Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3554
Počet zobrazení obsahu : 20515033
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 44. kalendárny týždeň 2019 Tlačiť E-mail
Štvrtok, 31. október 2019 12:15

chripkaV 44. kalendárnom týždni 2019 bolo hlásených 27 218 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1281,3/ 100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom  klesla o 11,3 %  (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Prešovskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 4 362,8 /100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 535 osôb, čo predstavuje 2,0 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (266). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (185) a pneumónie (84).

Ochorenia hlásilo 46 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 35 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Žilinskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 44. kalendárnom týždni 2019 hlásených 2 070 ochorení (chorobnosť 97,4/100 000), čo predstavuje 7,6 % z celkového počtu hlásených ARO. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom vzrástla o 1,0 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (301,4/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 44. kalendárnom týždni hlásené    v ôsmich výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o tri materské školy v Žilinskom kraji,  o dve materské školy v Trnavskom, dve materské školy v Košickom kraji a jednu materskú školu v Banskobystrickom kraji.

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“

 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 44. kalendárnom týždni 2019 vyšetrených spolu 10 nazofaryngeálnych výterov a 24 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bola jedna vzorka pozitívna na respiračný syncyciálny vírus a jedna vzorka na M. pneumoniae (graf 3).
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.
 

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 44. kalendárnom týždni 2019

tab


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu 

 

V 44. kalendárnom týždni 2019 bol hlásený jeden prípad SARI. Išlo o 58 ročného muža z Trenčianskeho kraja.

 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-     www.flunewseurope.org,

-     http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/
updates/latest_update_GIP_surveillance/en/
.Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2018/2019 a 2019/2020
 graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2019/2020

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2019/2020

graf3


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky