Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3681
Počet zobrazení obsahu : 21264123
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 17. kalendárny týždeň 2019 Tlačiť E-mail
Piatok, 26. apríl 2019 14:43

chripkaV 17. kalendárnom týždni 2019 bolo hlásených 26 877 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 066,3  osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom  klesla o 6 %  (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 3 588,9 /100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 654 osôb, čo predstavuje 2,4 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (328). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (200) a pneumónie (126).

Ochorenia hlásilo 53 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 42 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 17. kalendárnom týždni 2019 hlásených 1 552 ochorení (chorobnosť 61,6/100 000), čo predstavuje 5,8 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 6,3 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 15 – 19 ročných (205,1/100 000).

Prerušenie výchovno - vzdelávacieho procesu bolo v 17. kalendárnom týždni 2019 hlásené spolu v troch výchovno - vzdelávacích zariadeniach. Išlo o dve materské a jednu základnú školu v Košickom kraji.
 

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 17. kalendárnom týždni 2019 vyšetrených spolu 24 nazofaryngeálnych výterov a 17 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo päť vzoriek pozitívnych. Z toho:

-          2 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie

-          2 x vírus chrípky A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09-like,

-          1 x vírus chrípky A/H1pdm09 (graf 3).
 

Od začiatku chrípkovej sezóny 2018/2019 bolo vo virologických laboratóriách  úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených spolu 2 520 vzoriek biologického materiálu (1 715 nazofaryngeálnych výterov a 805 dvojíc sér).

Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 758 pozitívnych:

-          171 x vírus chrípky A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09-like,

-          159 x vírus chrípky A/H1pdm09,

-          155 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,

-          65 x vírus chrípky A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016(H3N2)-like virus,

-          16 x vírus chrípky A/H3,

-          64 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,

-          78 x adenovírus,

-          44 x respiračný syncyciálny vírus,

-          6 x Mycoplasma pneumoniae.
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.
 

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 17. kalendárnom týždni 2019

tab
 

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu
 

V 17. kalendárnom týždni 2019 bol hlásený jeden prípad SARI u 61 - ročného muža z Trenčianskeho kraja. Pacient nebol očkovaný proti chrípke.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2018/2019 bolo doteraz hlásených spolu 121 prípadov SARI, z ktorých 53 skončilo úmrtím.
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/
updates/latest_update_GIP_surveillance/en/
.


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2018/2019 a 2017/2018

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2018/2019

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2018/2019

graf3


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky