Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3745
Počet zobrazení obsahu : 21690102
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 51. kalendárny týždeň 2019 Tlačiť E-mail
Piatok, 20. december 2019 11:42

chripkaV 51. kalendárnom týždni 2019 bolo hlásených 46 211 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 791/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom vzrástla  o 0,5 %  (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Košickom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 5 554,2/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 151 osôb, čo predstavuje 2,5 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (613). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (311) a pneumónie (227).

Ochorenia hlásilo 57 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 42 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Žilinskom kraji a Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 51. kalendárnom týždni 2019 hlásených  3 716 ochorení (chorobnosť 144/100 000), čo predstavuje 8 % z celkového počtu hlásených ARO. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 0,4 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí (416,7/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 51. kalendárnom týždni hlásené v 28 výchovno-vzdelávacích zariadeniach (18 materských škôl, osem základných škôl a dve spojené základné školy s materskými školami), z toho:

-          v desiatich materských školách v Košickom kraji,

-          v troch materských školách Trnavskom kraji,

-          v dvoch materských školách v Nitrianskom kraji,

-          v dvoch materských školách v Banskobystrickom kraji,

-          v jednej materskej škole v Prešovskom kraji,

-          v piatich základných školách v Košickom kraji,

-          v dvoch základných školách v Nitrianskom kraji,

-          v jednej základnej škole v Trnavskom kraji,

-          v dvoch spojených základných školách s materskými školami v Nitrianskom kraji.
 

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 51. kalendárnom týždni 2019 vyšetrených spolu 27 nazofaryngeálnych výterov a päť dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek boli tri vzorky pozitívne na adenovírus (graf 3).
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo od začiatku chrípkovej sezóny vyšetrených spolu 402 vzoriek biologického materiálu (250  nazofaryngeálnych výterov a 152 dvojíc sér).

Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 34 pozitívnych:

-          6 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie

-          1 x vírus chrípky A/H1pdm09

-          1 x vírus chrípky A/Brisbane/02/2018(H1N1)pdm09-like virus

-          2 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie

-          16 x adenovírus

-          5 x respiračný syncyciálny vírus

-          3 x Mycoplasma pneumoniae.
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

 

Tabuľka 1:    Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 51. kalendárnom týždni 2019

tab


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu
 

V 51. kalendárnom týždni 2019 nebol hlásený prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2019/2020 boli hlásené štyri prípady SARI, z nich dvaja chorí zomreli.
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:
 

-          www.flunewseurope.org,

-          http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/
updates/latest_update_GIP_surveillance/en/
.

 

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2018/2019 a 2019/2020

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2019/2020

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2019/2020

graf3


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky