Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3688
Počet zobrazení obsahu : 21323069
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 18. kalendárny týždeň 2019 Tlačiť E-mail
Piatok, 03. máj 2019 11:10

chripkaV 18. kalendárnom týždni 2019 bolo hlásených 24 339 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 041,3 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom  klesla o 2,3 %  (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trenčianskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 3 423,8 /100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 532 osôb, čo predstavuje 2,2 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (283). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (167) a pneumónie (82).

Ochorenia hlásilo 51 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 39 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Žilinskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 18. kalendárnom týždni 2019 hlásených 1 464 ochorení (chorobnosť 62,6/100 000), čo predstavuje 6 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 1,7 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 6 – 14 ročných (413/100 000).

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“

 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 18. kalendárnom týždni 2019 vyšetrených spolu 26 nazofaryngeálnych výterov a 19 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo sedem vzoriek pozitívnych. Z toho:

-          1 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,

-          1 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,

-          1 x respiračný syncyciálny vírus,

-          4 x adenovírus (graf 3).

Od začiatku chrípkovej sezóny 2018/2019 bolo vo virologických laboratóriách  úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených spolu 2 565 vzoriek biologického materiálu (1 741 nazofaryngeálnych výterov a 824 dvojíc sér).

Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 765 pozitívnych:

-      171 x vírus chrípky A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09-like,

-      159 x vírus chrípky A/H1pdm09,

-      156 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,

-        65 x vírus chrípky A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016(H3N2)-like virus,

-        16 x vírus chrípky A/H3,

-        65 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,

-        82 x adenovírus,

-        45 x respiračný syncyciálny vírus,

-          6 x Mycoplasma pneumoniae.
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

 

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 18. kalendárnom týždni 2019

tab

 

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu 

 

V 18. kalendárnom týždni 2019 nebol hlásený prípad SARI.  

Od začiatku chrípkovej sezóny 2018/2019 bolo doteraz hlásených spolu 121 prípadov SARI, z ktorých 53 skončilo úmrtím.

 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/

updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2018/2019 a 2017/2018

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2018/2019

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2018/2019

graf3


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky