Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3263
Počet zobrazení obsahu : 18698600
Spoločné vyhlásenie ÚVZ SR a ŠVPS SR týkajúce sa riešenia dôsledkov environmentálnej záťaže v lokalite Chemko Strážske a.s. Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 12. február 2020 16:29

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) a Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ŠVPS SR) podrobne sledujú vývoj situácie na Zemplíne v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v lokalite Chemko Strážške a.s., ktorá súvisí s dlhoročnou environmentálnou záťažou.


K vzniknutým okolnostiam pristupujú zodpovedne a v rámci svojich kompetencií vykonávajú všetky potrebné kroky vo vzťahu k ochrane zdravia občanov, aby sa predchádzalo vplyvu PCB látok na ľudský organizmus.


Zástupcovia hlavného hygienika SR, Ústredný riaditeľ ŠVPS SR, odborní pracovníci Odboru hygieny životného prostredia ÚVZ SR a experti zo Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) sa v stredu 12. 02. 2020 na spoločnom pracovnom stretnutí dohodli na postupe vo veci laboratórneho preverovania zdravotnej bezpečnosti živočíšnych produktov z domácich chovov v tých geografických oblastiach, kde sa predpokladá zvýšená kontaminácia PCB látkami.


Príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva a regionálne veterinárne a potravinové správy spolu so Slovenskou zdravotníckou univerzitou budú vzájomne súčinné pri príprave Akčného programu na odber vzoriek živočíšnych potravín z domácich chovov a budú sa spoločne podieľať na laboratórnom vyšetrovaní týchto vzoriek. Na základe  výsledkov laboratórnych vyšetrení budú obyvatelia príslušných oblastí informovaní, či živočíšne produkty z drobnochovov sú vhodné na spotrebu.


Predstavitelia ÚVZ SR, ŠVPS SR, príslušných regionálnych úradov verejného zdravotníctva, regionálnych veterinárnych a potravinových správ a SZU plánujú v dohľadnej dobe zorganizovať stretnutie so starostami dotknutých obcí za účelom vzájomnej komunikácie a diskusie k všetkým vzniknutým otázkam k uvedenej téme ako aj k pripravovaným krokom súvisiacim s odberom vzoriek z domácich chovov.Bratislava, 12. 02. 2020