Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3257
Počet zobrazení obsahu : 18641999
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2019 (35. týždeň) Tlačiť E-mail
Piatok, 30. august 2019 10:47

womanV 35. týždni (ku dňu 28.8.2019) bola v prevádzke väčšina prírodných a umelých kúpalísk. Vysoká návštevnosť z dôvodu zlepšeného počasia bola zaznamenaná na kúpaliskách v okresoch Trebišov, Svidník a Stropkov. Návštevnosť i napriek vhodným poveternostným podmienkam je nižšia napr. na kúpaliskách v okrese Senica.


Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) vykonávali na kúpaliskách v rámci štátneho zdravotného dozoru (ďalej len „ŠZD“) kontrolu hygienického stavu a plnenia povinností, ktoré prevádzkovateľom ukladajú platné právne predpisy; realizovali aj kontrolné odbery vzoriek vody na kúpanie. RÚVZ pokračovali aj v monitorovaní kvality vody na kúpanie (vrátane odberov vzoriek vôd) na prírodných vodných plochách, ktoré majú neorganizovanú rekreáciu a sú bez prevádzkovateľa.PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY


V 35. týždni bola na základe ostatných odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie na 15 prírodných kúpaliskách (ďalej len "PK") a nasledujúcich prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

KRAJ

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ

(s organizovanou rekreáciou)

PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY
(s neorganizovanou rekreáciou)

BA

Zlaté Piesky, Kuchajda, Slnečné jazerá

 

Vajnorské jazero, Čunovo, Rusovce - Candell, Veľký Draždiak, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Nové Košariská, Ivanka pri Dunaji 

TT

RO Kunovská priehrada Sobotište 

Šulianske jazero*, Štrkovisko Sekule, Štrkovisko Gbely Adamov,  RO Gazarka Šaštín Stráže, VD Kráľová - Kaskády, Bagrovisko Tomášikovo, Bagrovisko Čierna voda

TN

 

Zelená voda - Nové Mesto nad Váhom, VN Nitrianske Rudno, VN Kanianka, VN Dubník I., VN Prusy, Štrkovisko Horná Streda, VN Stará Myjava

NR

 

APÁLI - mŕtve rameno Váhu Komárno, štrkoviskové jazero Kava, VN Duchonka, TONA Šurany

ZA

Liptovská Mara - Liptovský Trnovec 

VD Orava - ATC JAMI, VD Orava - ATC Slanica, VD Orava - Nábrežie - Námestovo, VD Orava - ATC Prístav, VD Orava - ATC Stará Hora, Liptovská Sielnica

BB

Teplý vrch - Pláž Drieňok, Teplý vrch - Pláž ORMET, Ružiná pri obci Divín, Plážové kúpalisko - jazero v Banskej Bystrici, Zelená voda - Kurinec

Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richňavské jazero, Vindšachtské jazero, Ružiná pri obci Ružiná, Krpáčovo - jazero, Belianske jazero, Klinger, Evičkino jazero, Kopanice, Tajch

PO

Veľká Domaša - Tíšava, Delňa

Veľká Domaša - Valkov, Veľká Domaša - Holčíkovce, Veľká Domaša - Poľany, Veľká Domaša - Dobrá, Veľká Domaša - Nová Kelča, Veľká Domaša - polostrov KRYM, Rybník Chlmec, Laborec Humenné

KE

Zemplínska Šírava - Medvedia hora, Zemplínska Šírava - Hôrka, Vinianske jazero

Zemplínska Šírava - Kamenec, Zemplínska Šírava - Biela hora, Zemplínska Šírava - Paľkov, Pod Bukovcom, Palcmanská Maša, Turzovské jazero, Jazero Úhorná, GEČA, IZRA

Vysvetlivky: VN - vodná nádrž  ATC - autokemping   VD - vodné dielo   RO - rekreačná oblasť  

* Pláže okolo jazera sú oplotené a vodná plocha je len čiastočne prístupná pre verejnosť.


Voda naďalej nevyhovuje hygienickým požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie
a nie je vhodná na kúpanie zo zdravotných dôvodov na prírodných vodných plochách: Ružín - prítoky, Štrkovisko Čaňa, Rybníky Slovenská Volová, Ružín (Košice) a Ružín (Gelnica).


Poslednými odbermi bola potvrdená aj nevyhovujúca kvalita vody v biologických ukazovateľoch na Plážovom kúpalisku JAZERO v Košiciach (odber dňa 27.8.2019); voda nie je vhodná na kúpanie zo zdravotných dôvodov.


Na základe ostatných odberov vzoriek vôd na kúpanie bola zistená znížená priehľadnosť na Šintavských baniach (odber dňa 2.7.2019, ďalší odber z tejto lokality v kúpacej sezóne 2019 už nie je plánovaný) a znížená priehľadnosť i zvýšená farba na Lipovina - Bátovce (odber dňa 29.7.2019); voda na kúpanie v ostatných zdravotne významných ukazovateľoch bola vyhovujúca.


V 35. týždni boli odbery vzoriek vôd na kúpanie vykonané na prírodných vodných plochách: Zemplínska Šírava - Kamenec, Zemplínska Šírava - Biela hora, Zemplínska Šírava - Paľkov, Veľká Domaša - Valkov; výsledky laboratórnych rozborov zatiaľ nie sú k dispozícii. Vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie potvrdili predbežné výsledky laboratórnych analýz odberov vzoriek vôd v Počúvadlianskom jazere, Veľkom Kolpašskom jazere, Veľkom Richňavskom jazere a Vindšachtskom jazere.UMELÉ KÚPALISKÁ


Povolenie na prevádzku malo na konci 35. týždňa 204 umelých kúpalísk
(ďalej len „UK“) a 583 bazénov.


T. č. je mimo prevádzky z technických príčin vnútorný detský bazén v Termalparku Veľký Meder "Thermal Corvinus“. Zrušený bol bazén v Hoteli Legend v Dunajskej Strede a prevádzkované nie sú ani bazény v Hoteli RING v Dunajskej Strede. Počas zhoršených poveternostných podmienok boli zatvorené obe kúpaliská v okrese Levoča (Biokúpalisko Resort - Levočská Dolina, Kúpalisko Spišský Hrhov).


V tomto týždni RÚVZ vykonali ŠZD
napr. na Letnom kúpalisku (ďalej len „LK“) Nitra; závažné nedostatky neboli zistené. ŠZD spojený s odberom vzoriek bol vykonaný napr. na TK Veronika Rajec, TK Laura v Rajeckých Tepliciach, LÁŽO - PLÁŽO v Žiline a v ThermalParku NITRAVA; závažné nedostatky v prevádzkovaní kúpalísk neboli zistené.


V 35. týždni boli vzorky vody na kúpanie odobraté na UK: DÚHA v Partizánskom,  Kúpalisko Remata v Handlovej, LK Brezová pod Bradlom, LK SAMŠPORT Myjava, Kúpalisko Zelená žaba Trenčianske Teplice, LK Nemšová, LK na Ostrove Trenčín, LK Stropkov (detský  bazén); výsledky laboratórnych rozborov zatiaľ nie sú k dispozícii.


Prekročenie mikrobiologických ukazovateľov kvality vody na kúpanie
bolo preukázané na základe ostatných odberov:

  • v detskom bazéne na Zbojnička Rača v Bratislave - Rači,

  • v plaveckom bazéne na LK Malacky,

  • v bazéne delfín na LK Pezinok - Sever,

  • v bazéne B4 na TK Vincov les Sládkovičovo,

  • v oddychovom bazéne v Letnom areáli AQUARUTHENIA Svidník.

Na kúpaliskách boli nariadené opatrenia a opakovaný odber vzoriek vody na kúpanie. Opakovaný odber nebude vykonaný z bazénu delfín z dôvodu ukončenia letnej sezóny na LK Pezinok - Sever.


Z dôvodu nevyhovujúcej mikrobiologickej kvality vody na kúpanie boli na TK Nesvady z technických príčin prevádzkovateľom odstavené bazény - oddychový a oválny oddychový od 26.8.2019, detský od 28.8.2019; bazény budú uzatvorené do preukázania vyhovujúcej kvality  bazénových vôd. Prevádzkovateľ zabezpečil čiastočné uzatvorenie prevádzky, pričom neplavecký a ochladzovací bazén sú naďalej v prevádzke.


Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku je možné nájsť na webovej stránke ÚVZ SR
www.uvzsr.sk (Najnovšie články a Kúpaliská - Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie) a na stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva.


Na stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) je pre verejnosť k dispozícií Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike, ktorý pripravil ÚVZ SR počas minuloročnej KS. Ak sa chcete do prieskumu zapojiť, kliknite prosím, na nižšie uvedený odkaz:


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg9tHojR3hw_qaeBWDs6Tl95M2z8hHzbvb_-s_pE9Z-IOfLg/viewform?usp=sf_link.Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky