Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3548
Počet zobrazení obsahu : 20458220
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2019 (32. týždeň) Tlačiť E-mail
Štvrtok, 08. august 2019 13:24

backgroundV 32. týždni (ku dňu 7.8.2019) bola v prevádzke väčšina prírodných a umelých kúpalísk. Z dôvodu premenlivého počasia bola nižšia návštevnosť na kúpaliskách v okresoch Bardejov, Banská Bystrica, Brezno, Senica a Svidník; v závislosti od počasia boli v prevádzke kúpaliská v okresoch Martin a Turčianske Teplice. 


Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) vykonávali na kúpaliskách v rámci štátneho zdravotného dozoru (ďalej len „ŠZD“) kontrolu hygienického stavu a plnenia povinností, ktoré prevádzkovateľom ukladajú platné právne predpisy; realizovali aj kontrolné odbery vzoriek vody na kúpanie. RÚVZ pokračovali aj v monitorovaní kvality vody na kúpanie (vrátane odberov vzoriek vôd) na prírodných vodných plochách, ktoré majú neorganizovanú rekreáciu a sú bez prevádzkovateľa.PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY


V 32. týždni bola na základe ostatných odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie na 14 prírodných kúpaliskách (ďalej len "PK") a nasledujúcich prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

KRAJ

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ

(s organizovanou rekreáciou)

PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY
(s neorganizovanou rekreáciou)

BA

Zlaté Piesky, Kuchajda, Slnečné jazerá

 

Vajnorské jazero, Čunovo, Rusovce - Candell, Veľký Draždiak, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Nové Košariská, Ivanka pri Dunaji 

TT

RO Kunovská priehrada Sobotište 

Šulianske jazero*, Štrkovisko Sekule, Štrkovisko Gbely Adamov,  RO Gazarka Šaštín Stráže, VD Kráľová - Kaskády, Bagrovisko Tomášikovo, Bagrovisko Čierna voda

TN

 

Zelená voda - Nové Mesto nad Váhom, VN Nitrianske Rudno, VN Kanianka, VN Dubník I., VN Prusy, Štrkovisko Horná Streda, VN Stará Myjava

NR

 

APÁLI - mŕtve rameno Váhu Komárno, štrkoviskové jazero Kava

ZA

Liptovská Mara - Liptovský Trnovec 

VD Orava - ATC JAMI, VD Orava - ATC Slanica, VD Orava - Nábrežie - Námestovo, VD Orava - ATC Prístav, VD Orava - ATC Stará Hora, Liptovská Sielnica

BB

Teplý vrch - Pláž Drieňok, Teplý vrch - Pláž ORMET, Ružiná pri obci Divín, Plážové kúpalisko - jazero v Banskej Bystrici

Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richňavské jazero, Vindšachtské jazero, Ružiná pri obci Ružiná, Krpáčovo - jazero, Belianske jazero, Klinger, Evičkino jazero, Kopanice, Tajch

PO

Veľká Domaša - Tíšava, Delňa

Veľká Domaša - Valkov, Veľká Domaša - Holčíkovce, Veľká Domaša - Poľany, Veľká Domaša - Dobrá, Veľká Domaša - Nová Kelča, Veľká Domaša - polostrov KRYM, Rybník Chlmec, Laborec Humenné, Rybníky Slovenská Volová

KE

Zemplínska Šírava - Medvedia hora, Zemplínska Šírava - Hôrka, Vinianske jazero

Zemplínska Šírava - Kamenec, Zemplínska Šírava - Biela hora, Zemplínska Šírava - Paľkov, Pod Bukovcom, Plážové kúpalisko JAZERO v Košiciach, Palcmanská Maša, Ružín (Gelnica), Turzovské jazero, Jazero Úhorná, GEČA, IZRA

Vysvetlivky: VN - vodná nádrž  ATC - autokemping   VD - vodné dielo   RO - rekreačná oblasť  

* Pláže okolo jazera sú oplotené a vodná plocha je len čiastočne prístupná pre verejnosť.


Zákaz kúpania
z dôvodu prekročených medzných hodnôt (ďalej len „MH“) chlorofylu a, cyanobaktérií a nízkej priehľadnosti vody pre verejnosť naďalej pretrváva na Zelenej vode - Kurinec (od 16.7.2019).


Na základe ostatných odberov vzoriek vôd na kúpanie pretrváva nevyhovujúca kvalita vody zo zdravotných dôvodov na lokalitách: Ružín - prítoky (odber dňa 8.7.2019), VN Duchonka (odber dňa 9.7.2019), Štrkovisko Čaňa (odber dňa 16.7.2019) a Ružín (Košice, odber dňa 26.7.2019).


Na základe ostatných odberov vzoriek vôd na kúpanie bola zaznamenaná: znížená priehľadnosť na Šintavských baniach (odber dňa 2.7.2019, ďalší odber vzorky vody z tejto lokality v kúpacej sezóne 2019 nie je plánovaný), zvýšená farba na TONA Šurany (odber dňa 9.7.2019), znížená priehľadnosť a zvýšená farba na Lipovina - Bátovce (odber dňa 29.7.2019); voda na kúpanie v ostatných zdravotne významných ukazovateľoch bola vyhovujúca.


V 32. týždni boli vykonané odbery vzoriek vôd na lokalitách: Krpáčovo - jazero, Pod Bukovcom,  APÁLI - mŕtve rameno Váhu Komárno, štrkoviskové jazero Kava, VN Duchonka, VN Nitrianske Rudno, VN Kanianka; výsledky nie sú zatiaľ k dispozícií.


V auguste sú plánované odbery vzoriek vôd na VN Opatová, Trenčín Šútovskom jazere - Kraľovany, Rieka.UMELÉ KÚPALISKÁ


Povolenie na prevádzku malo na konci 32. týždňa 207 umelých kúpalísk
(ďalej len „UK“) a 587 bazénov. Dňa 6.8.2019 bolo do prevádzky uvedené Letné kúpalisko (ďalej len „LK“) Podskalie.


T. č. sú mimo prevádzky z technických príčin vnútorný detský bazén v Termalparku Veľký Meder "Thermal Corvinus" a detský bazén na Kúpalisku Modrá perla Veľké Úľany, tiež 2 bazény v krytej hale na Termálnom kúpalisku („TK“) I Štúrovo. Z technických príčin už nie je v prevádzke bazén v Hoteli Legend v Dunajskej Strede a prevádzkované nie sú ani bazény v Hoteli RING v Dunajskej Strede.


Od 5.8.2019 sú na základe písomného oznámenia prevádzkovateľa priestory LK Medzev (s 3 bazénmi) opäť v prevádzke.


V 32. týždni
boli v závislosti od počasia v prevádzke napr. bazény na Kúpalisku v ŠRZ Drienok v Mošovciach. Z dôvodu premenlivého počasia bola nižšia návštevnosť napr. na Letnom termálnom kúpalisku "Izabela" vo Vyšných Ružbachoch, Verejnom kúpalisku Poltár a priemerná návštevnosť vzhľadom na počasie bola zaznamenaná napr. na AQUA MARIA vo Veľatoch, AVŠ Trebišov.


V tomto týždni RÚVZ vykonali ŠZD
napr. v Hoteli Sitno Vyhne - dva vonkajšie letné bazény; nedostatky neboli zistené.


ŠZD spojený s odberom vzoriek
bol vykonaný na UK: Rekreačné zariadenie Margita-Ilona v Leviciach; Wellness Santovka; Kúpalisko v ŠRZ Drienok v Mošovciach; TK Vieska v Turčianskych Tepliciach; LK Nitra; TK Retro Thermal Diakovce; TK Stráňavy; Mestské kúpalisko Bytča; Mestská krytá plaváreň Žilina; LÁŽO - PLÁŽO, Žilina; Banská Bystrica, Plážové kúpalisko (atypický bazén a 2 dopadové bazény); Braväcovo, Penzión SCHWEINTAAL - vonkajšie bazény (vonkajší neplavecký a detský bazén); Verejné kúpalisko Jasenie (plavecký bazén); LK Podbrezová (plavecký a detský bazén); Kúpalisko Bretka (plavecký a neplavecký bazén). Závažné nedostatky v prevádzkovaní kúpalísk neboli zistené.


Vzorky vody na kúpanie
boli počas 32. kalendárneho týždňa odobraté na UK: NOVOLANDIA Lučenec - Rapovce, Aquathermal Senec, Národné centrum vodného póla Nováky, Kúpalisko Chalmová v Bystričanoch, Čajka v Bojniciach, Mestská plaváreň Senica, Krytá plaváreň v Čadci, LK v Čadci, Kúpalisko Zelená žaba Trenčianske Teplice, LK Nemšová, LK Hermanovce, LK Mesta Vranov nad Topľou, Kúpalisko Modrá perla Veľké Úľany (plavecký bazén), Letný areál AQUARUTHENIA Svidník (plavecký, detský, oddychový bazén; bazén s umelými vlnami a krytý relaxačný bazén), Kúpalisko Rožňava (malý, stredný a veľký detský bazén); výsledky laboratórnych rozborov zatiaľ nie sú k dispozícii.


Prekročenie mikrobiologických ukazovateľov kvality vody na kúpanie
bolo preukázané na základe ostatných odberov:

  • v B5 detskom bazéne na TK Vincov les Sládkovičovo,

  • vo vonkajšom bazéne v Rekreačnom zariadení Pstružné v Revúcej,

  • v dojazdovom bazéne tobogánu na LK Topoľčany,

  • vo vonkajšom bazéne v ThermalParku NITRAVA v Poľnom Kesove.

Prekročenie biologického ukazovateľa kvality vody na kúpanie bolo zistené na základe ostatných odberov v detskom bazéne na Biokúpalisku BOROVICA v Lozorne.

Na kúpaliskách boli nariadené opatrenia a opakovaný odber vzoriek vody na kúpanie.


RÚVZ Rožňava vydal zákaz prevádzky
(od 7.8.2019) pre nevyhovujúcu mikrobiologickú kvalitu vody na kúpanie v detskom bazéne na Kúpalisku Bretka.


Opakovaný odber vzoriek vody 
bol vykonaný z B1 rekreačného bazénu na TK Horné Saliby i z bazénov Blue Sapphire v AquaCity Poprad, kde bola na základe odberov z predchádzajúcich týždňov zistená nevyhovujúcu mikrobiologická kvalita vody na kúpanie; výsledky laboratórnych rozborov vody zatiaľ nie sú k dispozícií. Opakované odbery vzoriek vody opätovne preukázali nevyhovujúcu mikrobiologickú kvalitu vody na kúpanie z detského bazénu na Zbojnička Rača v Bratislave a z vodnej lagúny - hore vo Vodnom svete Číž; v tomto kalendárnom týždni boli vykonané ďalšie odbery vzoriek vôd, pričom laboratórne analýzy ešte nie sú ukončené.


Vybavovanie žiadostí o povolenie prevádzky prebieha
stále na Košická Belá, Hotel GARDEN.


Prevádzkovatelia zatiaľ nepožiadali o vydanie rozhodnutia k prevádzke na kúpaliskách:
Biokúpalisko Tri vody v Malinove; LK Zlaté Moravce; LK Dubnica nad Váhom; LK Košeca; Kúpalisko Vlachovo; Veronika Gemerská Hôrka; Hotel Severka, Zákopčie; TK Katarína, Kremnica; Kúpalisko Neresnica; Nekryté LK Malé Raškovce 59; Nekrytý letný bazén SO 03a Paľkov, Zemplínska Šírava; Bazén LINEA a Funny Park v Piešťanoch.


Počas KS 2019 nebudú v prevádzke:
vonkajší krytý bazén pri Penzióne Čachovo Selce, vonkajší bazén pri Hoteli Polianka v Hornej Lehote - Krpáčove, LK Moldava n/Bodvou, Termál centrum GALANDIA Galanta, LK Čalovec, LK TRITON v Košiciach, Summer Club - INCHEBA v Bratislave, bazény pri hoteli Altis. Dôvodom je vo väčšine prípadov nevyhovujúci technický stav resp. prebiehajúce rekonštrukcie.


Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku je možné nájsť na webovej stránke ÚVZ SR
www.uvzsr.sk (Najnovšie články a Kúpaliská - Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie) a na stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva.


Na stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) je pre verejnosť k dispozícií Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike, ktorý pripravil ÚVZ SR počas minuloročnej KS. Ak sa chcete do prieskumu zapojiť, kliknite prosím, na nižšie uvedený odkaz:


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg9tHojR3hw_qaeBWDs6Tl95M2z8hHzbvb_-s_pE9Z-IOfLg/viewform?usp=sf_link.


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky