Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3548
Počet zobrazení obsahu : 20458281
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2019 (29. týždeň) Tlačiť E-mail
Piatok, 19. Júl 2019 10:47

swimming3V 29. týždni (ku dňu 18.7.2019) bola v prevádzke väčšina prírodných a umelých kúpalísk. Návštevnosť kúpalísk bola pre chladnejšie počasie vo všeobecnosti nižšia. Podobne ako minulý týždeň sa prevádzka kúpalísk resp. bazénov najmä v severných okresoch prispôsobovala poveternostným podmienkam a v prípade nízkej návštevnosti bola prerušovaná; v súvislosti s premenlivým počasím je preto možné odporučiť verejnosti pred návštevou zariadení overiť si ich prevádzku.


Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) vykonávali na kúpaliskách v rámci štátneho zdravotného dozoru (ďalej len „ŠZD“) kontrolu hygienického stavu a plnenia povinností, ktoré prevádzkovateľom ukladajú platné právne predpisy; realizovali aj kontrolné odbery vzoriek vody na kúpanie. RÚVZ pokračovali aj v monitorovaní kvality vody na kúpanie (vrátane odberov vzoriek vôd) na prírodných vodných plochách, ktoré majú neorganizovanú rekreáciu a sú bez prevádzkovateľa.PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY


V 29. týždni bola na základe ostatných odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie na 14 prírodných kúpaliskách (ďalej len "PK") a nasledujúcich prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:
 

KRAJ

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ

(s organizovanou rekreáciou)

PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY
(s neorganizovanou rekreáciou)

BA

Zlaté Piesky, Kuchajda, Slnečné jazerá

Vajnorské jazero, Čunovo, Rusovce - Candell, Veľký Draždiak, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Nové Košariská, Ivanka pri Dunaji 

TT

RO Kunovská priehrada Sobotište 

Šulianske jazero*, Štrkovisko Sekule, Štrkovisko Gbely Adamov,  RO Gazarka Šaštín Stráže, VD Kráľová - Kaskády, Bagrovisko Tomášikovo

TN

Zelená voda - Nové Mesto nad Váhom, VN Nitrianske Rudno, VN Kanianka, VN Dubník I., VN Prusy, Štrkovisko Horná Streda

NR

APÁLI - mŕtve rameno Váhu Komárno, štrkoviskové jazero Kava

ZA

Liptovská Mara - Liptovský Trnovec 

VD Orava - ATC JAMI, VD Orava - ATC Slanica, VD Orava - Nábrežie - Námestovo, VD Orava - ATC Prístav, VD Orava - ATC Stará Hora

BB

Teplý vrch - Pláž Drieňok, Teplý vrch - Pláž ORMET, Ružiná pri obci Divín, Plážové kúpalisko - jazero v Banskej Bystrici

Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richňavské jazero, Vindšachtské jazero, Ružiná pri obci Ružiná, Krpáčovo, Belianske jazero, Klinger, Evičkino jazero, Kopanice, Tajch

PO

Veľká Domaša - Tíšava, Delňa

Veľká Domaša - Valkov, Veľká Domaša - Holčíkovce, Veľká Domaša - Poľany, Veľká Domaša - Dobrá, Veľká Domaša - Nová Kelča, Veľká Domaša - polostrov KRYM, Rybník Chlmec, Laborec Humenné, Rybníky Slovenská Volová

KE

Zemplínska Šírava - Medvedia hora, Zemplínska Šírava - Hôrka, Vinianske jazero

Zemplínska Šírava - Kamenec, Zemplínska Šírava - Biela hora, Zemplínska Šírava - Paľkov, Ružín (Košice), Pod Bukovcom, Plážové kúpalisko JAZERO v Košiciach, Palcmanská Maša, Ružín (Gelnica), Turzovské jazero, Jazero Úhorná

Vysvetlivky: VN - vodná nádrž  ATC - autokemping   VD - vodné dielo   RO - rekreačná oblasť  

* Pláže okolo jazera sú oplotené a vodná plocha je neprístupná pre verejnosť.


Zákaz kúpania
z dôvodu prekročených medzných hodnôt (ďalej len „MH“) chlorofylu a, cyanobaktérií a nízkej priehľadnosti vody je pre verejnosť vydaný na Zelenej vode - Kurinec (od 17.7.2019).


Hygienickým požiadavkám
na kvalitu vody nevyhoveli na základe laboratórnych výsledkov vzorky vody odobrané z:

  • VN Duchonka - prekročenie MH črevných enterokokov a Escherichia coli (odber dňa 9.7.2019),

  • Bagroviska Čierna Voda - prekročenie MH črevných enterokokov (odber dňa 2.7.2019 aj opakované odbery 2 vzoriek dňa 9.7.2019),

  • TONA Šurany - prekročenie MH Escherichia coli bolo zistené na odbernom mieste pri ceste (odber dňa 12.6.2019); na všetkých  troch odberných miestach (pri ceste, pri čerpacej stanici, pri RA) bola zaznamenaná zvýšená farba,

  • Ružín - prítoky - prekročenie MH chlorofylu a (odber dňa 8.7.2019).


S výnimkou priehľadnosti vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie
vodná plocha Šintavské bane. Znížená priehľadnosť (a zvýšená farba) boli zaznamenané aj na Lipovine - Bátovce; voda na kúpanie v ostatných zdravotne významných ukazovateľoch bola vyhovujúca.


V 29. týždni boli vykonané odbery vzoriek vôd na: Ružiná pri obci Ružiná, Kuchajda, Vajnorské jazero, Veľký Draždiak, Rusovce - Candell, Čunovo, GEČA, Štrkoviska Čaňa, Zemplínska Šírava - Kamenec, Zemplínska Šírava - Paľkov, Zemplínska Šírava - Biela hora, Lipovina - Bátovce, Veľká Domaša - Valkov, Zelená voda - Nové Mesto nad Váhom.


V júli sú plánované odbery vzoriek vôd na IZRA; VN Stará Myjava; VN Opatová, Trenčín; Šútovskom jazere - Kraľovany, Rieka.UMELÉ KÚPALISKÁ


Povolenie na prevádzku malo na konci 29. týždňa 206 umelých kúpalísk
(ďalej len „UK“) a 569 bazénov.


Z dôvodu nevyhovujúceho počasia prerušili prevádzku napr. Kúpalisko Spišský Hrhov; AquaFun PARK Veľká Lomnica; Letné kúpalisko (ďalej len „LK“) na Družstevnej ul., Bardejov; LK Makovica, Nižná Polianka. Prevádzkované v závislosti od počasia boli napr. UK v okresoch Martin a Turčianske Teplice (LK SUNNY, LK Vrútky, Kúpalisko v ŠRZ DrienokTermálne kúpalisko (ďalej len „TK“) Vieska), okresoch Bytča a Žilina i Kúpalisko Bardejovské Kúpele, a. s. Počet prevádzkovaných bazénov bol prispôsobený stavu návštevnosti na TK Horné Saliby.


T. č. sú mimo prevádzky detský bazén na Biokúpalisku BOROVICA v Lozorne a  dva bazény v krytej hale na TK I Štúrovo. Počas KS 2019 budú mimo prevádzky bazén na Kúpalisku Krupina - Tepličky a v Športcentre EKOMA rekreačno-športovom areáli vo Zvolene.


V 29. týždni RÚVZ vykonali ŠZD
v Bazénoch Kurinec v Rimavskej Sobote, Kúpalisku Vyšná Slaná, Kúpalisku Rožňava. ŠZD spojený s odberom vzoriek bol vykonaný na Brezno - Zadné Hálny - LK AQUA - RELAX Lívia. Nedostatky v prevádzkovaní kúpalísk neboli zistené.


