Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3745
Počet zobrazení obsahu : 21690068
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 49. kalendárny týždeň 2019 Tlačiť E-mail
Piatok, 06. december 2019 12:25

chripkaV 49. kalendárnom týždni 2019 bolo hlásených 46 212 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 674,6/ 100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom vzrástla  o 0,7 %  (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 5 351,4/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 340 osôb, čo predstavuje 2,9 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (735). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (362) a pneumónie (243).

Ochorenia hlásilo 58 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 46 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 49. kalendárnom týždni 2019 hlásených 3 878 ochorení (chorobnosť 140,5/100 000), čo predstavuje 8,4 % z celkového počtu hlásených ARO. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom vzrástla o 11,4 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (459,5/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 49. kalendárnom týždni hlásené v 12 výchovno-vzdelávacích zariadeniach (10 materských škôl, jedna základná škola a jedna stredná škola), z toho:

-          v štyroch materských školách v Košickom kraji,

-          v dvoch materských školách v Prešovskom kraji,

-          v dvoch materských školách v Nitrianskom kraji,

-          v dvoch materských školách Trnavskom kraji,

-          v jednej základnej škole v Prešovskom kraji,

-          v jednej strednej škole v Nitrianskom kraji.
 

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 49. kalendárnom týždni 2019 vyšetrených spolu 23 nazofaryngeálnych výterov a 11 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek boli dve vzorky pozitívne na adenovírus. (graf 3).
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo od začiatku chrípkovej sezóny vyšetrených spolu 327 vzoriek biologického materiálu (200  nazofaryngeálnych výterov a 127 dvojíc sér).

Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 24 pozitívnych:

-          6 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie

-          1 x vírus chrípky A/H1pdm09

-          1 x vírus chrípky A/Brisbane/02/2018(H1N1)pdm09-like virus

-          2 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie

-          9 x adenovírus

-          4 x respiračný syncyciálny vírus

-          1 x Mycoplasma pneumoniae.
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

 

Tabuľka 1:    Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 49. kalendárnom týždni 2019 

tab


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu
 

V 49. kalendárnom týždni 2019 nebol hlásený prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2019/2020 boli hlásené štyri prípady SARI, z nich dvaja chorí zomreli.
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/
updates/latest_update_GIP_surveillance/en/
.Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2018/2019 a 2019/2020

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2019/2020

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2019/2020

graf3


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky