Európsky týždeň boja proti drogám Tlačiť E-mail
Piatok, 15. november 2019 09:18

Tretí novembrový týždeň je venovaný Európskemu týždňu boja proti drogám. Cieľom je zamerať sa na prevenciu zneužívania návykových látok a zníženie dopytu po nelegálnych drogách najmä u mladých.

Mladí ľudia sú dynamickí a plní energie. Majú však tendenciu skúmať a experimentovať s vysokorizikovým správaním, čo vedie k zvýšenému riziku násilia i zranení. Dôvody, prečo mladí ľudia používajú alebo experimentujú s psychoaktívnymi látkami sa líšia. Dospievajúci čelia zložitej a emocionálne nabitej úlohe formovania osobnej identity. Rozmýšľajú o tom kto sú ako jednotlivci a zároveň ako členovia spoločnosti a aký to má zmysel. Existuje možnosť, že možno nemajú nikoho, s kým môžu hovoriť o svojich obavách. Sú veľmi náchylní na tlak rovesníkov a často ignorujú rady svojich rodičov. Medzi faktory spojené s návykovým správaním patria napr. tlak na akademické úspechy, tlak od rovesníkov a ich vplyv, násilné situácie a zneužívanie v detstve, slabý vzťah medzi mladými a dospelými či chýba pocit príslušnosti v škole. Medzi faktory patrí aj pohlavie a vek. Chlapci sú viac ovplyvnení ako dievčatá a čím vyšší je vek smerujúci k adolescencii, tým je vyššie riziko užívania návykových látok. Niektoré štúdie poukázali na to, že podpora dospelých, najmä rodičov a intenzita vzťahov medzi dospelými a mladými ľuďmi majú vplyv na ochranu v súvislosti s užívaním návykových látok.

Rizikové správanie môže vo všeobecnosti viesť až k závislosti, k nutkavému a opakujúcemu sa správaniu so zámerom vyhľadávania látok aj napriek ich negatívnym zdravotným a sociálnym dôsledkom. Tento typ správania sa však nevyskytuje u všetkých používateľov. Mnoho ľudí, ktorí experimentujú s drogami nepovažuje účinky za prínosné a snaží sa im vyhnúť. Niektorí ľudia si užívajú účinky drog a požívajú ich rekreačne bez toho, aby sa stali závislými. Pre iných však tieto látky získajú silnú kontrolu nad ich životom a môžu nahradiť všetky ostatné činnosti a povinnosti.

Pravdou ostáva, že prevencia a liečba sú v mnohých častiach sveta naďalej nedostatočné. Údaje Svetovej zdravotníckej organizácie pritom poukazujú na to, že približne 35 miliónov ľudí trpí poruchami zapríčinenými užívaním drog.

 

Pracovníci Regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike upriamujú svoju pozornosť aj počas Európskeho týždňa boja proti drogám na problematiku návykových látok a ich prevenciu.