Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3746
Počet zobrazení obsahu : 21697565
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 2. kalendárny týždeň 2020 Tlačiť E-mail
Piatok, 10. január 2020 11:30

chripkaV 2. kalendárnom týždni 2020 bolo hlásených 33 608 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 359,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 55,4 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Košickom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 3 907,2/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 693 osôb, čo predstavuje 2,1 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (328). Ostatné komplikácie predstavovali pneumónie (196) a otitídy (169).
Ochorenia hlásilo 53 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 41 % všeobecných lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom a Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 2. kalendárnom týždni 2020 hlásených 2 464 ochorení (chorobnosť 99,7/100 000), čo predstavuje 7,3 % z celkového počtu hlásených ARO. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 94,5 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí (277,8/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v 2. kalendárnom týždni hlásené nebolo.

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt."

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 2. kalendárnom týždni 2020 vyšetrených spolu 31 nazofaryngeálnych výterov a 26 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo šesť vzoriek pozitívnych na vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie, štyri vzorky pozitívne na vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie, štyri vzorky pozitívne na Mycoplasma pneumoniae, jedna vzorka pozitívna na adenovírus a jedna vzorka pozitívna na respiračný syncyciálny vírus (graf 3).

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo od začiatku chrípkovej sezóny vyšetrených spolu 506 vzoriek biologického materiálu (309 nazofaryngeálnych výterov a 197 dvojíc sér).

Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 53 pozitívnych:

- 10 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie
- 1 x vírus chrípky A/H1pdm09
- 1 x vírus chrípky A/Brisbane/02/2018(H1N1)pdm09-like virus
- 10 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie
- 17 x adenovírus
- 7 x respiračný syncyciálny vírus
- 7 x Mycoplasma pneumoniae.

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 2. kalendárnom týždni 2020

tabulka

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 2. kalendárnom týždni 2020 boli hlásené dva prípady ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI, a to u 30 – ročnej ženy a 44 – ročnej ženy z Trenčianskeho kraja.
Od začiatku chrípkovej sezóny 2019/2020 bolo hlásených sedem prípadov SARI, z nich dvaja chorí zomreli.

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

- www.flunewseurope.org,
- http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2018/2019 a 2019/2020

graf01

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2019/2020

graf02

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2019/2020

graf03

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republikyhlavný hygienik Slovenskej republiky