnom referenčnom centre pre chrípku pri Úrade verejného zdravotníctva SR - výsledky sú známe do niekoľkých hodín

 • Vydané a zaslané usmernenie k zasielaniu vzoriek biologického materiálu od pacienta podozrivého z COVID-19 regionálnym úradom verejného zdravotníctva v SR s cieľom informovať lekárov územne príslušného infektologického pracoviska o uvedených metodických pokynoch (24.02.2020)


Ďalšie dôležité informácie

 • Každé cestovanie do zasiahnutých oblastí je rizikové, preto odporúčame zvážiť nevyhnutnosť cestovania 

 • K dnešnému dňu bolo na Slovensku laboratórne vyšetrených 113  vzoriek  od osôb s podozrením na ochorenie spôsobené novým koronavírusom s cestovateľskou anamnézou a klinickými symptómami. Výsledky boli vo všetkých prípadoch negatívne.

 • Vzhľadom na súčasné možnosti cestovania nemôžeme vylúčiť zanesenie nového koronavírusu na naše územie

 • Verejnosti, aj vzhľadom na prebiehajúcu chrípkovú sezónu, odporúčame dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám, patrí medzi ne aj ochorenie COVID-19:

 •  umývať si ruky často mydlom a vodou, najmenej pod dobru 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu

 • očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými rukami zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša 

 • vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky

 • ak ste chorý, kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby,

 • doma na lôžku sa z ochorenia liečte v samostatnej izbe

 • v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov

 • Ak ste sa vrátili zo zasiahnutých oblastí:

 • kontrolujte svoj zdravotný stav počas inkubačného času – 14 dní po návrate

 • dbajte na dôkladnú hygienu rúk, zvýšenú dezinfekciu povrchov v domácnosti, kašlite a kýchajte do papierových vreckoviek, ktoré potom zahodíte do koša. Ak sa dá, obmedzte návštevy priestorov s vyšším počtom ľudí

 • ak sa u vás počas 14 dní objavia príznaky ako kašeľ, horúčka, sťažené dýchanie, bolesť hrdla, hlavy, kĺbov, telefonicky kontaktuje svojho lekára alebo lekársku pohotovostnú službu a informujte ich o svojom pobyte v rizikovej oblasti

 • v prípade, že lekár vysloví podozrenie z nákazy, pošle vás na infektologické pracovisko, ktoré určí ďalší postup liečby

 • ak ste bez príznakov, a napriek tomu máte podozrenie na nákazu novým koronavírusom, môžete z vlastného rozhodnutia podstúpiť domácu izoláciu po dobu 14 dní 


Call centrum

Otázky súvisiace s ochorením COVID-19 vám zodpovieme na telefonických linkách s nepretržitou prevádzkou (24/7):

 • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682

 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580

 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075

 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915

 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave - 0905 903 053

 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203

 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841

 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823

 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812


email:
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.


Uisťujeme verejnosť, že ÚVZ SR epidemiologickú situáciu podrobne sleduje a priebežne informuje kľúčové rezorty, regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR a odbornú i laickú verejnosť. Epidemiologickú situáciu vyhodnocujeme na dennej báze a v prípade potreby sme pripravení operatívne pristúpiť k ďalším potrebným preventívnym opatreniam.