Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3745
Počet zobrazení obsahu : 21690152
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 4. kalendárny týždeň 2020 Tlačiť E-mail
Piatok, 24. január 2020 12:33

chripkaV 4. kalendárnom týždni 2020 bolo hlásených 52 166 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 809,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 15,1 %  (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Košickom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 5 286,5/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 264 osôb, čo predstavuje 2,4 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (674). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (311) a pneumónie (279).

Ochorenia hlásilo 61 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 48 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom kraji a najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 4. kalendárnom týždni 2020 hlásených 4 958 ochorení (chorobnosť 172,0/100 000), čo predstavuje 9,5 % z celkového počtu hlásených ARO. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 36,7 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 15 – 19 ročných detí (524,9/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 4. kalendárnom týždni 2020 hlásené spolu v 77 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o:

-     50 materských škôl (15 v Košickom kraji, 10 v Prešovskom kraji, osem v Trnavskom kraji, sedem Trenčianskom kraji, štyri v Nitrianskom kraji, tri v Žilinskom kraji, dve v Banskobystrickom a jedna v Bratislavskom kraji),

-    25 základných škôl (12 v Prešovskom kraji, päť v Košickom kraji, tri v Nitrianskom kraji, dve v Trnavskom kraji, jedna v Trenčianskom, jedna v Žilinskom kraji a jedna v Bratislavskom kraji),

-    dve stredné školy v Prešovskom kraji.
 

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 4. kalendárnom týždni 2020 vyšetrených spolu 33 nazofaryngeálnych výterov a 14 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 12 pozitívnych vzoriek: štyri vzorky pozitívne na vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie, štyri vzorky na vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie, dve vzorky na adenovírus, jedna vzorka na vírus chrípky A/H1pdm09 a  jedna vzorka na respiračný syncyciálny vírus (graf 3).       

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo od začiatku chrípkovej sezóny vyšetrených spolu 602 vzoriek biologického materiálu (368  nazofaryngeálnych výterov a 234 dvojíc sér).


Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 71 pozitívnych:

-    14 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie

-    3 x vírus chrípky A/H1pdm09

-    1 x vírus chrípky A/Brisbane/02/2018(H1N1)pdm09-like virus

-    1 x vírus chrípky A/Kansas/14/2017(H3N2),

-    15 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie

-    20 x adenovírus

-    10 x respiračný syncyciálny vírus

-    7 x Mycoplasma pneumoniae.
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.


Tabuľka 1:
Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 4. kalendárnom týždni 2020

tab
 

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu
 

V 4. kalendárnom týždni 2020 bol hlásený jeden prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI u 84 - ročného muža zo Žilinského kraja.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2019/2020 bolo hlásených 10  prípadov SARI, z nich traja chorí zomreli.

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-     www.flunewseurope.org,

-     http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/

updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2018/2019 a 2019/2020

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2019/2020

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2019/2020

graf3


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky