Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3745
Počet zobrazení obsahu : 21689923
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 1. kalendárny týždeň 2020 Tlačiť E-mail
Piatok, 03. január 2020 00:00

chripkaV 1. kalendárnom týždni 2020 bolo hlásených 16 151 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 874,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 47,3 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trenčianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 2 887,7/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 364 osôb, čo predstavuje 2,3 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (162). Ostatné komplikácie predstavovali pneumónie (103) a otitídy (99).

Ochorenia hlásilo 40 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 31 % všeobecných lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Žilinskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 1. kalendárnom týždni 2020 hlásených 946 ochorení (chorobnosť 51,2/100 000), čo predstavuje 5,8 % z celkového počtu hlásených ARO. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 93,8 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trenčianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí (163,3/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v 1. kalendárnom týždni hlásené nebolo.

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt."

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 1. kalendárnom týždni 2020 vyšetrených spolu 13 nazofaryngeálnych výterov a 8 dvojíc sér bez pozitívneho záchytu (graf 3).

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo od začiatku chrípkovej sezóny vyšetrených spolu 449 vzoriek biologického materiálu (278 nazofaryngeálnych výterov a 171 dvojíc sér).

Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 37 pozitívnych:
- 6 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie
- 1 x vírus chrípky A/H1pdm09
- 1 x vírus chrípky A/Brisbane/02/2018(H1N1)pdm09-like virus
- 4 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie
- 16 x adenovírus
- 6 x respiračný syncyciálny vírus
- 3 x Mycoplasma pneumoniae.

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 1. kalendárnom týždni 2020

tabulka

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 1. kalendárnom týždni 2020 bol hlásený jeden prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI u 32 - ročnej ženy z Trenčianskeho kraja.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2019/2020 bolo hlásených päť prípadov SARI, z nich dvaja chorí zomreli.

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

- www.flunewseurope.org,
- http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2018/2019 a 2019/2020

graf01

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2019/2020

graf02

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2019/2020

graf03

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky