Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3554
Počet zobrazení obsahu : 20514922
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 47. kalendárny týždeň 2019 Tlačiť E-mail
Piatok, 22. november 2019 14:04

chripkaV 47. kalendárnom týždni 2019 bolo hlásených 41 651 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 531,3/ 100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom  vzrástla  o 0,6 %  (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Žilinskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 4 997,9/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 114 osôb, čo predstavuje 2,7 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (613). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (290) a pneumónie (211).

Ochorenia hlásilo 59 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 46 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom a v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 47. kalendárnom týždni 2019 hlásených 3 198 ochorení (chorobnosť 117,6/100 000), čo predstavuje 7,9 % z celkového počtu hlásených ARO. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom vzrástla o 6,8 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (386,6/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 47. kalendárnom týždni hlásené v 17 výchovno-vzdelávacích zariadeniach (14 materských škôl a tri základné školy), z toho:

-          v šiestich materských školách v Trnavskom kraji

-          v troch materských školách v Nitrianskom kraji

-          v troch materských školách v Prešovskom kraji

-          v jednej materskej škole v Žilinskom kraji

-          v jednej materskej škole v Košickom kraji

-          v dvoch základných školách v Košickom kraji

-          v jednej základnej škole v Prešovskom kraji.

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 47. kalendárnom týždni 2019 vyšetrených spolu 22 nazofaryngeálnych výterov a 7 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek boli štyri vzorky pozitívne. Dve vzorky boli pozitívne na vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie, jedna vzorka na vírus chrípky typu A/Brisbane/02/2018(H1N1)pdm09-like virus a jedna vzorka bola pozitívna na adenovírus (graf 3).       

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo od začiatku chrípkovej sezóny vyšetrených spolu 247 vzoriek biologického materiálu (148  nazofaryngeálnych výterov a 99 dvojíc sér).

Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 20 pozitívnych:

-          5 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie

-          1 x vírus chrípky A/H1pdm09

-          1 x vírus chrípky A/Brisbane/02/2018(H1N1)pdm09-like virus

-          2 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie

-          6 x adenovírus

-          4 x respiračný syncyciálny vírus

-          1 x Mycoplasma pneumoniae.
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

 

Tabuľka 1:    Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 47. kalendárnom týždni 2019

tab


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu
 

V 47. kalendárnom týždni 2019 bol hlásený jeden prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI u 57-ročnej ženy z Košického kraja.
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/
updates/latest_update_GIP_surveillance/en/
.


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2018/2019 a 2019/2020

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2019/2020

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2019/2020

graf3


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky