Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3337
Počet zobrazení obsahu : 19225269
Európsky týždeň BOZP Tlačiť E-mail
Utorok, 22. október 2019 13:35

Plagat_DODV Európskej únii je 43. kalendárny týždeň kalendárneho roka každoročne vyhlásený za Európsky týždeň  pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Jeho hlavným cieľom je poskytovať informácie pre zlepšovanie úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia na pracoviskách. Na európskej úrovni ho koordinuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA), ktorá oficiálne oznámila aktivity Európskeho týždňa na svojej webovej stránke www.osha.europa.eu a na stránke aktuálnej kampane Zdravé pracoviská. Podujatia zamerané na podporu zvýšenia povedomia širokej verejnosti o dôležitosti vytvárania zdravých a bezpečných podmienok pre prácu sa budú konať vo všetkých krajinách Európskej únie. Realizácia podujatí na národnej úrovni je zabezpečená partnermi agentúry v 28 členských štátoch EÚ i mimo nej.


Na Slovensku je národným kontaktným miestom EU-OSHA Národný inšpektorát práce, ktorý tak ako v minulých rokoch organizuje v jednotlivých krajoch viaceré aktivity, akými sú besedy, semináre, dni otvorených dverí na inšpektorátoch práce a poskytovanie bezplatného poradenstva. Počas celého týždňa budú propagované aktivity smerujúce k zlepšeniu povedomia verejnosti o význame  bezpečnej práce a ochrany zdravia zamestnancov; súčasťou bude tiež diskusia o nadchádzajúcich aktivitách súvisiacich s novou európskou informačnou kampaňou Zdravé pracoviská so zameraním na prevenciu porúch pohybového ústrojenstva súvisiacich s prácou.

Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR sa každoročne zapájajú do informačnej kampane EU-OSHA a prostredníctvom webovej stránky www.healthy-workplaces.eu/sk venovanej aktuálnej kampani Vám sprostredkovávame informácie, ktoré môžu pomôcť organizáciám pri zlepšovaní riadenia a zvyšovaní úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.


V ďalších dokumentoch Vám sprostredkovávame podrobné informácie o aktuálnej informačnej kampani Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky, ako aj pozvánku hlavného hygienika SR na deň otvorených dverí na odbore preventívneho pracovného lekárstva Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorý sa uskutoční dňa 24.10.2019 na Trnavskej ceste 52 v Bratislave. 

Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

21. - 27. októbra 2019
 

 Úrad verejného zdravotníctva SR pozýva odbornú a laickú verejnosť v rámci Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na


Deň otvorených dverí

odboru preventívneho pracovného lekárstva ÚVZ SR


dňa 24. októbra 2019 od 9.00 do 14.00.

Pracovníci odboru preventívneho pracovného lekárstva budú poskytovať konzultácie k otázkam týkajúcim sa ochrany zdravia pri práci.
Leták „Zdravé pracoviská KONTROLUJÚ NEBEZPEČNÉ CHEMICKÉ LÁTKY“ (pdf)
Kampan_2018_19_SK_letak
Sprievodca kampaňou „„Zdravé pracoviská KONTROLUJÚ NEBEZPEČNÉ CHEMICKÉ LÁTKY“ (pdf)
Kampan_2018_19_SK_sprievodca_kampanou