Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3257
Počet zobrazení obsahu : 18641894
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2019 (34. týždeň) Tlačiť E-mail
Piatok, 23. august 2019 12:14

swimmingV 34. týždni (ku dňu 22.8.2019) bola v prevádzke väčšina prírodných a umelých kúpalísk. V závislosti od počasia boli aj naďalej v prevádzke kúpaliská v okresoch Martin, Turčianske Teplice, Senica a Skalica. V okresoch Banská Bystrica a Brezno boli sezónne kúpaliská a bazény využívané vo väčšej miere len počas horúcich dní. Vysoká návštevnosť bola zaznamená napr. na kúpaliskách v okresoch Svidník a Stropkov.


Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) vykonávali na kúpaliskách v rámci štátneho zdravotného dozoru (ďalej len „ŠZD“) kontrolu hygienického stavu a plnenia povinností, ktoré prevádzkovateľom ukladajú platné právne predpisy; realizovali aj kontrolné odbery vzoriek vody na kúpanie. RÚVZ pokračovali aj v monitorovaní kvality vody na kúpanie (vrátane odberov vzoriek vôd) na prírodných vodných plochách, ktoré majú neorganizovanú rekreáciu a sú bez prevádzkovateľa.PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY


V 34. týždni bola na základe ostatných odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie na 15 prírodných kúpaliskách (ďalej len "PK") a nasledujúcich prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

KRAJ

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ

(s organizovanou rekreáciou)

PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY
(s neorganizovanou rekreáciou)

BA

Zlaté Piesky, Kuchajda, Slnečné jazerá

 

Vajnorské jazero, Čunovo, Rusovce - Candell, Veľký Draždiak, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Nové Košariská, Ivanka pri Dunaji 

TT

RO Kunovská priehrada Sobotište 

Šulianske jazero*, Štrkovisko Sekule, Štrkovisko Gbely Adamov,  RO Gazarka Šaštín Stráže, VD Kráľová - Kaskády, Bagrovisko Tomášikovo, Bagrovisko Čierna voda

TN

 

Zelená voda - Nové Mesto nad Váhom, VN Nitrianske Rudno, VN Kanianka, VN Dubník I., VN Prusy, Štrkovisko Horná Streda, VN Stará Myjava

NR

 

APÁLI - mŕtve rameno Váhu Komárno, štrkoviskové jazero Kava, VN Duchonka

ZA

Liptovská Mara - Liptovský Trnovec 

VD Orava - ATC JAMI, VD Orava - ATC Slanica, VD Orava - Nábrežie - Námestovo, VD Orava - ATC Prístav, VD Orava - ATC Stará Hora, Liptovská Sielnica

BB

Teplý vrch - Pláž Drieňok, Teplý vrch - Pláž ORMET, Ružiná pri obci Divín, Plážové kúpalisko - jazero v Banskej Bystrici, Zelená voda - Kurinec

Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richňavské jazero, Vindšachtské jazero, Ružiná pri obci Ružiná, Krpáčovo - jazero, Belianske jazero, Klinger, Evičkino jazero, Kopanice, Tajch

PO

Veľká Domaša - Tíšava, Delňa

Veľká Domaša - Valkov, Veľká Domaša - Holčíkovce, Veľká Domaša - Poľany, Veľká Domaša - Dobrá, Veľká Domaša - Nová Kelča, Veľká Domaša - polostrov KRYM, Rybník Chlmec, Laborec Humenné

KE

Zemplínska Šírava - Medvedia hora, Zemplínska Šírava - Hôrka, Vinianske jazero

Zemplínska Šírava - Kamenec, Zemplínska Šírava - Biela hora, Zemplínska Šírava - Paľkov, Pod Bukovcom, Palcmanská Maša, Turzovské jazero, Jazero Úhorná, GEČA, IZRA

Vysvetlivky: VN - vodná nádrž  ATC - autokemping   VD - vodné dielo   RO - rekreačná oblasť 

* Pláže okolo jazera sú oplotené a vodná plocha je len čiastočne prístupná pre verejnosť.


Na Plážovom kúpalisku JAZERO v Košiciach sa naďalej neodporúča kúpanie a vodné športy pre deti, alergikov a osoby s oslabeným imunitným systémom (informácia pre verejnosť vydaná dňa 13.8.2018); pre dospelé zdravé osoby sa voda považuje za prípustnú.


Voda naďalej nevyhovuje hygienickým požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie
a nie je vhodná na kúpanie zo zdravotných dôvodov na Ružíne - prítokoch (odber dňa 8.7.2019, ďalší odber dňa 12.8.2019 nebol vykonaný z dôvodu znečistenia nádrže súvislým zeleným povlakom), Štrkovisku Čaňa (odber dňa 16.7.2019), Rybníkoch Slovenská Volová (odber dňa 31.7.2019) i Ružíne (Košice, odber dňa 13.8.2019). Nevyhovujúca kvalita vody na kúpanie je aj na Ružíne (Gelnica, odber dňa 12.8.2019), kde výsledky laboratórnych analýz vzoriek vody preukázali prekročenie medznej hodnoty chlorofylu a, zaznamenaná bola i znížená priehľadnosť a pokrytie hladiny vody v nádrži  zeleným povlakom.


Na základe ostatných odberov vzoriek vôd na kúpanie bola zistená znížená priehľadnosť na Šintavských baniach (odber dňa 2.7.2019, ďalší odber z tejto lokality v kúpacej sezóne 2019 už nie je plánovaný) a znížená priehľadnosť i zvýšená farba na Lipovina - Bátovce (odber dňa 29.7.2019); voda na kúpanie v ostatných zdravotne významných ukazovateľoch bola vyhovujúca. Výsledky laboratórnych analýz vzoriek vody z TONA Šurany (odber dňa 14.8.2019) potvrdili vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie v mikrobiologických a biologických ukazovateľoch; fyzikálno-chemické ukazovatele kvality vody zatiaľ nie sú k dispozícii.


V 34. týždni boli odbery vzoriek vôd na kúpanie vykonané na prírodných vodných plochách: Ružiná pri obci Ružiná, Plážové kúpalisko JAZERO -  Košice, Ružín (Košice), Veľká Domaša - Holčíkovce, Veľká Domaša - Poľany, Veľká Domaša - Dobrá, Veľká Domaša - Nová Kelča, Veľká Domaša - polostrov KRYM, VN Prusy, Šulianske jazero a Šútovské jazero - Kraľovany, Rieka; výsledky laboratórnych rozborov zatiaľ nie sú k dispozícii. Vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie potvrdili výsledky laboratórnych analýz odberov vzoriek vody v Ivanke pri Dunaji.UMELÉ KÚPALISKÁ


Povolenie na prevádzku malo na konci 34. týždňa 207 umelých kúpalísk
(ďalej len „UK“) a 588 bazénov. Ukončenie prevádzky bazénu na Kúpalisku vo Vyšnej Slanej je plánované dňom 25.8.2019.


T. č. sú mimo prevádzky vnútorný detský bazén v Termalparku Veľký Meder "Thermal Corvinus" (z technických príčin) a 2 bazény v krytej hale na Termálnom kúpalisku („TK“) I Štúrovo; vonkajší detský bazén v Aquarelax Dolný Kubín je prevádzkovaný iba v horúcom počasí. Z technických príčin už nie je v prevádzke bazén v Hoteli Legend v Dunajskej Strede a prevádzkované nie sú ani bazény v Hoteli RING v Dunajskej Strede.


V 34. týždni boli naďalej v prevádzke v závislosti od počasia napr. Letné kúpalisko (ďalej len „LK“) SUNNY v Martine, LK Vrútky, Kúpalisko v ŠRZ Drienok v Mošovciach; vzhľadom na počasie je t. č. využívané len sporadicky tiež LK v Čadci. Počas zhoršených poveternostných podmienok bolo zatvorené Biokúpalisko Resort - Levočská Dolina.


V tomto týždni RÚVZ vykonali ŠZD
na UK: Termalpark Veľký Meder "Thermal Corvinus", TK Topoľníky, Rekreačné zariadenie Margita-Ilona v Leviciach, Wellness Santovka, LK Revúca, LK Hnúšťa, LK Tisovec; závažné nedostatky neboli zistené.


ŠZD spojený s odberom vzoriek
bol vykonaný na UK: Obecné kúpalisko, Strelníky; Verejné kúpalisko, Jasenie; LK Podbrezová; TK Horné Saliby; TK Vincov les Sládkovičovo; NOVOLANDIA Lučenec - Rapovce; Letné termálne kúpalisko "Izabela" vo Vyšných Ružbachoch; AQUA MARIA vo Veľatoch; AVŠ Trebišov; LK SUNNY; LK Vrútky; TK Retro Thermal Diakovce; Plážové kúpalisko v Banskej Bystrici (starý plavecký, nový plavecký, nový detský, starý detský, nový detský Baby bazén; dopadový bazén pri detskej nafukovacej šmýkačke Chobotnica). Závažné nedostatky v prevádzkovaní kúpalísk neboli zistené.


V 34. týždni boli vzorky vody na kúpanie odobraté na UK: Krasňany v Bratislave - Rači, Zbojnička Rača v Bratislave - Rači,  Biokúpalisko BOROVICA v Lozorne, LK Malacky, LK Pezinok-Sever, LK Modra, Národné centrum vodného póla Nováky, Plážové kúpalisko v Bojniciach, Kúpalisko Chalmová, LK Makovica v Nižnej Polianke, Čajka v Bojniciach, Biokúpalisko "KRTKO" vo Veľkom Krtíši, Letný areál AQUARUTHENIA Svidník (športový a oddychový bazén), LK Pažiť Bánovce nad Bebravou (tobogánový dopadový a neplavecký bazén); výsledky laboratórnych rozborov zatiaľ nie sú k dispozícii. Vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie potvrdili výsledky laboratórnych analýz odberov vzoriek vody z bazénu na kúpalisku IUVENTA v Bratislave - Starom Meste.


Prekročenie mikrobiologických ukazovateľov kvality vody na kúpanie
bolo preukázané na základe ostatných odberov:

  • v detskom bazéne na Kúpalisku Rosnička v Bratislave - Dúbravke,

  • v rekreačno-neplaveckom bazéne na LK na Ostrove Trenčín,

  • v detskom, ochladzovacom a sedacom oválnom - oddychovom bazéne na TK Nesvady,

  • v bazénoch na TK Oravice,

  • vo vonkajšom nerezovom bazéne v ThermalParku NITRAVA v Poľnom Kesove.

Na kúpaliskách boli nariadené opatrenia a opakovaný odber vzoriek vody na kúpanie.


Počas kúpacej sezóny 2019 nebudú v prevádzke:
vonkajší krytý bazén pri Penzióne Čachovo Selce, vonkajší bazén pri Hoteli Polianka v Hornej Lehote - Krpáčove, LK Moldava n/Bodvou, Termál centrum GALANDIA Galanta, LK Čalovec, LK TRITON v Košiciach, Summer Club - INCHEBA v Bratislave, bazény pri hoteli Altis v Tvrdošíne. Dôvodom je vo väčšine prípadov nevyhovujúci technický stav resp. prebiehajúce rekonštrukcie.


Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku je možné nájsť na webovej stránke ÚVZ SR
www.uvzsr.sk (Najnovšie články a Kúpaliská - Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie) a na stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva.


Na stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) je pre verejnosť k dispozícií Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike, ktorý pripravil ÚVZ SR počas minuloročnej KS. Ak sa chcete do prieskumu zapojiť, kliknite prosím, na nižšie uvedený odkaz:


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg9tHojR3hw_qaeBWDs6Tl95M2z8hHzbvb_-s_pE9Z-IOfLg/viewform?usp=sf_link.Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky