Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3257
Počet zobrazení obsahu : 18642126
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2019 (30. týždeň) Tlačiť E-mail
Piatok, 26. Júl 2019 10:29

restV 30. týždni (ku dňu 25.7.2019) bola v prevádzke väčšina prírodných a umelých kúpalísk. Nižšia návštevnosť pre premenlivé počasie bola na kúpaliskách najmä v severných okresoch (Poprad, Levoča, Kežmarok, Bardejov, Svidník, Stropkov, Žilina) a tiež v okrese Rožňava; niektoré kúpaliská boli mimo prevádzky. V juhozápadnej časti Slovenska bola návštevnosť na kúpaliskách vyššia.


Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) vykonávali na kúpaliskách v rámci štátneho zdravotného dozoru (ďalej len „ŠZD“) kontrolu hygienického stavu a plnenia povinností, ktoré prevádzkovateľom ukladajú platné právne predpisy; realizovali aj kontrolné odbery vzoriek vody na kúpanie. RÚVZ pokračovali aj v monitorovaní kvality vody na kúpanie (vrátane odberov vzoriek vôd) na prírodných vodných plochách, ktoré majú neorganizovanú rekreáciu a sú bez prevádzkovateľa.PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY


V 30. týždni bola na základe ostatných odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie na 14 prírodných kúpaliskách (ďalej len "PK") a nasledujúcich prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

KRAJ

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ

(s organizovanou rekreáciou)

PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY
(s neorganizovanou rekreáciou)

BA

Zlaté Piesky, Kuchajda, Slnečné jazerá

 

Vajnorské jazero, Čunovo, Rusovce - Candell, Veľký Draždiak, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Nové Košariská, Ivanka pri Dunaji 

TT

RO Kunovská priehrada Sobotište 

Šulianske jazero*, Štrkovisko Sekule, Štrkovisko Gbely Adamov,  RO Gazarka Šaštín Stráže, VD Kráľová - Kaskády, Bagrovisko Tomášikovo

TN

 

Zelená voda - Nové Mesto nad Váhom, VN Nitrianske Rudno, VN Kanianka, VN Dubník I., VN Prusy, Štrkovisko Horná Streda

NR

 

APÁLI - mŕtve rameno Váhu Komárno, štrkoviskové jazero Kava

ZA

Liptovská Mara - Liptovský Trnovec 

VD Orava - ATC JAMI, VD Orava - ATC Slanica, VD Orava - Nábrežie - Námestovo, VD Orava - ATC Prístav, VD Orava - ATC Stará Hora, Liptovská Sielnica

BB

Teplý vrch - Pláž Drieňok, Teplý vrch - Pláž ORMET, Ružiná pri obci Divín, Plážové kúpalisko - jazero v Banskej Bystrici

Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richňavské jazero, Vindšachtské jazero, Ružiná pri obci Ružiná, Krpáčovo, Belianske jazero, Klinger, Evičkino jazero, Kopanice, Tajch

PO

Veľká Domaša - Tíšava, Delňa

Veľká Domaša - Valkov, Veľká Domaša - Holčíkovce, Veľká Domaša - Poľany, Veľká Domaša - Dobrá, Veľká Domaša - Nová Kelča, Veľká Domaša - polostrov KRYM, Rybník Chlmec, Laborec Humenné, Rybníky Slovenská Volová

KE

Zemplínska Šírava - Medvedia hora, Zemplínska Šírava - Hôrka, Vinianske jazero

Zemplínska Šírava - Kamenec, Zemplínska Šírava - Biela hora, Zemplínska Šírava - Paľkov, Ružín (Košice), Pod Bukovcom, Plážové kúpalisko JAZERO v Košiciach, Palcmanská Maša, Ružín (Gelnica), Turzovské jazero, Jazero Úhorná

Vysvetlivky: VN - vodná nádrž  ATC - autokemping   VD - vodné dielo   RO - rekreačná oblasť  

* Pláže okolo jazera sú oplotené a vodná plocha je neprístupná pre verejnosť.


Zákaz kúpania
z dôvodu prekročených medzných hodnôt (ďalej len „MH“) chlorofylu a, cyanobaktérií a nízkej priehľadnosti vody pre verejnosť naďalej pretrváva na Zelenej vode - Kurinec (od 17.7.2019).


Hygienickým požiadavkám
na kvalitu vody nevyhoveli na základe laboratórnych výsledkov vzorky vody odobrané z:

  • VN Duchonka - prekročenie MH črevných enterokokov a Escherichia coli (odber dňa 9.7.2019),

  • Ružín - prítoky - prekročenie MH chlorofylu a (odber dňa 8.7.2019),

  • Lipovina - Bátovce - prekročenie MH chlorofylu a, zaznamenaná bola aj zvýšená farba a znížená priehľadnosť (odber dňa 15.7.2019),

  • TONA Šurany - prekročenie MH Escherichia coli bolo zistené na odbernom mieste pri ceste (odber dňa 12.6.2019); na všetkých  troch odberných miestach (pri ceste, pri čerpacej stanici, pri RA) bola zaznamenaná zvýšená farba.


Znížená priehľadnosť bola zaznamenané na Šintavských baniach; voda na kúpanie v ostatných zdravotne významných ukazovateľoch bola vyhovujúca.


Kvalita vody na lokalite Bagroviska Čierna Voda je v súčasnosti na základe laboratórnych analýz mikrobiologických ukazovateľov (črevné enterokoky, Escherichia coli) 3 vzoriek vôd odobraných z najviac frekventovaných miest v plážovej zóne (odber dňa 22.7.2019) vhodná na kúpanie (od 9.7.2019 bola na lokalite nevyhovujúca kvalita vody).


V 30. týždni boli vykonané odbery vzoriek vôd na: Ivanka pri Dunaji, Palcmanská Maša, Ružín (Košice), Veľká Domaša - Holčíkovce, Veľká Domaša - Poľany, Veľká Domaša - Dobrá, Veľká Domaša - Nová Kelča, Veľká Domaša - polostrov KRYM. Výsledky odberov vzoriek vôd z GEČA, Štrkovisko Čaňa a VN Stará Myjava nie sú zatiaľ k dispozícií.


V júli sú plánované odbery vzoriek vôd na IZRA a VN Opatová, Trenčín a začiatkom augusta na Šútovskom jazere - Kraľovany, Rieka.UMELÉ KÚPALISKÁ


Povolenie na prevádzku malo na konci 30. týždňa 207 umelých kúpalísk
(ďalej len „UK“) a 576 bazénov. Do prevádzky boli uvedené Biobazén Oravský Háj v Brezovici (od dňa 19.7.2019) a plavecký bazén na Letnom kúpalisku (ďalej len „LK“) Revúca (od dňa 23.7.2019, detský bazén je v rekonštrukcii).


Z dôvodu nepriaznivého počasia boli mimo prevádzky AquaFun PARK Veľká Lomnica a Kúpalisko Spišský Hrhov; v prípade nepriaznivého počasia nebolo prevádzkované ani Biokúpalisko Resort - Levočská Dolina.


T. č. sú mimo prevádzky detský bazén na Biokúpalisku BOROVICA v Lozorne, vnútorný detský bazén (z technických príčin) v Termalparku Veľký Meder "Thermal Corvinus" a dva bazény v krytej hale na Termálnom kúpalisku (ďalej len „TK“) I Štúrovo; na TK Vrbov prebiehala v 30. týždni oprava poruchy detského bazéna. Počas KS 2019 budú mimo prevádzky bazén na Kúpalisku Krupina - Tepličky a v Športcentre EKOMA rekreačno-športovom areáli vo Zvolene.


V 30. týždni RÚVZ vykonali ŠZD
v Rekreačnom zariadení Pstružné vonkajší bazén a na Kúpalisku Bretka.
ŠZD spojený s odberom vzoriek bol vykonaný na: Plážové kúpalisko v Banskej Bystrici; vonkajší nadzemný bazén pri Chate LIMBA v Bystrej; Verejné kúpalisko v Jasení; ThermalPark NITRAVA v Poľnom Kesove; LK Podbrezová (odber vzorky len z plaveckého bazéna, nakoľko detský bazén nebol v čase výkonu ŠZD napustený vodou), Bazény Kurinec v Rimavskej Sobote (odbery vzoriek z detského, oddychového a neplaveckého bazéna). Závažné nedostatky v prevádzkovaní kúpalísk neboli zistené.


Vzorky vody na kúpanie
boli počas týždňa odobraté na kúpaliskách: Kúpalisko Bardejovské Kúpele, a. s.; LK Makovica, Nižná Polianka; LK na Družstevnej ul., Bardejov; Krasňany v Bratislave; Zbojnička Rača v Bratislave; LK Pezinok - Sever; LK Modra; TK Horné Saliby (2 bazény); AquaCity Poprad; TK Vrbov; Biokúpalisko Resort - Levočská Dolina; Kúpalisko Remata v Handlovej; Národné centrum vodného póla Nováky; kúpalisko Chalmová v Bystričanoch; Čajka v Bojniciach; Kúpalisko Vyšná Slaná; Kúpalisko Rožňava (plavecký a veľký detský bazén); LK na Ostrove Trenčín (plavecký, dopadový, rekreačno-neplavecký a detský bazén); Letný areál AQUARUTHENIA Svidník (všetky bazény okrem detského); Kúpalisko Zelená žaba Trenčianske Teplice (neplavecký bazén VIP a vírivka vo VIP). Výsledky laboratórnych rozborov zatiaľ nie sú k dispozícii.


Prekročenie mikrobiologických ukazovateľov kvality vody na kúpanie bolo preukázané na základe posledných odberov
v bazénoch na kúpaliskách:

  • Rekreačné zariadenie Margita-Ilona v Leviciach (bazén Adam),

  • Kúpalisko Zelená žaba Trenčianske Teplice (vírivka pri detskom bazéne).

Na kúpaliskách boli nariadené opatrenia a opakovaný odber vzoriek vody na kúpanie.


RÚVZ Svidník vydal zákaz prevádzky pre nevyhovujúcu mikrobiologickú kvalitu vody na kúpanie
v oddychovom bazéne na LK Stropkov (odbery vykonané dňa 16.7.2019).


Dňa 27.7.2019 je plánované uvedenie do prevádzky novovybudovaného TK Nesvady.


Vybavovanie žiadostí o povolenie prevádzky prebieha
stále na kúpaliskách: Mestská plaváreň Tvrdošín; Košická Belá, Hotel GARDEN; LK Podskalie.


Prevádzkovatelia zatiaľ nepožiadali o vydanie rozhodnutia k prevádzke na kúpaliskách:
Biokúpalisko Tri vody v Malinove; bazény pri hoteli Altis v Tvrdošíne; LK Zlaté Moravce; LK Dubnica nad Váhom; LK Košeca; Kúpalisko Vlachovo; Veronika Gemerská Hôrka; Hotel Severka, Zákopčie; TK Katarína, Kremnica; LK Hermanovce; Kúpalisko Neresnica; Nekryté LK Malé Raškovce 59; Nekrytý letný bazén SO 03a Paľkov, Zemplínska Šírava; Bazén LINEA a Funny Park v Piešťanoch.


Počas KS 2019 nebudú v prevádzke:
vonkajší krytý bazén pri Penzióne Čachovo v Selce, LK Moldava n/Bodvou, vonkajší bazén pri Hoteli Polianka v Hornej Lehote - Krpáčove, Termál centrum GALANDIA Galanta, LK Čalovec, LK TRITON v Košiciach, Summer Club - INCHEBA v Bratislave. Dôvodom je vo väčšine prípadov nevyhovujúci technický stav resp. prebiehajúce rekonštrukcie.


Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku je možné nájsť na webovej stránke ÚVZ SR
www.uvzsr.sk (Najnovšie články a Kúpaliská - Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie) a na stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva.


Na stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) je pre verejnosť k dispozícií Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike, ktorý pripravil ÚVZ SR počas minuloročnej KS. Ak sa chcete do prieskumu zapojiť, kliknite prosím, na nižšie uvedený odkaz:


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg9tHojR3hw_qaeBWDs6Tl95M2z8hHzbvb_-s_pE9Z-IOfLg/viewform?usp=sf_link.Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky