Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3746
Počet zobrazení obsahu : 21697576
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 48. kalendárny týždeň 2019 Tlačiť E-mail
Piatok, 29. november 2019 12:02

chripkaV 48. kalendárnom týždni 2019 bolo hlásených 45 983 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 662,9/ 100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom vzrástla  o 8,6 %  (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 5 499,4/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 262 osôb, čo predstavuje 2,7 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (685). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (361) a pneumónie (216).

Ochorenia hlásilo 61 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 45 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 48. kalendárnom týždni 2019 hlásených 3 488 ochorení (chorobnosť 126,1/100 000), čo predstavuje 7,6 % z celkového počtu hlásených ARO. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom vzrástla o 7,3 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (375,5/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 48. kalendárnom týždni hlásené v 11 výchovno-vzdelávacích zariadeniach (10 materských škôl a jedna základná škola), z toho:

-          v piatich materských školách v Košickom kraji

-          v štyroch materských školách v Prešovskom kraji

-          v jednej materskej škole v Nitrianskom kraji

-          v jednej základnej škole v Prešovskom kraji.
 

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 48. kalendárnom týždni 2019 vyšetrených spolu 29 nazofaryngeálnych výterov a 17 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek boli dve vzorky pozitívne. Jedna vzorka bola pozitívna na vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie a jedna vzorka na adenovírus (graf 3).
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo od začiatku chrípkovej sezóny vyšetrených spolu 293 vzoriek biologického materiálu (177  nazofaryngeálnych výterov a 116 dvojíc sér).

Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 22 pozitívnych:

-          6 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie

-          1 x vírus chrípky A/H1pdm09

-          1 x vírus chrípky A/Brisbane/02/2018(H1N1)pdm09-like virus

-          2 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie

-          7 x adenovírus

-          4 x respiračný syncyciálny vírus

-          1 x Mycoplasma pneumoniae.
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.
 

Tabuľka 1:    Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 48. kalendárnom týždni 2019

tab


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu 
 

V 48. kalendárnom týždni 2019 boli hlásené dva prípady ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI u 44-ročného muža z Prešovského kraja a u 28-ročného muža z Košického kraja. U oboch chorých sa potvrdil vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie. Ani v jednom prípade nebolo potvrdené očkovanie. Ochorenie u muža z Košického kraja sa skončilo úmrtím.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2019/2020 boli hlásené štyri prípady SARI, z nich dvaja chorí zomreli.
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/
updates/latest_update_GIP_surveillance/en/
.

 

 

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2018/2019 a 2019/2020

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2019/2020

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2019/2020

graf3


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky