Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3746
Počet zobrazení obsahu : 21697252
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 3. kalendárny týždeň 2020 Tlačiť E-mail
Piatok, 17. január 2020 00:00

chripkaV 3. kalendárnom týždni 2020 bolo hlásených 44 590 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 571,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 15,6 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 4 122,4/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 100 osôb, čo predstavuje 2,5 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (543). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (287) a pneumónie (270).

Ochorenia hlásilo 48 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 61 % všeobecných lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom kraji a najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 3. kalendárnom týždni 2020 hlásených 3 569 ochorení (chorobnosť 125,8/100 000), čo predstavuje 8,0 % z celkového počtu hlásených ARO. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 26,2 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 15 – 19 ročných detí (359,3/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 3. kalendárnom týždni hlásené v 13 výchovno-vzdelávacích zariadeniach (8 materských škôl a päť základných škôl), z toho:

- v štyroch materských a v štyroch základných školách v Prešovskom kraji
- v troch materských školách v Košickom kraji
- v jednej materskej škole v Žilinskom kraji,
- v jednej základnej škole v Trenčianskom kraji.

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt."

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 3. kalendárnom týždni 2020 vyšetrených spolu 26 nazofaryngeálnych výterov a 23 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo šesť pozitívnych vzoriek: dve vzorky pozitívne na respiračný syncyciálny vírus, jedna vzorka na vírus chrípky A/H1pdm09, jedna vzorka na vírus A/Kansas/14/2017(H3N2), jedna vzorka na vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie a jedna vzorka na adenovírus (graf 3).
Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo od začiatku chrípkovej sezóny vyšetrených spolu 555 vzoriek biologického materiálu (335 nazofaryngeálnych výterov a 220 dvojíc sér).

Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 59 pozitívnych:

- 10 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie
- 2 x vírus chrípky A/H1pdm09
- 1 x vírus chrípky A/Brisbane/02/2018(H1N1)pdm09-like virus
- 1 x vírus chrípky A/Kansas/14/2017(H3N2),
- 11 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie
- 18 x adenovírus
- 9 x respiračný syncyciálny vírus
- 7 x Mycoplasma pneumoniae.

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 3. kalendárnom týždni 2020

tabulka

 

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 3. kalendárnom týždni 2020 boli hlásené dva prípady ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI. Jeden prípad bol u 63 - ročnej ženy z Trenčianskeho kraja, kde sa ochorenie skončilo úmrtím. Druhý prípad evidujeme u ročného dieťaťa z Trnavského kraja.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2019/2020 bolo hlásených deväť prípadov SARI, z nich traja chorí zomreli.

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:
- www.flunewseurope.org,
- http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2018/2019 a 2019/2020

graf01

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2019/2020

graf02

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2019/2020

graf03

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky