Európsky imunizačný týždeň (EIW) – Vyhodnotenie aktivít Európskeho imunizačného týždňa v Slovenskej republike za rok 2019 Tlačiť E-mail

Európsky imunizačný týždeň (EIW) – Vyhodnotenie aktivít Európskeho imunizačného týždňa v Slovenskej republike za rok 2019 (pdf)

Európsky imunizačný týždeň 2019 - vyhodnotenie aktivít RÚVZ a ÚVZ SR (pdf)