Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3339
Počet zobrazení obsahu : 19244416
Prebiehajú odborné školenia na prevenciu prenosu infekcií Tlačiť E-mail

V rámci realizácie Národného plánu kontroly infekčných ochorení (NPKIO) zorganizoval 7. novembra 2019 Odbor zdravotníctva a sociálnej pomoci Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trenčíne odborný seminár zameraný na prevenciu prenosu infekcií v zariadeniach sociálnych služieb. 


Išlo o prvý z dvojice seminárov, ktorého sa zúčastnilo 120 zamestnancov, druhý bude  v priestoroch Úradu TSK v stredu 13. novembra 2019.


Ako podotkla profesorka MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH., vedúca odboru epidemiológie z RÚVZ v Trenčíne, dodržiavanie hygieny rúk ako účinnej prevencie nozokomiálnych nákaz pomáha zlepšiť kvalitu sociálnych služieb i bezpečnosť klientov pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti. Odborní pracovníci RÚVZ v Trenčíne robia školenia o dodržiavaní hygieny rúk pre zamestnancov z ústavov sociálnych služieb počas druhého polroka na celom Slovensku. V prvom polroku školili zdravotníckych pracovníkov.