Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3608
Počet zobrazení obsahu : 20896184
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2019 (33. týždeň) Tlačiť E-mail
Piatok, 16. august 2019 12:17

poolV 33. týždni (ku dňu 15.8.2019) bola v prevádzke väčšina prírodných a umelých kúpalísk. V závislosti od počasia boli v prevádzke kúpaliská v okresoch Martin, Turčianske Teplice, Banská Bystrica a Brezno; z dôvodu premenlivého počasia bola nižšia návštevnosť na kúpaliskách v okresoch Senica a Trebišov.


Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) vykonávali na kúpaliskách v rámci štátneho zdravotného dozoru (ďalej len „ŠZD“) kontrolu hygienického stavu a plnenia povinností, ktoré prevádzkovateľom ukladajú platné právne predpisy; realizovali aj kontrolné odbery vzoriek vody na kúpanie. RÚVZ pokračovali aj v monitorovaní kvality vody na kúpanie (vrátane odberov vzoriek vôd) na prírodných vodných plochách, ktoré majú neorganizovanú rekreáciu a sú bez prevádzkovateľa.PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY


V 33. týždni bola na základe ostatných odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie na 15 prírodných kúpaliskách (ďalej len "PK") a nasledujúcich prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

KRAJ

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ

(s organizovanou rekreáciou)

PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY
(s neorganizovanou rekreáciou)

BA

Zlaté Piesky, Kuchajda, Slnečné jazerá

Vajnorské jazero, Čunovo, Rusovce - Candell, Veľký Draždiak, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Nové Košariská, Ivanka pri Dunaji 

TT

RO Kunovská priehrada Sobotište 

Šulianske jazero*, Štrkovisko Sekule, Štrkovisko Gbely Adamov,  RO Gazarka Šaštín Stráže, VD Kráľová - Kaskády, Bagrovisko Tomášikovo, Bagrovisko Čierna voda

TN

Zelená voda - Nové Mesto nad Váhom, VN Nitrianske Rudno, VN Kanianka, VN Dubník I., VN Prusy, Štrkovisko Horná Streda, VN Stará Myjava

NR

APÁLI - mŕtve rameno Váhu Komárno, štrkoviskové jazero Kava, VN Duchonka

ZA

Liptovská Mara - Liptovský Trnovec 

VD Orava - ATC JAMI, VD Orava - ATC Slanica, VD Orava - Nábrežie - Námestovo, VD Orava - ATC Prístav, VD Orava - ATC Stará Hora, Liptovská Sielnica

BB

Teplý vrch - Pláž Drieňok, Teplý vrch - Pláž ORMET, Ružiná pri obci Divín, Plážové kúpalisko - jazero v Banskej Bystrici, Zelená voda - Kurinec

Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richňavské jazero, Vindšachtské jazero, Ružiná pri obci Ružiná, Krpáčovo - jazero, Belianske jazero, Klinger, Evičkino jazero, Kopanice, Tajch

PO

Veľká Domaša - Tíšava, Delňa

Veľká Domaša - Valkov, Veľká Domaša - Holčíkovce, Veľká Domaša - Poľany, Veľká Domaša - Dobrá, Veľká Domaša - Nová Kelča, Veľká Domaša - polostrov KRYM, Rybník Chlmec, Laborec Humenné

KE

Zemplínska Šírava - Medvedia hora, Zemplínska Šírava - Hôrka, Vinianske jazero

Zemplínska Šírava - Kamenec, Zemplínska Šírava - Biela hora, Zemplínska Šírava - Paľkov, Pod Bukovcom, Palcmanská Maša, Ružín (Gelnica), Turzovské jazero, Jazero Úhorná, GEČA, IZRA

Vysvetlivky: VN - vodná nádrž  ATC - autokemping   VD - vodné dielo   RO - rekreačná oblasť  

* Pláže okolo jazera sú oplotené a vodná plocha je len čiastočne prístupná pre verejnosť.

Od dňa 9.8.2019 je zrušený zákaz kúpania na Zelenej vode - Kurinec.


Na základe nevyhovujúcich výsledkov vody na kúpanie z dôvodu prekročených hodnôt cyanobaktérií bolo vydané dňa 13.8.2019 odporúčanie nekúpať sa pre deti, alergikov a osoby s oslabeným imunitným systémom na Plážovom kúpalisku JAZERO v Košiciach. U dospelých zdravých osôb sa táto kvalita vody považuje za prípustnú.


Voda naďalej nevyhovuje hygienickým požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie
a nie je vhodná na kúpanie zo zdravotných dôvodov na Ružíne - prítokoch (odber dňa 8.7.2019), Štrkovisku Čaňa (odber dňa 16.7.2019) i Ružíne (Košice, odber dňa 13.8.2019). Nevyhovujúca kvalita vody na kúpanie je aj na Rybníkoch Slovenská Volová, kde výsledky laboratórnych analýz vzoriek vody (odber dňa 31.7.2019) preukázali prekročenie medznej hodnoty chlorofylu a i zhoršenie fyzikálno-chemického ukazovateľa kvality vody (zvýšený obsah celkového fosforu); ukazovateľ celkový fosfor je zdravotne nevýznamný ukazovateľ, ktorý nemá priamy zdravotný dopad na kúpajúcich sa.


Na základe ostatných odberov vzoriek vôd na kúpanie bola zaznamenaná: znížená priehľadnosť na Šintavských baniach (odber dňa 2.7.2019, ďalší odber vzorky vody z tejto lokality v kúpacej sezóne 2019 nie je plánovaný), zvýšená farba na TONA Šurany (odber dňa 9.7.2019), znížená priehľadnosť a zvýšená farba na Lipovina - Bátovce (odber dňa 29.7.2019); voda na kúpanie v ostatných zdravotne významných ukazovateľoch bola vyhovujúca.


V 33. týždni bol ŠZD spojený s odberom vzoriek vykonaný napr. na Veľká Domaša - Tíšava. Odbery vzoriek vôd na kúpanie boli vykonané aj na prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou: Ružiná pri obci Ružiná, Zemplínska Šírava - Kamenec, Zemplínska Šírava - Biela hora, Zemplínska Šírava - Paľkov, Veľká Domaša - Valkov, Štrkovisko Horná Streda; výsledky nie sú zatiaľ k dispozícií. Vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie potvrdili výsledky laboratórnych analýz odberov vzoriek vody na Kuchajde, Vajnorskom jazere, Veľkom Draždiaku aj predbežné výsledky odberov vzoriek vôd na Počúvadlianskom jazere, Veľkom Kolpašskom jazere, Veľkom Richňavskom jazere a Vindšachtskom jazere.


V 34. týždni je plánovaný odber vzoriek vody na Šútovskom jazere - Kraľovany , Rieka.UMELÉ KÚPALISKÁ


Povolenie na prevádzku malo na konci 33. týždňa 207 umelých kúpalísk
(ďalej len „UK“) a 588 bazénov. Dňa 15.8.2019 bolo do prevádzky uvedené UK Košická Belá, Hotel GARDEN.


T. č. je mimo prevádzky vnútorný detský bazén v Termalparku Veľký Meder "Thermal Corvinus" (z technických príčin), malý neplavecký bazén v Mestskom kúpalisku Senica (z dôvodu technickej údržby) a tiež 2 bazény v krytej hale na Termálnom kúpalisku („TK“) I Štúrovo. Z technických príčin už nie je v prevádzke bazén v Hoteli Legend v Dunajskej Strede a prevádzkované nie sú ani bazény v Hoteli RING v Dunajskej Strede.


V 33. týždni boli v závislosti od počasia v prevádzke napr. Letné kúpalisko (ďalej len „LK“) SUNNY v Martine, LK Vrútky, Kúpalisko v ŠRZ Drienok v Mošovciach. Z dôvodu premenlivého počasia bola nižšia návštevnosť napr. na Letnom termálnom kúpalisku "Izabela" vo Vyšných Ružbachoch či Verejnom kúpalisku Poltár. Počas zhoršených poveternostných podmienok boli zatvorené Biokúpalisko Resort - Levočská Dolina, Kúpalisko Spišský Hrhov i AquaFun PARK Veľká Lomnica.


V 33. týždni RÚVZ vykonali ŠZD
na UK: Vodný svet Číž, THERMALPARK Dunajská Streda, TK Vincov les Sládkovičovo, Letný areál AQUARUTHENIA Svidník, Vodný raj Vyhne; závažné nedostatky neboli zistené.


ŠZD spojený s odberom vzoriek
bol vykonaný na UK: Brezno - Zadné Hálny - LK AQUA - RELAX Lívia; vonkajší nadzemný bazén pri Chate LIMBA v Bystrej; neplavecký nadzemný vonkajší bazén pri Hoteli Biela Medvedica v Bystrej; TK Stráňavy; Mestská krytá plaváreň Žilina; Kúpalisko TERMÁL s.r.o., Dolná Strehová; ThermalPark NITRAVA v Poľnom Kesove; LK Humenné; DRZ Sninské rybníky; TK Nesvady; LK Stropkov (plavecký a oddychový bazén). Závažné nedostatky v prevádzkovaní kúpalísk neboli zistené.


Vzorky vody na kúpanie
boli odobraté na UK: LK na Ostrove Trenčín, LK na Družstevnej ul. v Bardejove, Kúpalisko Bardejovské Kúpele, a. s., DÚHA v Partizánskom, Kúpalisko Remata v Handlovej, Mestské kúpalisko Senica, LK Pažiť Bánovce nad Bebravou (detský a neplavecký bazén); výsledky laboratórnych rozborov zatiaľ nie sú k dispozícii. Vzorky vôd na laboratórne vyšetrenie nebolo možné odobrať pre búrky a dažde v predchádzajúcich dňoch napr. na LK Makovica v Nižnej Polianke.


Opakované odbery vzoriek vody
z bazénov, kde bola na základe odberov z predchádzajúcich týždňov zistená nevyhovujúcu mikrobiologická kvalita vody na kúpanie, boli vykonané napr.:

  • z detského bazénu na TK Vincov les Sládkovičovo - výsledky laboratórnych rozborov vody zatiaľ nie sú k dispozícií,

  • z vodnej lagúny - hore vo Vodnom svete Číž - výsledky laboratórnych rozborov vody preukázali vyhovujúcu mikrobiologickú kvalitu vody na kúpanie,

  • z detského bazénu na Kúpalisku Bretka - zákaz prevádzky pre nevyhovujúcu mikrobiologickú kvalitu vody na kúpanie bol zrušený od 12.8.2019.
     

Prekročenie mikrobiologických ukazovateľov kvality vody na kúpanie bolo preukázané na základe ostatných odberov:

  • v dopadovom bazéne pri detskej nafukovacej šmýkačke Chobotnica a Žralok na Plážovom kúpalisku v Banskej Bystrici,

  • v dopadovom bazéne na TK Patince,

  • v plaveckom bazéne na TK Retro Thermal Diakovce.

Na kúpaliskách boli nariadené opatrenia a opakovaný odber vzoriek vody na kúpanie.


Počas kúpacej sezóny 2019 nebudú v prevádzke:
vonkajší krytý bazén pri Penzióne Čachovo Selce, vonkajší bazén pri Hoteli Polianka v Hornej Lehote - Krpáčove, LK Moldava n/Bodvou, Termál centrum GALANDIA Galanta, LK Čalovec, LK TRITON v Košiciach, Summer Club - INCHEBA v Bratislave, bazény pri hoteli Altis. Dôvodom je vo väčšine prípadov nevyhovujúci technický stav resp. prebiehajúce rekonštrukcie.


Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku je možné nájsť na webovej stránke ÚVZ SR
www.uvzsr.sk (Najnovšie články a Kúpaliská - Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie) a na stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva.


Na stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) je pre verejnosť k dispozícií Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike, ktorý pripravil ÚVZ SR počas minuloročnej KS. Ak sa chcete do prieskumu zapojiť, kliknite prosím, na nižšie uvedený odkaz:


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg9tHojR3hw_qaeBWDs6Tl95M2z8hHzbvb_-s_pE9Z-IOfLg/viewform?usp=sf_link.Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky