Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3608
Počet zobrazení obsahu : 20895797
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2019 (26. týždeň) Tlačiť E-mail
Piatok, 28. jún 2019 11:12

ChlapecVodaV 26. týždni (ku dňu 28.6.2019) boli do prevádzky uvedené ďalšie umelé a prírodné kúpaliská. Regionálne úrady verejného zdravotníctva pokračovali v kontrolách pripravenosti a odberoch vzoriek na kúpaliskách, ktorých prevádzkovatelia požiadali o začiatok prevádzky a v monitorovaní kvality vody na kúpanie na prírodných vodných plochách, ktoré majú neorganizovanú rekreáciu a sú bez prevádzkovateľa.Prírodné kúpaliská a prírodné vodné plochy


V 26. týždni je na základe odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie na 13 prírodných kúpaliskách (ďalej len "PK") a nasledujúcich prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

KRAJ

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ

(s organizovanou rekreáciou)

PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY
(s neorganizovanou rekreáciou)

BA

Zlaté piesky, Kuchajda, Slnečné jazerá

Vajnorské jazero, Veľký Draždiak, Rusovce - Candell, Čunovo, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Ivanka pri Dunaji, Nové Košariská

TT

RO Kunovská priehrada Sobotište

Štrkovisko Sekule, RO Gazarka Šaštín Stráže, Štrkovisko Gbely Adamov

TN

 

Zelená voda - Nové Mesto nad Váhom

NR

 

APÁLI - mŕtve rameno Váhu Komárno, štrkoviskové jazero Kava, VN Duchonka

ZA

Liptovská Mara - Liptovský Trnovec 

VD Orava - ATC JAMI, VD Orava - ATC Slanica, VD Orava - Nábrežie - Námestovo, VD Orava - ATC Prístav, VD Orava - ATC Stará Hora

BB

Plážové kúpalisko - jazero v Banskej Bystrici, Ružiná pri obci Divín, Zelená voda - Kurinec, Teplý Vrch - Pláž Drieňok, Teplý Vrch - Pláž ORMET 

Ružiná pri obci Ružiná, Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richňavské jazero, Vindšachtské jazero

PO

Delňa, Veľká Domaša - Tíšava

Rybník Chlmec, Laborec Humenné, Rybníky Slovenská Volová

KE

Vinianske jazero

 

Plážové kúpalisko JAZERO, Pod Bukovcom, Ružín - Košice, Palcmanská Maša, Ružín, Ružín - prítoky, Turzovské jazero, Jazero Úhorná

VN - vodná nádrž                ATC - autokemping           VD - vodné dielo           RO - rekreačná oblasť


Predpokladaný termín zahájenia prevádzok Zemplínska Šírava - Medvedia hora a Zemplínska Šírava - Hôrka je dňa 1.7.2019.


Ku dňu 28.6.2019 nie sú k dispozícií laboratórne výsledky kvality vody na kúpanie
z odberov na prírodných vodných plochách: VN Dubník I. (odber zo dňa 24.6.2019), VN Kanianka (odber zo dňa 25.6.2019) a VN Nitrianske Rudno (odber zo dňa 25.6.2019). Rovnako nie sú známe ani laboratórne výsledky kvality vody z Lipoviny - Bátovce (odber zo dňa 24.6.2019); vzorka vody odobratá dňa 27.5.2019 nevyhovovala pre zníženú priehľadnosť vody, zvýšenú farbu a pH.


Najbližšie sú plánované odbery vzoriek vody na prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

 • Dňa 1.7.2019: Krpáčovo – jazero;

 • Dňa 8.7.2019: Belianske jazero; Klinger; Evičkino jazero; Kopanice; Tajch;

 • V júli 2019: VN Prusy; VN Stará Myjava; Štrkovisko Horná Streda; VN Opatová Trenčín; VD Kráľová, Kaskády; Bagrovisko Tomášikovo; Bagrovisko Čierna Voda; Šintavské bane.


Počas KS 2019 nie je plánovaný odber vzoriek na prírodných vodných plochách ako napr.: štrkoviskové jazero Bohatá, Horný Čepeň - štrkovisko, Horný Čepeň - mŕtve rameno VáhuVD Kráľová, Šoporňa.


Ku prírodným kúpaliskám a prírodným vodným plochám ďalej uvádzame:

 • Mimo prevádzky budú počas KS 2019 Dolno Hodrušské jazero (jazero po rekonštrukcii ešte nie je naplnené vodou) a VN Brezová pod Bradlom (stále v rekonštrukcii).

 • Obec Bžany v KS 2019 nebude ďalej prevádzkovať PK Veľká Domaša - Valkov z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

 • Kvalita vody na Šulianskom jazere je vyhovujúca, pláže sú však oplotené a jazero je neprístupné pre verejnosť.Umelé kúpaliská


Povolenie na prevádzku
malo na konci 26. týždňa 148 kúpalísk a 504 bazénov.


V 26. týždni
boli do prevádzky uvedené napr.:

 • od 25.6.2019: LK sídl. III v Prešove, Wellness centrum Patince, Penzión Lagáň v Radave, Zámocká záhrada v Hlohovci,

 • od 26.6.2019: Umelé kúpalisko Červená hviezda v Košiciach, TK Retro Thermal Diakovce,

 • od 27.6.2019: Kúpalisko Detva.


V závislosti od počasia
sú v prevádzke kúpaliská v okresoch Martin a Turčianske Teplice (LK SUNNY, LK Vrútky a TK Vieska) i Biokúpalisko Resort - Levočská Dolina.


Dňa 28.6.2019 by mali byť do prevádzky uvedené:
LK Pezinok - Sever; dva vonkajšie letné bazény pri Hoteli Sitno Vyhne; LK Spišská Nová Ves; Zbojnička Rača; Letné TK "Izabela" vo Vyšných Ružbachoch; Nekrytý letný bazén SO 02 Kaluža, Zemplínska Šírava. Do prevádzky by mal byť uvedený aj bazén B3 na TK Sládkovičovo.


Dňa 29.6.2019 by mali byť do prevádzky uvedené:
TK Stráňavy, Kúpalisko Kežmarok, Kúpalisko Aquaspa Gánovce aj Kúpalisko Modrá perla Veľké Úľany. V prípade vyhovujúcich laboratórnych výsledkov vzoriek vody bude vonkajší nadzemný bazén pri Chate LIMBA v Bystrej taktiež v prevádzke od 29.6.2019, pričom kúpanie v bazéne bude poskytované len ubytovaným návštevníkom.


V budúcom týždni
(od 1.7.2019) je plánovaný začiatok prevádzky napr. na kúpaliskách: LK Mesta Vranov nad Topľou; Nekrytý bazén pri hoteli Eurobus, Zemplínska Šírava;  neplavecký nadzemný vonkajší bazén pri  Hoteli Biela Medvedica, Bystrá; Obecné kúpalisko v Strelníkoch; Verejné kúpalisko v Jasení; LK Podbrezová.


Vybavovanie žiadostí o povolenie prevádzky stále prebieha na kúpaliskách:
vonkajšie bazény pri Penzióne SCHWEINTAAL, Braväcovo; LK Makovica, Nižná Polianka; LK na Družstevnej ul. v Bardejove; Bazény pri Penzióne Slanický dvor v Námestove; Penzión KOTVA v Trstenej; TK II Štúrovo; Kúpalisko Bretka; Kúpalisko Vyšná Slaná; LK Brezová pod Bradlom; LK SAMŠPORT Myjava; IUVENTA v Bratislave; Fajn club, Bratislava - Záhorská Bystrica; AQUA MARIA Veľaty; Košická Belá, Hotel GARDEN; LK Medzev; Kúpalisko v ŠRZ Drienok; LK Podskalie; LK Stropkov. Na výsledky laboratórnych rozborov vzoriek vody čaká prevádzkovateľ vonkajšieho bazéna v Rekreačnom zariadení Pstružné.


O uvedenie kúpaliska do prevádzky zatiaľ nepožiadali prevádzkovatelia:
Biobazén Oravský Háj; Kúpalisko Vlachovo; Veronika Gemerská Hôrka; Dobrá Voda; LÁŽO - PLÁŽO, Žilina; Kúpalisko Neresnica; Biokúpalisko Tri vody; Hotel Severka; LK Hermanovce; Nekryté LK Malé Raškovce 59; Nekrytý letný bazén SO 03a Paľkov, Zemplínska Šírava; LK Zlaté Moravce; LK Dubnica nad Váhom; LK Košeca; LK Lipany.


Zhoršená mikrobiologická kvalita vody na kúpanie bola zistená  na základe ostatných odberov
v bazénoch kúpalísk: Kúpalisko Remata a TK Komárno. Prevádzkovatelia kúpalísk zabezpečili v zariadeniach vykonanie nápravných opatrení a boli vykonané opakované odbery vzoriek vody.

V rámci ŠZD bol v 26. týždni vykonaný opakovaný odber vzoriek vody z výplavového a nerezového bazéna v ThermalPark NITRAVA, kde bola na základe odberov z predchádzajúcich týždňov zistená nevyhovujúcu mikrobiologická kvalita vody na kúpanie. Výsledky laboratórnych rozborov vôd nie sú zatiaľ k dispozícii.


Ku umelým kúpaliskám ďalej uvádzame:

 • Mimo prevádzky sú 2 bazény v krytej hale na TK I Štúrovo z dôvodu vysokých vonkajších teplôt. T. č. sú mimo prevádzky aj bazén B16 (Fun sport lazy river) v Aquathermal Senec, detský bazén na Biokúpalisku BOROVICA a LK Modra, vonkajšie tobogány a plavecký bazén v THERMALPARK DS.

 • Na TK Podhájska bola ukončená výstavba nového vstupu na kúpalisko.

 • Len na súkromné účely je možné využívať relaxačný bazén v Penzióne Rosnička v Kraľovanoch (zmena majiteľa) a bazény pri hoteli Studnička v Námestove.


Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku je možné nájsť na webovej stránke ÚVZ SR
www.uvzsr.sk (Najnovšie články a Kúpaliská - Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie) a na stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva.


Na stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) je pre verejnosť k dispozícií Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike, ktorý pripravil ÚVZ SR počas minuloročnej KS. Ak sa chcete do prieskumu zapojiť, kliknite prosím, na nižšie uvedený odkaz:


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg9tHojR3hw_qaeBWDs6Tl95M2z8hHzbvb_-s_pE9Z-IOfLg/viewform?usp=sf_link.Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky