Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3811
Počet zobrazení obsahu : 22105720
Banskobystrický kraj Tlačiť E-mail
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom
Sládkovičova 484/9, 965 24 Žiar nad Hronom
www.ruvzzh.sk
Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia     
  Základná poradňa zdravia 045/6782061 Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  
       
045/6782 061 Špecializované poradne     
045/6782 062 Poradňa optimalizovania pohybovej aktivity  045/6782 063 Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
045/6782 063 Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
  Poradňa pre očkovanie 045/6723 279 Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Poradňa zdravej výživy  045/6782 062 Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Poradňa nefarmakologického ovplyvňovania krvného tlaku 045/6782 061 Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Poradňa prevencie HIV/AIDS 045/6723 279   Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
       
       
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši
Banícka 5, 990 01  Veľký Krtíš
www.ruvzvk.sk
Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia    
  Základná poradňa zdravia 047/ 4812734 Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
    0905285057 Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
  Špecializované poradne    
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Poradňa pohybovej aktivity    
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Poradňa nefarmakologického znižovaniu tlaku krvi    
  Poradňa zdravej výživy

047/ 4812731

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
       
       
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote
Sama Tomášika 14, 979 01  Rimavská Sobota
www.ruvzrs.sk
Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia   
  Základná poradňa  zdravia 0911904604  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
       
  Špecializované poradne  
  Poradňa zdravej výživy    
  Poradňa optimalizácie pohybovej aktivity     
  Poradňa odvykania od fajčenia     
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Poradňa nefarmakologického ovplyv. krvného tlaku    
  HbSAG poradňa   0918542763 Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
       
       
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene
Nádvorná 3366/12, 960 01  Zvolen
www.ruvzzvolen.sk
Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia  
  Základná poradňa zdravia 045/5552 323 Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
045/ 555 23 23     Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
  Špecializované poradne    
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Poradňa zdravej výživy - v rámci základnej poradne zdravia    
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Poradňa odvykania od fajčenia    
  Poradňa pre optimalizáciu pohybovej aktivity    
  Poradňa pre podporu psychického zdravia a zvládanie stresu Je potrebné vopred sa telefonicky objednať!
  Poradňa pre očkovanie (zriadená na oddelení Epidemiológie) 045/555 23 09  
       
       
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci
ul. Petőfiho 1, 984 38  Lučenec
www.ruvzlc.sk
Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia   
  Základná poradňa zdravia   047/4330975 Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
047/4330 975      
047/4322 567 Špecializované poradne    
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Poradňa zdravej výživy     
  Poradňa pohybovej aktivity      
  Poradňa ochrany a podpory zdravia pri práci     Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
  Poradňa na odvykanie od fajčenia  047/4322567   
       
       
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1, 975 56  Banská Bystrica
www.vzbb.sk
Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia  
  Základná poradňa zdravia  048/4367 448 Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
048/4367 440   048/4367 422  
  Špecializované  poradne  
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Poradňa enviromentálneho zdravia 048/4367 748  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Poradňa zdravia pre deti a mládež 048/4367 444 Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Poradňa pre zdravu výživu a podľa potreby následný individuálny alebo skupinový kurz na zvládnutie nadhmotnosti 048/4367 768   Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Poradňa pre odvykanie od fajčenia a následné individuálne alebo skupinové odvykanie od fajčenia 048/4367424 Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  
  Poradňa pre optimalizáciu pohybovej aktivity 048/4367 422 Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
  Poradňa pre problematiku AIDS 048/4154 226 Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
  Poradňa pre očkovanie 048/4367 441 Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
  Poradňa pre ochranu a podporu zdravia pri práci 048/4367 736  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.