Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3549
Počet zobrazení obsahu : 20474737
Pre podanie žiadosti cez ÚPVS je potrebné dodržať nasledovný postup Tlačiť E-mail

Podmienky na podanie Všeobecnej agendy


Každému orgánu verejnej moci (OVM), ktorý má zriadenú elektronickú schránku na ÚPVS, je možné podať podanie s názvom Všeobecná agenda
.


Ide o službu, prostredníctvom ktorej môžete na vybraný OVM poslať napr. žiadosť, sťažnosť, námet alebo podnet.

  • Ak máte elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie, môžete od orgánov verejnej moci prijímať aj elektronicky doručované rozhodnutia.

  • Ak nemáte elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie, môžete Všeobecnú agendu OVM zaslať tiež.


V tomto prípade vám do elektronickej schránky bude zaslaná len doručenka, ktorá je potvrdením prijatia vášho podania a OVM bude musieť dokončiť spracovanie podania a odpoveď naň listinnou formou.


Na podanie „Všeobecnej agendy“ je potrebné, aby ste:

- vlastnili občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID kartu),

- mali aktivovaný bezpečnostný osobný kód (BOK),

- mali nainštalovanú aplikáciu na prihlásenie (eID klient),

- mali čítačku čipových kariet a k nej nainštalovaný ovládač,

- mali na eID karte nahratý kvalifikovaný certifikát a nainštalovanú aplikáciu na vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP), v prípade, že potrebujete podanie (prípadne prílohy) podpísať.


Postup pri službe Všeobecná agenda na ÚPVS:


Krok 1
- Na titulnej stránke portálu https://www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka kliknite na „Všeobecná agenda“


Krok 2
- Budete presmerovaní na službu „Všeobecná agenda“, kde si vyberiete inštitúciu – Úrad verejného zdravotníctva SR. Po vybratí poskytovateľa služby stlačte tlačidlo „Prejsť na službu“


Krok 3
- Vložte občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID kartu) do čítačky čipových kariet. Systém vás automaticky vyzve na zadanie 6-miestneho bezpečnostného osobného kódu (BOK). Po zadaní BOK kódu prejdite na „Ďalej“


Krok 4
- V prípade, že vystupujete iba ako jeden subjekt, po prihlásení budete presmerovaný priamo na úvodnú stránku portálu. V prípade, že ste napr. fyzická osoba a zároveň podnikateľ, zobrazí sa vám možnosť výberu subjektu na prihlásenie. Výber potvrdíte tlačidlom „Prihlásiť sa“


Krok 5
- Zobrazí sa nástroj (formulár) na vytvorenie správy. Počas vypĺňania správy vám bude zobrazovaná informácia o jej priebežnom ukladaní (ukladanie prebieha vždy až po uplynutí 2 minút).


V časti „Údaje o správe“ sa automaticky vyplní vybraný adresát. Ďalej máte možnosť uviesť nepovinné údaje označujúce správu: „Predmet“ (prednastavené je všeobecná agenda, ale môžete uviesť vlastné, napr. žiadosť ), „Značka prijímateľa“ a „Značka odosielateľa“  ( nie je potrebné vypĺňať).


Krok 6
- V časti „Elektronický dokument“ vyplňte povinné polia „Predmet“ a „Text“. Elektronický dokument si môžete skontrolovať a taktiež cez ponuku „...“ stiahnuť ako PDF, stiahnuť ako vyplnený XML formulár alebo nahrať vyplnený XML formulár.


Krok 7
- Podanie je potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom. Prejdite na tlačidlo „Podpísať“ nachádzajúce sa pod poľom „Text“. Zobrazí sa okno s údajmi podania a s informáciou, že dokument nie je podpísaný. Prejdite na „Podpísať“


Vyberte certifikát, ktorý chcete použiť na podpísanie podania a potvrďte ho stlačením tlačidla „OK“


Zadajte 6-miestny ZEP PIN, ktorý ste si určili na oddelení dokladov pri žiadosti o kvalifikovaný certifikát.


Vaše podanie bude následne podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom. Informácia o tom, že „Dokument bol podpísaný“, sa vám ukáže v zobrazovanom okne vľavo hore. Potvrdenie vykonáte stlačením tlačidla „OK“


Následne sa vám zobrazí okno s informáciou o úspešnosti podpísania podania. Kliknite na tlačidlo „Zatvoriť“.


Krok 8
- Vyplnený formulár žiadosti, ktorý stiahnete na webovej stránke ÚVZ SR je potrebné priložiť do prílohy. Zvoľte „Pridať prílohu“ a vyberte súbor z vášho počítača. Dokument sa načíta a pridá.


Krok 9
- Formulár žiadosti v prílohe je potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom. Kliknite na tlačidlo „Podpísať“ nachádzajúce sa pri konkrétnej prílohe a postupujte rovnako ako pri podpísaní podania (Krok 7 a nasledujúce).


Ak ste podanie Všeobecnej agendy vyplnili a vložili k nemu všetky potrebné prílohy, stlačte tlačidlo „Odoslať“. Podanie môžete prípadne uložiť do rozpracovaných správ a vrátiť sa k nemu neskôr alebo ho definitívne zahodiť.


Krok 10
- Po odoslaní podania vám do elektronickej schránky príde „Potvrdenie o odoslaní elektronického podania“, ktoré preukazuje presný moment odoslania podania. Odosielateľom tejto informácie je Ústredný portál verejnej správy, uvedený tiež v časti odosielateľ. Informácia obsahuje údaje o odosielateľovi a prijímateľovi podania, časový údaj o prijatí a údaje o podaní, akými sú identifikátor, typ a predmet správy.


Krok 11
- Potvrdenie o tom, že vaše podanie bolo doručené orgánu verejnej moci, ktorému ste podanie Všeobecnej agendy adresovali, vám príde do elektronickej schránky v podobe doručenky.