Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3554
Počet zobrazení obsahu : 20515082
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 42. kalendárny týždeň 2019 Tlačiť E-mail
Piatok, 18. október 2019 12:44

chripkaV 42. kalendárnom týždni 2019 bolo hlásených 38 841 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 490,0 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom  klesla o 6,3 %  (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 4 884,4/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 905 osôb, čo predstavuje 2,3 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (442). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (264) a pneumónie (199).

Ochorenia hlásilo 56 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 44 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 42. kalendárnom týždni 2019 hlásených 2 875 ochorení (chorobnosť 110,3/100 000), čo predstavuje 7,4 % z celkového počtu hlásených ARO. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom  klesla o 13,6 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (351, 5/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 42. kalendárnom týždni hlásené v siedmich výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo tri materské školy z Prešovského kraja, dve materské školy zo Žilinského kraja a dve z Košického kraja.
 

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 42. kalendárnom týždni 2019 vyšetrených spolu 15 nazofaryngeálnych výterov a 19 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo päť pozitívnych vzoriek - tri vzorky na vírus A bez bližšej špecifikácie, jedna vzorka na vírus chrípky A/H1pdm09 a jedna vzorka na respiračný syncyciálny vírus (graf 3).
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

 

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 42. kalendárnom týždni 2019

tab
 

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu
 

V 42. kalendárnom týždni 2019 nebol hlásený prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia (SARI).
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-     www.flunewseurope.org,

-     http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/
latest_update_GIP_surveillance/en/
.Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné

ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2018/2019 a 2019/2020

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2019/2020

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2019/2020

graf3


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky