Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3746
Počet zobrazení obsahu : 21697728
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 8. kalendárny týždeň 2020 Tlačiť E-mail
Piatok, 21. február 2020 13:49

chripkaV 8. kalendárnom týždni 2020 bolo hlásených 67 546 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2 313,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 9,7 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Košickom kraji, najnižšia v Nitrianskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 6 961,9/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 744 osôb, čo predstavuje 2,6 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (962). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (428) a pneumónie (354).

Ochorenia hlásilo 60 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 50 % všeobecných lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 8. kalendárnom týždni 2020 hlásených 9 569 ochorení (chorobnosť 327,7/100 000), čo predstavuje 14,1 % z celkového počtu hlásených ARO. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 13,2 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trenčianskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola na rovnakej úrovni vo vekovej skupine 0 – 5 a 15 – 19 ročných detí (1 066,9/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v 8. kalendárnom týždni bolo hlásené spolu v 204 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o:

- 88 materských škôl (23 v Prešovskom kraji, 22 v Košickom kraji, 18 v Žilinskom kraji, 11 v Trnavskom kraji, päť v Nitrianskom kraji, päť v Banskobystrickom kraji, tri v Trenčianskom kraji a jedna v Bratislavskom kraji),
- 110 základných škôl (45 v Prešovskom kraji, 35 v Košickom kraji, 13 v Žilinskom kraji, deväť v Trenčianskom kraji a osem v Banskobystrickom kraji),
- 6 stredných škôl (tri v Košickom kraji, dve v Prešovskom kraji, jedna v Banskobystrickom kraji).

Z dôvodu zvýšeného výskytu ARO bol vydaný zákaz návštev v 31 zdravotníckych zariadeniach:

- 11 x v Bratislavskom kraji (dve kliniky v UNB Nemocnica Staré Mesto, Gynekologicko-pôrodnícka nemocnica, tri kliniky - UNB Nemocnica Ružinov, päť kliník Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku, Liečebňa sv. Františka, deväť kliník - UNB Nemocnica akad. L. Dérera, Národný onkologický ústav, Národný ústav detských chorôb, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb Bratislava IV., osem kliník - UNB Petržalka, Nemocničná a. s. - Nemocnica Malacky),
- 13 x v Prešovskom kraji (všetky oddelenia FNsP J. A. Reimana Prešov, lôžkové oddelenia Ľubovnianskej nemocnice, n. o., NsP sv. Jakuba, n.o., Bardejov, desať sociálnych zariadení v okrese Bardejov),
- 6 x v Košickom kraji (UNLP Košice, Železničná nemocnica Košice, UN-Nemocnica sv. Michala Košice, Nemocnica Košice–Šaca, DFN Košice, NsP Trebišov),
- 1 x v Trenčianskom kraji (Nemocnica s poliklinikou Ilava).

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt."

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 8. kalendárnom týždni 2020 vyšetrených spolu 119 nazofaryngeálnych výterov a 47 dvojíc sér.

Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 25 vzoriek pozitívnych na vírus chrípky A/H3, desať vzoriek pozitívnych na vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie, tri vzorky pozitívne na vírus chrípky A/Brisbane/02/2018(H1N1)pdm09-like, jedna vzorka pozitívna na vírus chrípky A/H1pdm09, jedna vzorka pozitívna na vírus chrípky A/Kansas/14/2017(H3N2)-like, tri vzorky pozitívne na vírus chrípky B/Colorado/06/2017-like, jedna vzorka pozitívna na vírus parachrípky, jedna vzorka pozitívna na adenovírus a jedna vzorka pozitívna na Mycoplasma pneumoniae (graf 3).

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo od začiatku chrípkovej sezóny vyšetrených spolu 1 111 vzoriek biologického materiálu (753 nazofaryngeálnych výterov a 358 dvojíc sér).

Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 240 pozitívnych:

- 41 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie
- 61 x vírus chrípky A/H3
- 26 x vírus chrípky A/Kansas/14/2017(H3N2) - like
- 13 x vírus chrípky A/H1pdm09
- 13 x vírus chrípky A/Brisbane/02/2018(H1N1)pdm09-like
- 26 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie
- 7 x vírus chrípky B/Colorado/06/2017-like
- 30 x adenovírus
- 13 x respiračný syncyciálny vírus
- 8 x Mycoplasma pneumoniae
- 2 x vírus parachrípky.

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

 

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 8. kalendárnom týždni 2020

tabulka

 

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 8. kalendárnom týždni 2020 bol hlásený jeden prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI u 72 – ročného muža zo Žilinského kraja.
Od začiatku chrípkovej sezóny 2019/2020 bolo hlásených 21 prípadov SARI, z nich šesť chorých zomrelo.

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

 

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2018/2019
a 2019/2020

graf01 

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2019/2020

graf02 

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2019/2020

graf03 

 

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky