Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3554
Počet zobrazení obsahu : 20515393
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 41. kalendárny týždeň 2019 Tlačiť E-mail
Piatok, 11. október 2019 11:10

chripkaV 41. kalendárnom týždni 2019 bolo hlásených 39 166 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 589,7 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom  klesla o 2,8 %  (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 4 867,1/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 934 osôb, čo predstavuje 2,4 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (544). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (259) a pneumónie (131).

Ochorenia hlásilo 53 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 40 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 41. kalendárnom týždni 2019 hlásených 3 145 ochorení (chorobnosť 127,6/100 000), čo predstavuje 8, 1 % z celkového počtu hlásených ARO. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom  stúpla o 3,2 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (381, 5/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 41. kalendárnom týždni hlásené v deviatich výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o sedem materských škôl (tri z Košického kraja, dve zo Žilinského kraja a jednu z Trnavského a Prešovského kraja) a dve základné školy (jedna z Košického a jedna zo Žilinského kraja).
 

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 41. kalendárnom týždni 2019 vyšetrených spolu 18 nazofaryngeálnych výterov a štyri dvojice sér bez pozitívneho záchytu (graf 3).
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.


Tabuľka 1:
Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 41. kalendárnom týždni 2019

tab


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu
 

V 41. kalendárnom týždni 2019 nebol hlásený prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia (SARI).

 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/

latest_update_GIP_surveillance/en/.


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné

ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2018/2019 a 2019/2020
 graf1Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2019/2020

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2019/2020

graf3


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky