Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3548
Počet zobrazení obsahu : 20458152
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 45. kalendárny týždeň 2019 Tlačiť E-mail
Piatok, 08. november 2019 12:42

chripkaV 45. kalendárnom týždni 2019 bolo hlásených 40 164 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 477,1/ 100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom  vzrástla  o 15,3 %  (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Prešovskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 4 879,1/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 959 osôb, čo predstavuje 2,4 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (510). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (270) a pneumónie (179).

Ochorenia hlásilo 58 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 46 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 45. kalendárnom týždni 2019 hlásených 3 001 ochorení (chorobnosť 110,4/100 000), čo predstavuje 7,5 % z celkového počtu hlásených ARO. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom vzrástla o 13,3 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (356,5/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 45. kalendárnom týždni hlásené v siedmich materských školách – po jednej materskej škole v Nitrianskom kraji a Trnavskom kraji, dve materské školy v Prešovskom kraji a tri materské školy v Košickom kraji.
 

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 45. kalendárnom týždni 2019 vyšetrených spolu 37 nazofaryngeálnych výterov. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek boli tri vzorky pozitívne, z toho v dvoch prípadoch išlo o respiračný syncyciálny vírus a v jednom prípade sa potvrdil vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie (graf 3).
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.
 

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 45. kalendárnom týždni 2019

tab
 

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu
 

V 45. kalendárnom týždni 2019 nebol hlásený prípad SARI.
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-   www.flunewseurope.org,

-   http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/

updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.
 

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné

ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2018/2019 a 2019/2020

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2019/2020

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2019/2020

graf3

 

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky