Európsky deň obezity 2019 - po prvý raz v lekárňach Tlačiť E-mail
Piatok, 31. máj 2019 12:44

european_obesity_day_2019Európska asociácia pre výskum obezity ( EASO )  aj v tomto roku  motivovala členské štáty k zvýšeniu povedomia o zdravom životnom štýle, obezite a jej prevencii. Projekt Európsky deň obezity je medzinárodný a multisektorálny projekt, ktorého zámerom je spojiť mnohé odborné inštitúcie a organizácie s cieľom komplexnej a efektívnej pomoci pre ľudí s týmto rizikovým faktorom.


V tomto roku sa po prvý raz do aktivít Európskeho dňa obezity  ( EOD )  na Slovensku a súčasne Slovenského dňa obezity, zapojili aj  verejné lekárne. Tradične tento deň pripadol na tretiu májovú nedeľu - 18.5.2019. Aktivity však prebiehali v priebehu celého týždňa od 13.5. do 18.5.2019 na základe tohtoročného hesla:  " Riešme obezitu spoločne "  a " Akcia pre zdravú budúcnosť ".


Pracovníci Poradní zdravia z regionálnych úradov verejného zdravotníctva krajských miest
(Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Prešov a Košice), ako aj lektori STOB-u zabezpečili  v dňoch 16. a 17. mája 2019 v čase od 9.00 do 12.00 hod vo vybraných lekárňach záujemcom analýzu tela, pomocou ktorej bolo možné diagnostikovať hodnotu BMI, objem kostrového svalstva, viscerálneho tuku, telesného tuku, ako aj hodnotu bazálneho metabolizmu. Po základnej diagnostike bolo klientovi poskytnuté odborné individuálne poradenstvo v oblasti problematiky nadváhy a obezity. Každý účastník dostal ako darček brožúrku Stob - „Chcem zmenu – ako na výživu?“, alebo „Ako na psychiku?“ a tiež Záznam o stravovaní.


Žien prišlo viac

Naši pracovníci vyšetrili celkovo 121 ľudí, 31 mužov a 90 žien. Priemerný vek u oboch pohlaví bol 52 rokov. Priemerná hmotnosť u mužov bola 91 kg,  u žien 74 kg. Percentuálne zastúpenie mužov s normálnou hmotnosťou (hodnota BMI do 25) bolo 23 %, u žien 38 % (3% žien bola zistená podváha). Klienti, ktorým bola zistená nadváha (BMI nad 25),  predstavovali v prípade mužov 38 % a v prípade žien 34%. Mužská obezita (BMI hodnota nad 30) bola zastúpená v 39 %, ženská v 19 %.


Sledovanie hodnôt BMI nie je jediný ukazovateľ „hmotnostného stavu“ daného človeka, pri každom klientovi je potrebné postupovať individuálne, aj na základe výsledkov iných parametrov, akým je napríklad hodnota viscerálneho tuku a aj samotný obvod pása daného človeka.  Z výsledkov meraní je zrejmé, že potenciál a priestor pre intervenčné aktivity v oblasti optimálnej a zdravej hmotnosti našej populácie, ako aj jej zdravého spôsobu života je stále veľký, preto je potreba aktivít vedúcich ku konkrétnej pomoci týmto ľuďom, nanajvýš dôležitá.