Vzorky vody na kúpanie
boli počas týždňa odobraté na kúpaliskách: DÚHA v Partizánskom; Plážové kúpalisko v Bojniciach; LK Malacky; TK Vincov les Sládkovičovo; Rekreačné zariadenie Margita - Ilona v Leviciach; Wellness Santovka; LK Nemšová; LK na Ostrove Trenčín; Pác - Kopánka v Cíferi; Zámocká záhrada v Hlohovci; NOVOLANDIA Lučenec - Rapovce; Castiglione a LK Relax Aqua v Trnave; Kúpalisko Zelená žaba Trenčianske Teplice (rekreačno-plavecký a detský bazén, vírivky pri rekreačno-plaveckom a detskom bazéne); LK Stropkov (plavecký a oddychový bazén). Výsledky laboratórnych rozborov zatiaľ nie sú k dispozícii.


Prekročenie mikrobiologických ukazovateľov kvality vody na kúpanie bolo preukázané na základe posledných odberov
v bazénoch na kúpaliskách:

  • Wellness centrum Patince (oddychový a vonkajší detský bazén, vírivka),

  • TK Retro Thermal Diakovce (detský a plavecký bazén),

  • Letný areál AQUARUTHENIA Svidník (detský bazén),

  • LK Lučenec (detský bazén),

  • Kúpalisko Remata v Handlovej,

  • Vyšné Ružbachy, Letné TK "Izabela" vo Vyšných Ružbachoch.

Laboratórne výsledky odberu vody na Kúpalisku Bretka preukázali v neplaveckom bazéne prekročenie MH fyzikálno-chemických ukazovateľov chemická spotreba kyslíka manganistanom a viazaný chlór. Znížená hodnota reakcie vody bola zistená v dopadovom bazéne na LK Nitra.

Na kúpaliskách boli nariadené nápravné opatrenia a vykonaný opakovaný odber vzoriek vody na kúpanie.


V budúcom týždni (dňa 22.7.2019) plánuje prevádzkovateľ zahájenie prevádzky LK Revúca (bez detského bazéna).


Vybavovanie žiadostí o povolenie prevádzky prebieha
stále na kúpaliskách: Biobazén Oravský Háj; Mestská plaváreň Tvrdošín; Košická Belá, Hotel GARDEN; LK Podskalie.


Prevádzkovatelia zatiaľ nepožiadali o vydanie rozhodnutia k prevádzke na kúpaliskách:
Biokúpalisko Tri vody v Malinove; bazény pri hoteli Altis v Tvrdošíne; LK Zlaté Moravce; LK, Dubnica nad Váhom; LK Košeca; Kúpalisko Vlachovo; Veronika Gemerská Hôrka; Hotel Severka, Zákopčie; TK Katarína, Kremnica; LK Hermanovce; Kúpalisko Neresnica; Nekryté LK Malé Raškovce 59; Nekrytý letný bazén SO 03a Paľkov, Zemplínska Šírava; Bazén LINEA a Funny Park v Piešťanoch.


Počas KS 2019 nebudú v prevádzke:
vonkajší krytý bazén pri Penzióne Čachovo v Selce, LK Moldava n/Bodvou, vonkajší bazén pri Hoteli Polianka v Hornej Lehote - Krpáčove, Termál centrum GALANDIA Galanta, LK Čalovec, LK TRITON v Košiciach, TK Katarína v Kremnici, Summer Club - INCHEBA v Bratislave. Dôvodom je vo väčšine prípadov nevyhovujúci technický stav resp. prebiehajúce rekonštrukcie.


Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku je možné nájsť na webovej stránke ÚVZ SR
www.uvzsr.sk (Najnovšie články a Kúpaliská - Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie) a na stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva.


Na stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) je pre verejnosť k dispozícií Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike, ktorý pripravil ÚVZ SR počas minuloročnej KS. Ak sa chcete do prieskumu zapojiť, kliknite prosím, na nižšie uvedený odkaz:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg9tHojR3hw_qaeBWDs6Tl95M2z8hHzbvb_-s_pE9Z-IOfLg/viewform?usp=sf_link.Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky