Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3257
Počet zobrazení obsahu : 18641865
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2019 (27. týždeň) Tlačiť E-mail
Štvrtok, 04. Júl 2019 12:58

people

V 27. týždni (ku dňu 3.7.2019) boli do prevádzky uvedené ďalšie umelé a prírodné kúpaliská. Pokračovali kontroly pripravenosti a odbery vzoriek na kúpaliskách, ktorých prevádzkovatelia požiadali o začiatok prevádzky.


Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) vykonávali kontrolu hygienického stavu už prevádzkovaných kúpalísk a kontrolné odbery vzoriek vody na kúpanie. Taktiež  monitorovali aj kvalitu vody na kúpanie na prírodných vodných plochách, ktoré majú neorganizovanú rekreáciu a sú bez prevádzkovateľa.PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY

V 27. týždni je na základe odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie na 14 prírodných kúpaliskách (ďalej len "PK") a nasledujúcich prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:
 

KRAJ

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ

(s organizovanou rekreáciou)

PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY
(s neorganizovanou rekreáciou)

BA

Zlaté Piesky, Kuchajda, Slnečné jazerá

 

Vajnorské jazero, Čunovo, Rusovce - Candell, Veľký Draždiak, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Nové Košariská, Ivanka pri Dunaji

TT

RO Kunovská priehrada Sobotište 

Šulianske jazero*, Štrkovisko Sekule, Štrkovisko Gbely Adamov,  RO Gazarka Šaštín Stráže

TN

 

Zelená voda - Nové Mesto nad Váhom

NR

 

APÁLI - mŕtve rameno Váhu Komárno, štrkoviskové jazero Kava, VN Duchonka

ZA

Liptovská Mara - Liptovský Trnovec 

VD Orava - ATC JAMI, VD Orava - ATC Slanica, VD Orava - Nábrežie - Námestovo, VD Orava - ATC Prístav, VD Orava - ATC Stará Hora

BB

Teplý vrch - Pláž Drieňok, Teplý vrch - Pláž ORMET, Zelená voda - Kurinec, Ružiná pri obci Divín, Plážové kúpalisko - jazero v Banskej Bystrici

Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richňavské jazero, Vindšachtské jazero, Ružiná pri obci Ružiná

PO

Veľká Domaša - Tíšava, Delňa

Veľká Domaša - Holčíkovce, Veľká Domaša - Poľany, Veľká Domaša - Dobrá, Veľká Domaša - Nová Kelča, Veľká Domaša - polostrov KRYM, Rybník Chlmec, Laborec Humenné, Rybníky Slovenská Volová

KE

Zemplínska Šírava - Medvedia hora, Zemplínska Šírava - Hôrka

Zemplínska Šírava - Kamenec, Zemplínska Šírava - Biela hora, Zemplínska Šírava - Paľkov, Ružín (Košice), Pod Bukovcom, Plážové kúpalisko JAZERO v Košiciach, Palcmanská Maša, Ružín (Gelnica), Ružín - prítoky, Turzovské jazero, Jazero Úhorná

VN - vodná nádrž                ATC - autokemping           VD - vodné dielo       RO - rekreačná oblasť  

*pláže okolo jazera sú oplotené a jazero je neprístupné pre verejnosť


V 27. týždni boli vykonané odbery vzoriek vôd
na kúpanie z prírodných vodných plôch s neorganizovanou rekreáciou a bez prevádzkovateľa na lokalitách:

  • dňa 1.7.2019: Krpáčovo - jazero, Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richňavské jazero, Vindšachtské jazero, Zelená voda - Nové Mesto nad Váhom

  • dňa 2.7.2019: Ružiná pri obci Ružiná, Kuchajda, Vajnorské jazero, Veľký Draždiak, Zemplínska Šírava - Medvedia hora, Zemplínska Šírava - Kamenec, Zemplínska Šírava - Paľkov, Zemplínska Šírava - Biela hora, Zemplínska Šírava - Hôrka, Veľká Domaša - Tíšava, Veľká Domaša - Valkov, VD Kráľová - Kaskády, Bagrovisko Tomášikovo, Bagrovisko Čierna Voda, Šintavské bane

  • na kontrolu kvality vody boli odobraté aj vzorky na APÁLI - mŕtve rameno Váhu Komárno a na štrkoviskovom jazere Kava


Znížená
priehľadnosť vody na kúpanie a zvýšená farba bola zistená na Lipovina – Bátovce. Znížená priehľadnosť vody bola zistená aj pri odbere vzoriek vody na laboratórne analýzy na Vinianskom jazere.


V priebehu júla budú vykonané
odbery vzoriek vody na prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou: Belianske jazero; Klinger; Evičkino jazero; VN Prusy; VN Stará Myjava; Štrkovisko Horná Streda; VN Opatová, Trenčín; Kopanice; Tajch. Plánované sú aj odbery vzoriek vôd na GEČA, IZRA a Štrkovisku Čaňa.UMELÉ KÚPALISKÁ


Povolenie na prevádzku malo na konci 27. týždňa 205 kúpalísk (551 bazénov).


V 27. kalendárnom týždni boli do prevádzky uvedené kúpaliská:
Letné kúpalisko (ďalej len „LK“) Mesta Vranov nad Topľou (od 1.7.2019); Nekrytý bazén pri hoteli Eurobus, Zemplínska Šírava (od 1.7.2019); Kúpalisko Zelená žaba Trenčianske Teplice (od 1.7.2019); Rekreačné zariadenie Pstružné vonkajší bazén v Revúcej (od 3.7.2019); LK Lipany (od 3.7.2019).


V 27. týždni bol vykonaný štátny zdravotný dozor
(ďalej len „ŠZD“) a boli odobraté vzorky vôd napr. na Kúpalisku Bardejovské Kúpele, a. s. a Termálnom kúpalisku (ďalej len „TK“) Patince.


Ku prevádzkovaným kúpaliskám ďalej uvádzame:

  • Mimo prevádzky sú t. č.: detské bazény na Biokúpalisku BOROVICA a v rekreačno- športovom areáli Športcentrum EKOMA; 2 bazény v krytej hale na TK I Štúrovo.

  • Na Kúpalisku Krupina - Tepličky nebude prevádzkovaný oddychový bazén.

  • Vírivé vane v Hoteli Gobor - vodný svet vo Vitanovej a bazén v Hoteli Julianin dvor v Habovke slúžia len návštevníkom hotela.

  • LK v okresoch Martin a Turčianske Teplice (LK SUNNY, LK Vrútky, Kúpalisko v ŠRZ Drienok a TK Vieska) sú v prevádzke v závislosti od počasia.


Vybavovanie žiadostí o povolenie prevádzky stále prebieha
na kúpaliskách: IUVENTA v Bratislave; Fajn club v Bratislave - Záhorskej Bystrici; Bazény pri Penzióne Slanický dvor v Námestove; Biobazén Oravský Háj v Brezovici; Penzión KOTVA v Trstenej; Hotel GARDEN v Košickej Belej; Kúpalisko Vyšná Slaná; AQUA MARIA vo Veľatoch; LÁŽO - PLÁŽO v Žiline; LK Podskalie. Na KS 2019 sa pripravuje tiež Mestská plaváreň Tvrdošín i AquaFun PARK Veľká Lomnica (prebiehajú aj stavebné úpravy). Dňa 12.7.2019 je plánované zahájenie prevádzky vonkajšieho bazénu pri Penzióne SCHWEINTAAL v Braväcove.


Ku koncu 27. týždňa neboli doručené žiadosti o uvedenie do prevádzky od prevádzkovateľov kúpalísk:
Biokúpalisko Tri vody v Malinove; Nekryté LK Malé Raškovce 59; Nekrytý letný bazén SO 03a Paľkov, Zemplínska Šírava; Kúpalisko Vlachovo; Veronika Gemerská Hôrka; Dobrá Voda; Hotel Severka v Zákopčí; Kúpalisko Neresnica vo Zvolene; LK Hermanovce; LK Zlaté Moravce; LK Dubnica nad Váhom; LK Košeca.


Nedostatky v mikrobiologickej kvalite
vody na kúpani
e boli zistené na základe ostatných odberov v detskom bazéne na kúpalisku Bazény Kurinec v Rimavskej Sobote, na dvoch odberných miestach zdrojov vody pre Biokúpalisko Resort - Levočská Dolina v Levoči a v plaveckom bazéne na Kúpalisku Remata v Handlovej. Prevádzkovatelia kúpalísk zabezpečili v zariadeniach vykonanie nápravných opatrení a boli vykonané opakované odbery vzoriek vody.


V rámci ŠZD neboli na TK Horné Saliby zistené žiadne závažné nedostatky až na mierne prekračovanie teplôt v bazénoch.


Počas KS 2019 nebudú v prevádzke:
vonkajší krytý bazén pri Penzióne Čachovo v Selce, LK Moldava n/Bodvou, vonkajší bazén pri Hoteli Polianka v Hornej Lehote - Krpáčove, Termál centrum GALANDIA Galanta, LK Čalovec, LK TRITON v Košiciach, TK Katarína v Kremnici, atď.. Dlhú dobu mimo prevádzky je Summer Club - INCHEBA v Bratislave.


Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku je možné nájsť na webovej stránke ÚVZ SR
www.uvzsr.sk (Najnovšie články a Kúpaliská - Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie) a na stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva.


Na stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) je pre verejnosť k dispozícií Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike, ktorý pripravil ÚVZ SR počas minuloročnej KS. Ak sa chcete do prieskumu zapojiť, kliknite prosím, na nižšie uvedený odkaz:


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg9tHojR3hw_qaeBWDs6Tl95M2z8hHzbvb_-s_pE9Z-IOfLg/viewform?usp=sf_link.Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky