Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3746
Počet zobrazení obsahu : 21697352
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 52. kalendárny týždeň 2019 Tlačiť E-mail
Piatok, 27. december 2019 11:31

chripkaV 52. kalendárnom týždni 2019 bolo hlásených 9 614 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 593,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 66,8 %  (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trenčianskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 1 872,8/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 112 osôb, čo predstavuje 1,2 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (61). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (32) a pneumónie (19).

Ochorenia hlásilo 39 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 25 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Žilinskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 52. kalendárnom týždni 2019 hlásených  428 ochorení (chorobnosť 26,4/100 000), čo predstavuje 4,5 % z celkového počtu hlásených ARO. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 81,6 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 15 – 19 ročných detí (69,2/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v 52. kalendárnom týždni hlásené nebolo.

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 52. kalendárnom týždni 2019 vyšetrených spolu 15 nazofaryngeálnych výterov a 11 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek boli tri vzorky pozitívne, z toho dve na vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie a jedna na respiračný syncyciálny vírus (graf 3).       

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo od začiatku chrípkovej sezóny vyšetrených spolu 428 vzoriek biologického materiálu (265  nazofaryngeálnych výterov a 163 dvojíc sér).

Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 37 pozitívnych:

-          6 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie

-          1 x vírus chrípky A/H1pdm09

-          1 x vírus chrípky A/Brisbane/02/2018(H1N1)pdm09-like virus

-          4 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie

-          16 x adenovírus

-          6 x respiračný syncyciálny vírus

-          3 x Mycoplasma pneumoniae.
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.
 

Tabuľka 1:    Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 52. kalendárnom týždni 2019

tab


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu
 

V 52. kalendárnom týždni 2019 nebol hlásený prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2019/2020 boli hlásené štyri prípady SARI, z nich dvaja chorí zomreli.
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:
 

-          www.flunewseurope.org,

-          http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/u
pdates/latest_update_GIP_surveillance/en/
.


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2018/2019 a 2019/2020

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2019/2020

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2019/2020

graf3


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky