Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3746
Počet zobrazení obsahu : 21697621
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 7. kalendárny týždeň 2020 Tlačiť E-mail
Piatok, 14. február 2020 13:36

V 7. kalendárnom týždni 2020 bolo hlásených 78 380 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2 560,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 0,6 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 7 506,8/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 2 117 osôb, čo predstavuje 2,7 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (1 149). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (514) a pneumónie (454).

Ochorenia hlásilo 64 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 52 % všeobecných lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom a Žilinskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 7. kalendárnom týždni 2020 hlásených 11 563 ochorení (chorobnosť 377,7/100 000), čo predstavuje 14,8 % z celkového počtu hlásených ARO. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom zostáva na rovnakej úrovni. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trenčianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 15 – 19 ročných detí (1 231,6/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v 7. kalendárnom týždni bolo hlásené spolu v 287 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o:

- 148 materských škôl (38 v Košickom kraji, 35 v Prešovskom kraji, 17 v Trnavskom kraji, 16 v Nitrianskom kraji, 14 v Banskobystrickom kraji, 13 v Žilinskom kraji, 11 v Trenčianskom kraji a štyri v Bratislavskom kraji),
- 120 základných škôl (52 v Prešovskom kraji, 28 v Košickom kraji, 11 v Nitrianskom kraji, desať v Trnavskom kraji, po sedem v Žilinskom kraji a Banskobystrickom kraji, štyri v Trnavskom kraji a jedna v Bratislavskom kraji),
- jedna spojená materská škola so základnou školou v Nitrianskom kraji,
- 18 stredných škôl (12 v Prešovskom kraji, tri v Košickom kraji, dve v Trnavskom kraji a jedna v Nitrianskom kraji).

Z dôvodu zvýšeného výskytu ARO bol vydaný zákaz návštev v 28 zdravotníckych zariadeniach:

- 10 x v Bratislavskom kraji (jedna klinika v UNB – Nemocnica Staré Mesto, päť kliniky v Nemocnici Ružinov, päť kliník v Nemocnici akad. L. Dérera, osem kliník v Nemocnici Petržalka, Národný onkologický ústav, Liečebňa sv. Františka, Gynekologicko-pôrodníckej nemocnici KOCH, Národný ústav detských chorôb, Nemocničná a.s. Nemocnica Malacky a Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku),
- 5 x v Košickom kraji (UNLP Košice, Železničná nemocnica Košice, UN-Nemocnica sv. Michala Košice, Nemocnica Košice–Šaca, Detská fakultná nemocnica Košice),
- 13 x v Prešovskom kraji (všetky oddelenia FNsP J. A. Reimana Prešov, lôžkové oddelenia Ľubovnianskej nemocnice, n. o., NsP sv. Jakuba, n.o., Bardejov, desať sociálnych zariadení v okrese Bardejov.

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt."

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 7. kalendárnom týždni 2020 vyšetrených spolu 107 nazofaryngeálnych výterov a 24 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 19 vzoriek pozitívnych na vírus chrípky AH3, osem vzoriek pozitívnych na vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie, šesť vzoriek pozitívnych na vírus chrípky A/H1pdm09, štyri vzorky pozitívne na vírus chrípky A/Kansas/14/2017(H3N2)-like, štyri vzorky pozitívne na vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie, dve vzorky pozitívne na vírus chrípky A/Brisbane/02/2018(H1N1)pdm09-like, jedna vzorka pozitívna na vírus chrípky B/Colorado/06/2017-like, tri vzorky pozitívne na adenovírus a dve vzorky pozitívne na respiračný synciciálny vírus (graf 3).

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo od začiatku chrípkovej sezóny vyšetrených spolu 945 vzoriek biologického materiálu (634 nazofaryngeálnych výterov a 311 dvojíc sér).

Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 195 pozitívnych:

- 31 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie
- 36 x vírus chrípky A/H3
- 25 x vírus chrípky A/Kansas/14/2017(H3N2) - like
- 12 x vírus chrípky A/H1pdm09
- 10 x vírus chrípky A/Brisbane/02/2018(H1N1)pdm09-like
- 25 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie
- 4 x vírus chrípky B/Colorado/06/2017-like
- 30 x adenovírus
- 14 x respiračný syncyciálny vírus
- 7 x Mycoplasma pneumoniae
- 1 x vírus parachrípky.

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

 

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 7. kalendárnom týždni 2020

tabulka

 

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 7. kalendárnom týždni 2020 neboli hlásené prípady ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2019/2020 bolo hlásených 20 prípadov SARI, z nich šesť chorých zomrelo.

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

- www.flunewseurope.org,

- http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.

 

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2018/2019 a 2019/2020

graf01 

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2019/2020

graf02 

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2019/2020

graf03 

 

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky