Aktualizovaná informácia - Prítomnosť minerálneho oleja aromatických uhľovodíkov (MOAH) v počiatočnej a následnej dojčenskej výžive Tlačiť E-mail
Streda, 30. október 2019 15:58

Dňa 25. 10. 2019 bola Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá (RASFF) zaslaná informácia – RASFF NEWS č. 2019.3734 „Prítomnosť minerálneho oleja aromatických uhľovodíkov (MOAH) v počiatočnej a následnej dojčenskej výžive“. Podľa predmetnej informácie bola zistená prítomnosť minerálneho oleja aromatických uhľovodíkov (MOAH) v počiatočnej a následnej dojčenskej výžive značiek: Novalac, Nestlé, Danone, Nutrilon, Hero Baby, Neolac na trhu vo Francúzsku, Holandsku a Nemecku. Informácie o ďalšej distribúcii týchto výrobkov nie sú zatiaľ k dispozícii. Ide o výrobky:
 

V Holandsku:

 • Neolac Biooogisch 1 Volledige zuigenlingenvoeding 0-6 m;  MOAH: 1.6 mg/kg
  výrobné číslo: 11620; dátum min. trvanlivosti: 15.01.2021; 

 • Hero Baby nutrasense hypo-allergeen 0-6 maanden;  MOAH: 0.8 mg/kg
  výrobné číslo: 80926-023; dátum min. trvanlivosti: 26.09.2020; 

 • Nutrilon Dieetvoeding bij koemelkallergie 1 0-6 maanden; MOAH: 1.2 mg/kg
  výrobné číslo: 90722241; dátum min. trvanlivosti: 22.08.2020;

   

Vo Francúzsku:

 • Nestlé Nidal Lait en poudre 1er âge;  MOAH: 1.2 mg/kg
  výrobné číslo: 90720346AC; dátum min. trvanlivosti: 01.03.2021;

 • Danone Gallia Galliagest Croissance 3 Sans lactose; MOAH: 0.7 mg/kg
  výrobné číslo: 905764 (019079); dátum min. trvanlivosti: 19.12.2019;
   

V Nemecku:

 • Nestlé BEBA OPTIPRO PRE 800 g von Geburt an; MOAH: 3.0 mg/kg
  výrobné číslo: 91120346AA; dátum min. trvanlivosti: 10/2020;

 • Nestlé BEBA OPTIPRO 1 800 g von Geburt an; MOAH: 1.9 mg/kg
  výrobné číslo: A5952275; dátum min. trvanlivosti: 11.03.2020;

 • Novalac Säuglingsmilchnahrung PRE 400g; MOAH: 0.5 mg/kg
  výrobné číslo: 9098080621; dátum min. trvanlivosti: 10/2020.
   

MOAH sú možné genotoxické karcinogény. „Aromatické minerálne oleje“ opisuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) ako potenciálne karcinogénne a mutagénne, a preto by tieto zvyšky nemali byť prítomné v potravinách ani v najmenšom množstve. Balenie je často príčinou kontaminácie minerálnym olejom.
 

V nadväznosti na vyššie uvedené ÚVZ SR požiadal všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR o vykonanie kontrol v prevádzkach s predajom počiatočnej a následnej dojčenskej výživy, pri ktorých je potrebné overiť skutočnosť, že predmetné škodlivé výrobky neboli distribuované na trh v SR. V prípade ich zistenia bude zabezpečené ich stiahnutie z trhu.
 

Keďže uvedené škodlivé výrobky si mohli spotrebitelia zakúpiť v iných členských štátoch EÚ alebo prostredníctvom internetu, odporúčame spotrebiteľom, aby už zakúpené výrobky nepoužívali a prípadne ich vrátili späť do miesta predaja.


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky