Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3746
Počet zobrazení obsahu : 21697496
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 5. kalendárny týždeň 2020 Tlačiť E-mail
Piatok, 31. január 2020 00:00

chripka

V 5. kalendárnom týždni 2020 bolo hlásených 70 714 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2 384,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 31,8 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Košickom kraji, najnižšia v Žilinskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 6 922,7/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 374 osôb, čo predstavuje 1,9 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (715). Ostatné komplikácie predstavovali pneumónie (341) a otitídy (318).

Ochorenia hlásilo 64 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 49 % všeobecných lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom kraji a najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 5. kalendárnom týždni 2020 hlásených 8 936 ochorení (chorobnosť 301,3/100 000), čo predstavuje 12,6 % z celkového počtu hlásených ARO. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 75,2 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trenčianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 6 – 14 ročných detí (976,1/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 5. kalendárnom týždni 2020 hlásené spolu v 262 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o:

- 156 materských škôl (41 v Košickom kraji, 35 v Prešovskom kraji, 24 v Trnavskom kraji, 23 v Nitrianskom kraji, 12 v Trenčianskom kraji, 11 v Bratislavskom kraji, 10 v Žilinskom kraji).
- 99 základných škôl (42 v Prešovskom kraji, 23 v Košickom kraji, 14 v Nitrianskom kraji, 10 v Trnavskom kraji, päť v Trenčianskom kraji, dve v Bratislavskom kraji, tri v Žilinskom kraji).
- 7 stredných škôl (tri v Trnavskom kraji, dve v Prešovskom kraji, jedna v Nitrianskom kraji, jedna v Trenčianskom kraji).

Z dôvodu zvýšeného výskytu ARO bol vydaný zákaz návštev v jednom zdravotníckom zariadení v Banskobystrickom kraji - Svet zdravia a. s., Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota a v jednom zariadení sociálnych služieb v Žilinskom kraji.

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt."

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 5. kalendárnom týždni 2020 vyšetrených spolu 72 nazofaryngeálnych výterov a 24 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 27 vzoriek pozitívnych:

- deväť vzoriek na vírus chrípky A/Kansas/14/2017(H3N2),
- šesť vzorky pozitívne na vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie
- štyri vzorky na A/H3,
- tri vzorky chrípky B bez bližšej špecifikácie,
- dve vzorky na A/Brisbane/02/2018(H1N1)pdm09,
- jedna vzorka na respiračný syncyciálny vírus,
- jedna vzorka na adenovírus,
- jedna vzorka pozitívna na B/Colorado/06/2017 (graf 3).

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo od začiatku chrípkovej sezóny vyšetrených spolu 698 vzoriek biologického materiálu (440 nazofaryngeálnych výterov a 258 dvojíc sér).

Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 98 pozitívnych:

- 20 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie
- 3 x vírus chrípky A/H1pdm09
- 3 x vírus chrípky A/Brisbane/02/2018(H1N1)pdm09-like virus
- 10 x vírus chrípky A/Kansas/14/2017(H3N2),
- 4 x vírus chrípky A/H3
- 18 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie
- 1 x na B/Colorado/06/2017.
- 21 x adenovírus
- 11 x respiračný syncyciálny vírus
- 7 x Mycoplasma pneumoniae

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 5. kalendárnom týždni 2020

tabulka

 

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 5. kalendárnom týždni 2020 bolo hlásených šesť prípadov ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI: u 81 – ročnej ženy zo Žilinského kraja, u 33 – ročnej ženy z Trenčianskeho kraja, u – 66 ročného muža z Trenčianskeho kraja, u 75 – ročného muža z Trenčianskeho kraja, u 72 – ročného muža z Nitrianskeho kraja a u 30 – ročnej ženy z Košického kraja, kde sa ochorenie skončilo úmrtím. V jednom prípade bol potvrdený vírus chrípky A/H1pdm09. Nikto nebol očkovaný proti chrípke.
Od začiatku chrípkovej sezóny 2019/2020 bolo hlásených 16 prípadov SARI, z nich štyria chorí zomreli.

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:
- www.flunewseurope.org,
- http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.

 

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2018/2019 a 2019/2020

graf01 

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2019/2020

graf02 

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2019/2020

graf03

 

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky