Pre žiadateľov o vydanie rozhodnutia a záväzného stanoviska RÚVZ Tlačiť E-mail
Utorok, 29. október 2019 08:03

Informácie pre žiadateľov o vydanie rozhodnutia a záväzného stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctvaProsíme všetkých klientov a žiadateľov, aby používali vzory žiadostí, ktoré Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky alebo regionálne úrady verejného zdravotníctva zverejňujú na svojich stránkach a priebežne aktualizujú.


Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky, ktorým sa zverejňuje zoznam príloh, ktoré predkladajú prevádzkovatelia príslušným orgánom verejného zdravotníctva za účelom uvedenia priestorov do prevádzky podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
 (pdf)


Procesná mapa RÚVZ pri posudzovaní žiadostí na uvedenie priestorov do prevádzky
 (pdf)


Zoznam právnych predpisov v oblasti verejného zdravotníctva podľa typu prevádzky
 (pdf)Zariadenia spoločného stravovania

Postup pri zriaďovaní zariadení spoločného stravovania (pdf)

Základné požiadavky na zariadenia spoločného stravovania (pdf)Zariadenia starostlivosti o ľudské telo

Postup pri zriaďovaní zariadenia starostlivosti o ľudské telo (pdf)

Základné požiadavky na zariadenia starostlivosti o ľudské telo (pdf)

Základné požiadavky na zariadenia starostlivosti o ľudské telo  -  SAUNA (pdf)

Základné požiadavky na zariadenia starostlivosti o ľudské telo – SOLÁRIUM (pdf)Zariadenia pre deti a mládež - škola

Postup pri zriaďovaní zariadenia pre deti a mládež - škola (pdf)

Základné požiadavky na zariadenie pre deti a mládež – škola (pdf)


 

Vzory dokumentov

Vzor žiadosti o vydanie rozhodnutia / záväzného stanoviska regionálneho úradu verejného zdravotníctva podľa § 13 zákona č. 355/2007 Z. z. (pdf)
Vzor žiadosti o vydanie rozhodnutia / záväzného stanoviska regionálneho úradu verejného zdravotníctva podľa § 13 zákona č. 355/2007 Z. z. (doc)


 

Vzory prevádzkových poriadkov

1.   vzor prevádzkového poriadku telovýchovno-športového zariadenia (pdf)

vzor prevádzkového poriadku telovýchovno-športového zariadenia (doc)
 

2.   vzor prevádzkového poriadku ubytovacieho zariadenia (pdf)

vzor prevádzkového poriadku ubytovacieho zariadenia (doc)
 

3.   vzor prevádzkového poriadku zariadenia starostlivosti o ľudské telo (pdf)

vzor prevádzkového poriadku zariadenia starostlivosti o ľudské telo (doc)
 

4.   vzor prevádzkového poriadku zdravotníckeho zariadenia ambulantnej starostlivosti (pdf)

vzor prevádzkového poriadku zdravotníckeho zariadenia ambulantnej starostlivosti (doc)
 

5.   vzor prevádzkového poriadku zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti (pdf)

vzor prevádzkového poriadku zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti (doc)
 

6.   vzor prevádzkového poriadku telovýchovno-športového zariadenia v zariadení pre deti a mládež (pdf)

vzor prevádzkového poriadku telovýchovno-športového zariadenia v zariadení pre deti a mládež (doc)
 

7.   vzor prevádzkového poriadku pre ubytovacie zariadenia v zariadení pre deti a mládež (pdf)

vzor prevádzkového poriadku pre ubytovacie zariadenia v zariadení pre deti a mládež (doc)
 

8.   vzor prevádzkového poriadku pre zariadenia starostlivosti o deti do 6 rokov veku dieťaťa, zariadenia starostlivosti pre deti do troch rokov veku dieťaťa (pdf)

vzor prevádzkového poriadku pre zariadenia starostlivosti o deti do 6 rokov veku dieťaťa, zariadenia starostlivosti pre deti do troch rokov veku dieťaťa (doc)
 

9.   vzor prevádzkového poriadku pre umelé kúpaliská – kúpanie dojčiat a batoliat (pdf)

vzor prevádzkového poriadku pre umelé kúpaliská – kúpanie dojčiat a batoliat (doc)
 

10. vzor prevádzkového poriadku pre základnú školu, gymnázium, SOŠ, SŠŠ, konzervatórium, ŠZŠ, PŠ, OU, ZUŠ a jazykové školy (pdf)

vzor prevádzkového poriadku pre základnú školu, gymnázium, SOŠ, SŠŠ, konzervatórium, ŠZŠ, PŠ, OU, ZUŠ a jazykové školy (doc)
 

11. vzor prevádzkového poriadku pre chemické laboratória pri školách v súvislosti s prácou s nebezpečnými chemickými faktormi (prílohy H a P vetyvýstražné symboly) (pdf)

vzor prevádzkového poriadku pre chemické laboratória pri školách v súvislosti s prácou s nebezpečnými chemickými faktormi (prílohy H a P vetyvýstražné symboly(doc)
 

12. vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou azbestu (pdf)

vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou azbestu (doc)
 

13. vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou biologickým faktorom (pdf)

vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou biologickým faktorom (doc)
 

14. vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou elektromagnetickému poľu (pdf)

vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou elektromagnetickému poľu (doc)
 

15. vzor prevádzkového poriadku pre prácu spojenú so zvýšenou fyzickou záťažou (pdf)

vzor prevádzkového poriadku pre prácu spojenú so zvýšenou fyzickou záťažou (doc)
 

16. vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou hluku (pdf)

vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou hluku (doc)
 

17. vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou chemickým faktorom a s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom (pdf)

vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou chemickým faktorom a s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom (doc)
 

18. vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou umelému optickému žiareniu (pdf)

vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou umelému optickému žiareniu (doc)
 

19. vzor prevádzkového poriadku pre prácu so záťažou teplom a chladom (pdf)

vzor prevádzkového poriadku pre prácu so záťažou teplom a chladom (doc)
 

20. vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou vibráciám (pdf)

vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou vibráciám (doc)

21. vzor prevádzkového poriadku pre umelé kúpaliská (pdf)

vzor prevádzkového poriadku pre umelé kúpaliská (doc)

22. vzor prevádzkového poriadku pre prírodné kúpaliská (pdf)

vzor prevádzkového poriadku pre prírodné kúpaliská (doc)

Posledná úprava Piatok, 13. január 2023 12:43