26. jún: Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi Tlačiť E-mail
Pondelok, 24. jún 2019 07:24

pocketValné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (OSN) vyhlásilo 26. jún za Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi.


V roku 2016 užilo drogy aspoň raz počas jedného roka približne 275 miliónov ľudí na celom svete, čo je približne 5,6% celosvetovej populácie vo veku od 15 - 64 rokov. Mnohé krajiny čelia nárastu úmrtí súvisiacich  s užívaním drog a tiež epidémiám opiátov.


Organizácia Spojených národov pripomína, že jedným z cieľov Medzinárodného dňa proti zneužívaniu drog je posilnenie globálnej činnosti a spolupráce. Prekážok na dosiahnutie stavu, aby sa drogy nezneužívali je mnoho, patrí k nim predovšetkým nezákonné pestovanie a obchodovanie s nimi a s tým súvisiaca trestná činnosť.


Jedným z posolstiev Medzinárodného dňa proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi je podpora prevencie a liečby ľudí závislých od drog. Zahŕňa aj poskytovanie informácií a zručností, aby sa predchádzalo predávkovaniu.


V rámci prevencie pripravili odborní pracovníci regionálnych úradov verejného zdravotníctva viaceré zdravotno-výchovné aktivity zamerané na zvýšenie informovanosti o škodlivých účinkoch užívania drog.