Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3548
Počet zobrazení obsahu : 20458300
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2019 (28. týždeň) Tlačiť E-mail
Piatok, 12. Júl 2019 13:10

swimming2V 28. týždni (ku dňu 11.7.2019) boli v prevádzke všetky prírodné a väčšina umelých kúpalísk, ktoré prevádzkovatelia plánujú počas kúpacej sezóny (ďalej len „KS“) 2019 prevádzkovať. Návštevnosť kúpalísk bola pre chladnejšie počasie vo všeobecnosti nižšia. Prevádzka kúpalísk resp. bazénov sa najmä v severných okresoch prispôsobovala poveternostným podmienkam a v prípade nízkej návštevnosti bola prerušovaná.


Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) vykonávali v povolených zariadeniach v rámci štátneho zdravotného dozoru (ďalej len „ŠZD“) kontrolu hygienického stavu kúpalísk a plnenia povinností, ktoré prevádzkovateľom ukladajú platné právne predpisy; realizovali aj kontrolné odbery vzoriek vody na kúpanie. RÚVZ pokračovali aj v monitorovaní kvality vody na kúpanie (vrátane odberov vzoriek vôd) na prírodných vodných plochách, ktoré nemajú organizovanú rekreáciu a sú bez prevádzkovateľa.PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY


V 28. týždni bola na základe ostatných odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie na 15 prírodných kúpaliskách (ďalej len "PK") a nasledujúcich prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:
 

KRAJ

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ

(s organizovanou rekreáciou)

PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY
(s neorganizovanou rekreáciou)

BA

Zlaté Piesky, Kuchajda, Slnečné jazerá

 

Vajnorské jazero, Čunovo, Rusovce - Candell, Veľký Draždiak, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Nové Košariská, Ivanka pri Dunaji 

TT

RO Kunovská priehrada Sobotište 

Šulianske jazero*, Štrkovisko Sekule, Štrkovisko Gbely Adamov,  RO Gazarka Šaštín Stráže, VD Kráľová - Kaskády, Bagrovisko Tomášikovo, Bagrovisko Čierna Voda

TN

 

Zelená voda - Nové Mesto nad Váhom, VN Nitrianske Rudno, VN Kanianka, Vodná nádrž Dubník I. Stará Turá

NR

 

APÁLI - mŕtve rameno Váhu Komárno, štrkoviskové jazero Kava, VN Duchonka

ZA

Liptovská Mara - Liptovský Trnovec 

VD Orava - ATC JAMI, VD Orava - ATC Slanica, VD Orava - Nábrežie - Námestovo, VD Orava - ATC Prístav, VD Orava - ATC Stará Hora

BB

Teplý vrch - Pláž Drieňok, Teplý vrch - Pláž ORMET, Zelená voda - Kurinec, Ružiná pri obci Divín, Plážové kúpalisko - jazero v Banskej Bystrici

Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richňavské jazero, Vindšachtské jazero, Ružiná pri obci Ružiná, Krpáčovo

PO

Veľká Domaša - Tíšava, Delňa

Veľká Domaša – Valkov, Veľká Domaša - Holčíkovce, Veľká Domaša - Poľany, Veľká Domaša - Dobrá, Veľká Domaša - Nová Kelča, Veľká Domaša - polostrov KRYM, Rybník Chlmec, Laborec Humenné, Rybníky Slovenská Volová

KE

Zemplínska Šírava - Medvedia hora, Zemplínska Šírava – Hôrka, Vinianske jazero

Zemplínska Šírava - Kamenec, Zemplínska Šírava - Biela hora, Zemplínska Šírava - Paľkov, Ružín (Košice), Pod Bukovcom, Plážové kúpalisko JAZERO v Košiciach, Palcmanská Maša, Ružín (Gelnica), Ružín - prítoky, Turzovské jazero, Jazero Úhorná

Vysvetlivky:VN - vodná nádrž   ATC - autokemping   VD - vodné dielo   RO - rekreačná oblasť  

* Pláže okolo jazera sú oplotené a vodná plocha je neprístupná pre verejnosť.


S výnimkou priehľadnosti vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie i vodná plocha

Šintavské bane. Znížená priehľadnosť (a zvýšená farba) boli zaznamenané aj na Lipovine – Bátovce; voda na kúpanie v ostatných ukazovateľoch bola vyhovujúca.


Výsledky odberov vzoriek vôd, ktoré pokračovali počas uplynulého týždňa  z prírodných vodných plôch (s neorganizovanou rekreáciou): VN Prusy, Štrkovisko Horná Streda, Bagrovisko Čierna Voda, VN Duchonka, strediská Veľkej Domaše v okrese Vranov nad Topľou, nie sú zatiaľ k dispozícií. Predbežné výsledky z banskoštiavnických jazier Belianske jazero, Klinger, Evičkino jazero, Kopanice a Tajch sú vyhovujúce.


V 29. týždni sú plánované odbery na: Ružiná - pri obci Ružiná, Rusovce - Candell, Čunovo; v júli budú odobraté vzorky vôd aj z jazier GEČA, IZRA a Štrkoviska Čaňa (okres Košice).UMELÉ KÚPALISKÁ


Povolenie na prevádzku malo na konci 28. týždňa 210 umelých kúpalísk
(ďalej len „UK“) a 564 bazénov. Do prevádzky boli uvedené kúpaliská: IUVENTA v Bratislave;  Fajn club v Bratislave - Záhorskej Bystrici, Dobrá Voda,  AQUA MARIA vo Veľatoch, Kúpalisko Vyšná Slaná a detský bazén na LK Modra. V Termalparku Veľký Meder "Thermal Corvinus“ boli k 11.7.2019 uvedené do prevádzky 3 nové bazény: skokanský, vlnový bazén s detskou časťou a spraypoolom a bazén s unášajúcou vodou.


Z dôvodu nevyhovujúceho počasia prerušili prevádzku napr. kúpaliská:  Kúpalisko Modrá perla Veľké Úľany, Kúpalisko Spišský Hrhov AquaFun PARK Veľká Lomnica, kúpaliská v okresoch Martina  a Turčianske Teplice atď.


V 28. týždni RÚVZ vykonali ŠZD
v Rekreačnom zariadení Margita-Ilona Wellness Santovka, TK Vincov les Sládkovičovo, Vodný raj Vyhne, LK Humenné, Biokúpalisko Snina, DRZ Sninské rybníky.


ŠZD spojený s odberom vzoriek
bol vykonaný na kúpaliskách: vonkajší bazén pri Penzióne SCHWEINTAAL v Braväcove, Plážové kúpalisko Banská Bystrica (odber vzoriek z jazera i z bazénov), Verejné kúpalisko Jasenie, LK Podbrezová, Wellness centrum Patince, Bazény Kurinec, LK Hnúšťa, LK Tisovec, LK Nitra a TK Retro Thermal Diakovce. Všetky uvedené kúpaliská boli bez nedostatkov.


Vzorky vody na kúpanie boli počas týždňa odobraté ďalej na kúpaliskách: LTK vo Vyšných Ružbachoch, Kúpalisko Chalmová, Kúpalisko Čajka v Bojniciach, Národné centrum vodného póla Nováky, Kúpalisko Zlatnícka dolina, Mestské kúpalisko Skalica, Mestská plaváreň Senica, LK vo Svidníku, LK Pažiť Bánovce nad Bebravou; výsledky zatiaľ nie sú k dispozícii. Vyhovujúca kvalita vody na kúpanie v bazénoch bola preukázaná odbermi na kúpaliskách Delfín a Tehelné pole v Bratislave.


Opatrenia na odstránenie
zistených mikrobiologických nedostatkov v kvalite vody na kúpanie a opakované odbery vzoriek (pre dokladovanie účinnosti opatrení) zabezpečovali prevádzkovatelia LK LučenecTK Patince. Za zistené nedostatky pri výkone ŠZD a nevyhovujúce výsledky analýz vody na kúpanie z bazénov (niektorých) bude v správnom konaní pokuta uložená prevádzkovateľovi TK Podhájska.


Vybavovanie žiadostí o povolenie prevádzky prebieha
stále na kúpaliskách:  Bazény pri Penzióne Slanický dvor v Námestove, Biobazén Oravský Háj v Brezovici,  Penzión KOTVA v Trstenej, Hotel GARDEN v Košickej Belej, LÁŽO - PLÁŽO v Žiline, LK Podskalie. Na KS 2019 sa pripravuje Mestská plaváreň Tvrdošín.  


Ku koncu 28. týždňa neboli doručené žiadosti o uvedenie do prevádzky od prevádzkovateľov kúpalísk:
Biokúpalisko Tri vody v Malinove, Nekryté LK Malé Raškovce 59, Nekrytý letný bazén SO 03a Paľkov na Zemplínskej Šírave, Kúpalisko Vlachovo; Veronika Gemerská Hôrka, Hotel Severka v Zákopčí, Kúpalisko Neresnica vo Zvolene, LK Hermanovce, LK Zlaté Moravce, LK Dubnica nad Váhom a LK Košeca.


Počas KS 2019 nebudú v prevádzke:
vonkajší krytý bazén pri Penzióne Čachovo v Selce, LK Moldava n/Bodvou, vonkajší bazén pri Hoteli Polianka v Hornej Lehote - Krpáčove, Termál centrum GALANDIA Galanta, LK Čalovec, LK TRITON v Košiciach, TK Katarína v Kremnici, Summer Club - INCHEBA v Bratislave, LK Revúca. Dôvodom je vo väčšine prípadov nevyhovujúci technický stav resp. prebiehajúce rekonštrukcie.


Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku je možné nájsť na webovej stránke ÚVZ SR
www.uvzsr.sk (Najnovšie články a Kúpaliská - Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie) a na stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva.


Na stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) je pre verejnosť k dispozícií Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike, ktorý pripravil ÚVZ SR počas minuloročnej KS. Ak sa chcete do prieskumu zapojiť, kliknite prosím, na nižšie uvedený odkaz:


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg9tHojR3hw_qaeBWDs6Tl95M2z8hHzbvb_-s_pE9Z-IOfLg/viewform?usp=sf_link.Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky