Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3548
Počet zobrazení obsahu : 20458126
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 43. kalendárny týždeň 2019 Tlačiť E-mail
Piatok, 25. október 2019 12:14

chripkaV 43. kalendárnom týždni 2019 bolo hlásených 38 366 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 444,2 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom  klesla o 3,1 %  (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Trnavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 4 906,2/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 960 osôb, čo predstavuje 2,5 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (530). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (248) a pneumónie (182).

Ochorenia hlásilo 57 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 44 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 43. kalendárnom týždni 2019 hlásených 2 563 ochorení (chorobnosť 96,5/100 000), čo predstavuje 6,7 % z celkového počtu hlásených ARO. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom  klesla o 12,5 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (324,8/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 43. kalendárnom týždni hlásené v 12 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o 11 materských škôl (štyri z Košického kraja, tri zo Žilinského kraja, dve z Nitrianskeho kraja, jedna z Banskobystrického kraja a jedna z Trnavského kraja) a jednu základnú školu z Banskobystrického kraja.
 

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 43. kalendárnom týždni 2019 vyšetrených spolu 18 nazofaryngeálnych výterov a 13 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bola jedna vzorka pozitívna na adenovírus (graf 3).
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.
 

Tabuľka 1:    Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 43. kalendárnom týždni 2019

tab
 

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu
 

V 43. kalendárnom týždni 2019 nebol hlásený prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia (SARI).

 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/

latest_update_GIP_surveillance/en/.


Graf 1:  Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2018/2019 a 2019/2020

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2019/2020

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2019/2020

graf3


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky