Svetový deň boja proti rakovine -  4.2.2020 Tlačiť E-mail
Pondelok, 03. február 2020 12:16

Svetový deň boja proti rakovine (4.2.)  je deň, počas ktorého sa zvlášť upriamuje pozornosť na možnosti  ako predchádzať alebo znížiť riziko vzniku onkologických ochorení. Organizátorom tohto dňa je Únia pre medzinárodnú kontrolu rakoviny (UICC), ktorá chce spoločne so svojimi členskými organizáciami z celého sveta upriamiť pozornosť miliónov ľudí na možnosti, ako znížiť riziko vzniku rakoviny prostredníctvom včasnej prevencie a zdravého životného štýlu.


V rámci prevencie onkologických ochorení zahája Úrady verejného zdravotníctva v mesiaci február, v nadväznosti na Svetový deň boja proti rakovine, a v priebehu roka 2020, rôzne besedy a prednášky so zameraním sa na najčastejšie sa vyskytujúce nádorové ochorenia:

1.       Prevencia rakoviny prsníka

2.       Prevencia rakoviny hrubého čreva a konečníka


Cieľom besied a prednášok bude zvýšiť povedomie o rizikových faktoroch rakoviny hrubého čreva  a konečníka a rakoviny prsníka, o možnostiach ich prevencie a zásadách zdravého životného štýlu.