9. 9. 2019 - Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme Tlačiť E-mail
Piatok, 06. september 2019 07:29

autumnZvýšiť povedomie o škodlivosti konzumácie počas tehotenstva je hlavný cieľ Medzinárodného dňa povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme.


Vlani edukovali pracovníci Regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike približne 3 500 záujemcov o témach súvisiacich s užívaním alkoholu – o vplyve jeho konzumácie na organizmus ženy, osobitne v tehotenstve, o fetálnom alkoholovom syndróme a ďalších. Edukačná kampaň odborníkov z regionálnych úradov verejného zdravotníctva od 9.9. 2019 do 9.10. 2019 sa zameria predovšetkým na dievčatá a ženy vo veku 15 – 35 rokov.


Prečo pijú ženy alkohol počas tehotenstva?

-     netušia, že sú tehotné, veľa tehotenstiev je neplánovaných, väčšina žien však po zistení, že čakajú dieťa, alkohol prestane piť

-     nevedia o rozsahu poškodení, ktoré môže spôsobiť alkohol plodu, alebo riziká podceňujú, pretože poznajú ženy, ktoré v tehotenstve pili a majú zdravé deti

-     užívanie alkoholu je v ich sociálnej skupine normou a jeho odmietanie môže byť obťažné

-     pitím sa snažia zvládnuť náročné životné situácie -  násilie, depresívne stavy, zlú existenčnú situáciu


Je dobré vedieť že:

-     neexistuje bezpečný čas, typ a ani množstvo alkoholu, ktoré by mohla žena vypiť počas tehotenstva

-     pitie alkoholu v tehotenstve môže viesť k poškodeniu dieťaťa, čím viac pijete, tým je riziko vyššie


Čo je fetálny alkoholový syndróm


Nadmerné pitie alkoholu počas tehotenstva môže viesť k spontánnemu potratu alebo spôsobiť  množstvo zdravotných ťažkostí známych ako poruchy fetálneho alkoholového spektra. Najzávažnejší je fetálny alkoholový syndróm (FAS).  Ľudia s FAS mávajú abnormálne črty tváre, problémy s rastom a centrálnym nervovým systémom. Môžu mať problémy s učením, pamäťou, pozornosťou, komunikáciou, zrakom alebo sluchom alebo kombináciu týchto problémov.


Text pripravil: Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu ÚVZ SR