Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3745
Počet zobrazení obsahu : 21690075
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 50. kalendárny týždeň 2019 Tlačiť E-mail
Piatok, 13. december 2019 12:51

chripkaV 50. kalendárnom týždni 2019 bolo hlásených 48 322 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 781,3/ 100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom vzrástla  o 6,4 %  (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 5 509,8/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 338 osôb, čo predstavuje 2,8 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (768). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (332) a pneumónie (238).

Ochorenia hlásilo 58 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 46 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 50. kalendárnom týždni 2019 hlásených  3 924 ochorení (chorobnosť 144,7/100 000), čo predstavuje 8,1 % z celkového počtu hlásených ARO. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom vzrástla o 2,9 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 15 – 19 ročných (468,4/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 50. kalendárnom týždni hlásené v 15 výchovno-vzdelávacích zariadeniach (12 materských škôl a tri základné školy), z toho:

-          v piatich materských školách v Košickom kraji,

-          v štyroch materských školách Trnavskom kraji,

-          v dvoch materských školách v Banskobystrickom kraji,

-          v jednej materskej škole v Prešovskom kraji,

-          v dvoch základných školách v Košickom kraji,

-          v jednej základnej škole v Prešovskom kraji.
 

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 50. kalendárnom týždni 2019 vyšetrených spolu 23 nazofaryngeálnych výterov a 20 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek boli štyri vzorky pozitívne na adenovírus, dve  na M. pneumoniae a jedna na respiračný syncyciálny vírus (graf 3).
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo od začiatku chrípkovej sezóny vyšetrených spolu 370 vzoriek biologického materiálu (223  nazofaryngeálnych výterov a 147 dvojíc sér).

Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 24 pozitívnych:

-          6 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie

-          1 x vírus chrípky A/H1pdm09

-          1 x vírus chrípky A/Brisbane/02/2018(H1N1)pdm09-like virus

-          2 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie

-          13 x adenovírus

-          5 x respiračný syncyciálny vírus

-          3 x Mycoplasma pneumoniae.

 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

 

Tabuľka 1:    Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 50. kalendárnom týždni 2019

tab
 

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu
 

V 50. kalendárnom týždni 2019 nebol hlásený prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2019/2020 boli hlásené štyri prípady SARI, z nich dvaja chorí zomreli.
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/
updates/latest_update_GIP_surveillance/en/
.Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2018/2019 a 2019/2020

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2019/2020

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2019/2020

graf3


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky