ÚVZ SR: Všetky informácie pre žiadateľov na jednom mieste Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Piatok, 20. december 2019 09:49

Klientom  a žiadateľom prinášame všetky potrebné informácie pre sprehľadnenie a uľahčenie podávania žiadostí.


V bloku – Pre žiadateľov o vydanie rozhodnutia a záväzného stanoviska RÚVZ na webovej stránke ÚVZ SR - nájdete vzory žiadostí ÚVZ SR a RÚVZ SR, ktoré sa priebežne aktualizujú.

-          Postup pri zriaďovaní zariadení spoločného stravovania

-          Základné požiadavky na zariadenie spoločného stravovania

-          Postup pri zriaďovaní zariadenia starostlivosti o ľudské telo

-          Základné požiadavky na zariadenia starostlivosti o ľudské telo

-          Základné požiadavky na zariadenia o ľudské telo – sauna

-          Základné požiadavky na zariadenia starostlivosti o ľudské telo – solárium

-          Postup pri zriaďovaní zariadenia pre deti a mládež – škola

-          Základné požiadavky na zariadenie pre deti a mládež – škola

-          Vzory dokumentov

-          Vzory prevádzkových poriadkov

-          Procesnú mapu RÚVZ pri posudzovaní žiadostí na uvedenie priestorov do prevádzky

-          Zoznam právnych predpisov v oblasti verejného zdravotníctva podľa typu prevádzky