Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3746
Počet zobrazení obsahu : 21697623
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 6. kalendárny týždeň 2020 Tlačiť E-mail
Piatok, 07. február 2020 13:54

chripkaV 6. kalendárnom týždni 2020 bolo hlásených 75 870 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2 545,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 6,8 %  (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Prešovskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 7 473,5/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1981 osôb, čo predstavuje 2,6 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (1 081). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (471) a pneumónie (429).

Ochorenia hlásilo 64 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 50 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom a Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 6. kalendárnom týždni 2020 hlásených 11 255 ochorení (chorobnosť 377,7/100 000), čo predstavuje 14,8 % z celkového počtu hlásených ARO. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 25,3 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Prešovskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 15 – 19 ročných detí (1 291,5/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v 6. kalendárnom týždni bolo hlásené spolu v 274 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o:

-    154 materských škôl (41 v Košickom kraji, 39 v Prešovskom kraji, 26 v Trnavskom kraji, 19 v Žilinskom kraji. 12 v Nitrianskom kraji, deväť v Bratislavskom, šesť v Trenčianskom kraji a dve v Banskobystrickom kraji)

-    111 základných škôl (45 v Prešovskom kraji, 24 v Košickom kraji, 11 v Trnavskom kraji, 11 v Nitrianskom kraji, deväť v žilinskom kraji, osem v Trenčianskom kraji, tri v Bratislavskom kraji)

-     deväť stredných škôl (štyri v Košickom kraji, tri v Prešovskom kraji a po jednej v Trnavskom a Trenčianskom kraji)

 

Z dôvodu zvýšeného výskytu ARO bol vydaný zákaz návštev v 12 zdravotníckych zariadeniach:

-     7 x v Bratislavskom kraji (jedna klinika v UNB – Nemocnica Staré Mesto, tri kliniky v Nemocnici Ružinov, štyri kliniky v Nemocnici akad. L. Dérera, štyri kliniky v Nemocnici Petržalka, v Národnom ústave detských chorôb, v Nemocničnej a. s. Nemocnica Malacky a v Špecializovanej nemocnici pre ortopedickú protetiku)

-     3 x v Košickom kraji (UNLP Košice, Železničná nemocnica Košice, UN-Nemocnica sv. Michala, Košice)

-     2 x v Prešovskom kraji (všetky oddelenia FNsP J. A. Reimana, a všetky oddelenia  Ľubovnianskej nemocnice, n. o.)
 

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 6. kalendárnom týždni 2020 vyšetrených spolu 87 nazofaryngeálnych výterov a 29 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 13 vzoriek pozitívnych na vírus chrípky AH3, 11 vzoriek pozitívnych na vírus chrípky A/Kansas/14/2017(H3N2)-like, päť vzoriek pozitívnych na vírus chrípky A/Brisbane/02/2018(H1N1)pdm09-like, tri vzorky pozitívne na vírus chrípky A/H1pdm09, tri vzorky pozitívne na vírus chrípky  A bez bližšej špecifikácie, tri vzorky pozitívne na  vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie, dve vzorky pozitívne na vírus chrípky B/Colorado/06/2017-like, šesť vzoriek pozitívnych na adenovírus, jedna vzorka pozitívna na respiračný synciciálny vírus a jedna vzorka pozitívna na vírus parachrípky. (graf 3).
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo od začiatku chrípkovej sezóny vyšetrených spolu 814 vzoriek biologického materiálu (527  nazofaryngeálnych výterov a 287 dvojíc sér).


Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 146 pozitívnych:

-     23 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie

-     17 x vírus chrípky A/H3

-     21 x vírus chrípky A/Kansas/14/2017(H3N2) - like

-     6 x vírus chrípky A/H1pdm09

-     8 x vírus chrípky A/Brisbane/02/2018(H1N1)pdm09-like

-     21 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie

-     3 x vírus chrípky B/Colorado/06/2017-like

-     27 x adenovírus

-     12x respiračný syncyciálny vírus

-     7 x Mycoplasma pneumoniae

-     1 x vírus parachrípky

 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.
 

Tabuľka 1:    Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 6. kalendárnom týždni 2020

tab


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu
 

V 6. kalendárnom týždni 2020 boli hlásené štyri prípady ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI, a to u 57 – ročnej ženy z Nitrianskeho kraja, u 52 – ročnej ženy a 26 ročného muža zo Žilinského kraja, u 44 – ročného muža z Trnavského kraja.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2019/2020 bolo hlásených 20 prípadov SARI, z nich šesť chorých zomrelo.
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:
 

-      www.flunewseurope.org,

-      http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2018/2019 a 2019/2020

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2019/2020

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2019/2020

graf3


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky