Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3548
Počet zobrazení obsahu : 20458350
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2019 (31. týždeň) Tlačiť E-mail
Piatok, 02. august 2019 13:41

feetV 31. týždni (ku dňu 1.8.2019) bola v prevádzke väčšina prírodných a umelých kúpalísk. V závislosti od počasia boli v prevádzke kúpaliská v okresoch Martin, Turčianske Teplice,  Považská Bystrica, Žilina; z dôvodu búrok a daždivého počasia (najmä popoludní) bolo v jednotlivých dňoch prerušované prevádzkovanie kúpalísk v okresoch Brezno a Banská Bystrica. Priemerná návštevnosť vzhľadom na počasie bola zaznamenaná na kúpaliskách v okresoch Trebišov a Svidník.


Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) vykonávali na kúpaliskách v rámci štátneho zdravotného dozoru (ďalej len „ŠZD“) kontrolu hygienického stavu a plnenia povinností, ktoré prevádzkovateľom ukladajú platné právne predpisy; realizovali aj kontrolné odbery vzoriek vody na kúpanie. RÚVZ pokračovali aj v monitorovaní kvality vody na kúpanie (vrátane odberov vzoriek vôd) na prírodných vodných plochách, ktoré majú neorganizovanú rekreáciu a sú bez prevádzkovateľa.PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY


V 31. týždni bola na základe ostatných odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie na 14 prírodných kúpaliskách (ďalej len "PK") a nasledujúcich prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

KRAJ

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ

(s organizovanou rekreáciou)

PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY
(s neorganizovanou rekreáciou)

BA

Zlaté Piesky, Kuchajda, Slnečné jazerá

Vajnorské jazero, Čunovo, Rusovce - Candell, Veľký Draždiak, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Nové Košariská, Ivanka pri Dunaji 

TT

RO Kunovská priehrada Sobotište 

Šulianske jazero*, Štrkovisko Sekule, Štrkovisko Gbely Adamov,  RO Gazarka Šaštín Stráže, VD Kráľová - Kaskády, Bagrovisko Tomášikovo, Bagrovisko Čierna voda

TN

Zelená voda - Nové Mesto nad Váhom, VN Nitrianske Rudno, VN Kanianka, VN Dubník I., VN Prusy, Štrkovisko Horná Streda, VN Stará Myjava

NR

APÁLI - mŕtve rameno Váhu Komárno, štrkoviskové jazero Kava

ZA

Liptovská Mara - Liptovský Trnovec 

VD Orava - ATC JAMI, VD Orava - ATC Slanica, VD Orava - Nábrežie - Námestovo, VD Orava - ATC Prístav, VD Orava - ATC Stará Hora, Liptovská Sielnica

BB

Teplý vrch - Pláž Drieňok, Teplý vrch - Pláž ORMET, Ružiná pri obci Divín, Plážové kúpalisko - jazero v Banskej Bystrici

Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richňavské jazero, Vindšachtské jazero, Ružiná pri obci Ružiná, Krpáčovo, Belianske jazero, Klinger, Evičkino jazero, Kopanice, Tajch

PO

Veľká Domaša - Tíšava, Delňa

Veľká Domaša - Valkov, Veľká Domaša - Holčíkovce, Veľká Domaša - Poľany, Veľká Domaša - Dobrá, Veľká Domaša - Nová Kelča, Veľká Domaša - polostrov KRYM, Rybník Chlmec, Laborec Humenné, Rybníky Slovenská Volová

KE

Zemplínska Šírava - Medvedia hora, Zemplínska Šírava - Hôrka, Vinianske jazero

Zemplínska Šírava - Kamenec, Zemplínska Šírava - Biela hora, Zemplínska Šírava - Paľkov, Pod Bukovcom, Plážové kúpalisko JAZERO v Košiciach, Palcmanská Maša, Ružín (Gelnica), Turzovské jazero, Jazero Úhorná, GEČA, IZRA

Vysvetlivky: VN - vodná nádrž  ATC - autokemping   VD - vodné dielo   RO - rekreačná oblasť  

* Pláže okolo jazera sú oplotené a vodná plocha je neprístupná pre verejnosť.


Zákaz kúpania
z dôvodu prekročených medzných hodnôt (ďalej len „MH“) chlorofylu a, cyanobaktérií a nízkej priehľadnosti vody pre verejnosť naďalej pretrváva na Zelenej vode - Kurinec (od 16.7.2019).


Na základe posledných odberov vzoriek vôd na kúpanie pretrváva nevyhovujúca kvalita vody na lokalitách:

  • Ružín - prítoky - prekročenie MH chlorofylu a (odber dňa 8.7.2019),

  • VN Duchonka - prekročenie MH črevných enterokokov a Escherichia coli (odber dňa 9.7.2019, ďalší odber je plánovaný v 32. kalendárnom týždni),

  • Lipovina - Bátovce - prekročenie MH chlorofylu a, zaznamenaná bola aj zvýšená farba a znížená priehľadnosť (odber dňa 15.7.2019).

Výsledky laboratórnych analýz preukázali nevyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie zo zdravotných dôvodov aj na Ružín (Košice, odber dňa 26.7.2019) a na Štrkovisku Čaňa (odber dňa 16.7.2019).


Znížená priehľadnosť bola zaznamenaná na Šintavských baniach a zvýšená farba na TONA Šurany (odber zo dňa 9.7.2019); voda na kúpanie v ostatných zdravotne významných ukazovateľoch bola vyhovujúca.


V 31. týždni boli vykonané odbery vzoriek vôd na lokalitách: Ružiná pri obci Ružiná, Kuchajda, Vajnorské jazero, Veľký Draždiak, Rybník Chlmec, Laborec Humenné, Rybníky Slovenská Volová, Veľká Domaša - Valkov, Zelená voda - Nové Mesto nad Váhom, Štrkovisko Sekule, Štrkovisko Gbely Adamov,  RO Gazarka Šaštín Stráže; výsledky nie sú zatiaľ k dispozícií. Vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie potvrdili výsledky laboratórnych analýz odberov vzoriek vody na Plážovom kúpalisku JAZERO v Košiciach aj predbežné výsledky odberov vzoriek vôd na Počúvadlianskom jazere, Veľkom Kolpašskom jazere, Veľkom Richňavskom jazere a Vindšachtskom jazere.


V auguste sú plánované odbery vzoriek vôd na VN Opatová, Trenčín Šútovskom jazere - Kraľovany, Rieka.UMELÉ KÚPALISKÁ


Povolenie na prevádzku malo na konci 31. týždňa 207 umelých kúpalísk
(ďalej len „UK“) a 583 bazénov. Počas KS 2019 budú mimo prevádzky bazén na Kúpalisku Krupina - Tepličky a v Športcentre EKOMA rekreačno-športovom areáli vo Zvolene.


T. č. sú mimo prevádzky detský bazén na Biokúpalisku BOROVICA v Lozorne, dva bazény v krytej hale na Termálnom kúpalisku (ďalej len „TK“) I Štúrovo; z technických príčin vnútorný detský bazén v Termalparku Veľký Meder "Thermal Corvinus" a detský bazén na Letnom kúpalisku (ďalej len „LK“) Nitra. Od 1.8.2019 bude dočasne mimo prevádzky na základe písomného oznámenia prevádzkovateľa LK Medzev (s 3 bazénmi).


V 31. týždni
bola z dôvodu premenlivého počasia nižšia návštevnosť napr. na Verejnom kúpalisku Poltár, LK Revúca, vonkajšom bazéne pri Rekreačnom zariadení Pstružné. Premenlivým počasím bola ovplyvnená aj prevádzka na Letnom termálnom kúpalisku "Izabela" vo Vyšných Ružbachoch.


V tomto týždni RÚVZ vykonali ŠZD
na kúpaliskách: TK Topoľníky, Wellness Santovka, LK Nitra, Kúpalisko Rožňava, Kúpalisko Vyšná Slaná, TK Nesvady, UK Sklené Teplice, TK Komárno; nedostatky neboli zistené. ŠZD spojený s odberom vzoriek bol vykonaný na UK: Verejné kúpalisko Poltár, LK Revúca, vonkajší bazén pri Rekreačnom zariadení Pstružné, LK Topoľčany, AQUA MARIA vo Veľatoch, AVŠ Trebišov, Obecné kúpalisko v Strelníkoch, TK Patince, Vodný svet Číž. Závažné nedostatky v prevádzkovaní kúpalísk neboli zistené.


Vzorky vody na kúpanie
boli počas týždňa odobraté na kúpaliskách: NOVOLANDIA Lučenec - Rapovce, LK Pažiť Bánovce nad Bebravou, Kúpalisko Delfín  v Bratislave - Ružinove, Tehelné pole v Bratislave - Novom Meste, Biokúpalisko BOROVICA v Lozorne, DÚHA v Partizánskom, Kúpalisko Remata v Handlovej, Plážové kúpalisko v Bojniciach, LK Podbrezová (detský  bazén), LK Stropkov (detský bazén); výsledky laboratórnych rozborov zatiaľ nie sú k dispozícii.


Prekročenie mikrobiologických ukazovateľov kvality vody na kúpanie bolo preukázané na základe ostatných odberov
v bazénoch na kúpaliskách:

  • TK Horné Saliby (B1 rekreačný bazén),

  • Vodný svet Číž (vodná lagúna - hore),

  • Zbojnička Rača v Bratislave (detský bazén),

  • TK Komárno (relaxačno-oddychový bazén s prestrešením),

  • LK LETKA, Nová Dubnica (detský bazén),

  • Bazény Kurinec v Rimavskej Sobote (oddychový a neplavecký bazén),

  • Letný areál AQUARUTHENIA Svidník (relaxačný bazén).

Na kúpaliskách boli nariadené opatrenia a opakovaný odber vzoriek vody na kúpanie.


RÚVZ Poprad vydal zákaz prevádzky
(od 1.8.2019) pre nevyhovujúcu mikrobiologickú kvalitu vody na kúpanie v relaxačnom bazéne Blue Sapphire v AquaCity Poprad (odber dňa 16.7.2019).


Výsledky laboratórnych rozborov opakovaných odberov vzoriek vôd v dvoch zariadeniach (Rekreačné zariadenie Margita-Ilona v Leviciach – bazén Adam, LK Stropkov – oddychový bazén), v ktorých bola v 30. kalendárnom týždni preukázaná nevyhovujúca mikrobiologická kvalita vody, potvrdili účinnosť vykonaných opatrení a vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie.


Vybavovanie žiadostí o povolenie prevádzky prebieha
stále na UK Košická Belá, Hotel GARDEN a LK Podskalie.


Prevádzkovatelia zatiaľ nepožiadali o vydanie rozhodnutia k prevádzke na kúpaliskách:
Biokúpalisko Tri vody v Malinove; bazény pri hoteli Altis v Tvrdošíne; LK Zlaté Moravce; LK Dubnica nad Váhom; LK Košeca; Kúpalisko Vlachovo; Veronika Gemerská Hôrka; Hotel Severka, Zákopčie; TK Katarína, Kremnica; Kúpalisko Neresnica; Nekryté LK Malé Raškovce 59; Nekrytý letný bazén SO 03a Paľkov, Zemplínska Šírava; Bazén LINEA a Funny Park v Piešťanoch.


Počas KS 2019 nebudú v prevádzke:
vonkajší krytý bazén pri Penzióne Čachovo Selce, vonkajší bazén pri Hoteli Polianka v Hornej Lehote – Krpáčove, LK Moldava n/Bodvou, Termál centrum GALANDIA Galanta, LK Čalovec, LK TRITON v Košiciach, Summer Club - INCHEBA v Bratislave. Dôvodom je vo väčšine prípadov nevyhovujúci technický stav resp. prebiehajúce rekonštrukcie.


Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku je možné nájsť na webovej stránke ÚVZ SR
www.uvzsr.sk (Najnovšie články a Kúpaliská - Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie) a na stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva.


Na stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) je pre verejnosť k dispozícií Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike, ktorý pripravil ÚVZ SR počas minuloročnej KS. Ak sa chcete do prieskumu zapojiť, kliknite prosím, na nižšie uvedený odkaz:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg9tHojR3hw_qaeBWDs6Tl95M2z8hHzbvb_-s_pE9Z-IOfLg/viewform?usp=sf_link.                      Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky