Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3681
Počet zobrazení obsahu : 21265079
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 16. kalendárny týždeň 2019 Tlačiť E-mail
Štvrtok, 18. apríl 2019 09:57

chripkaV 16. kalendárnom týždni 2019 bolo hlásených 24 206 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 134,7  osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom  klesla o 17,7 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Prešovskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 3 503,1 /100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 516 osôb, čo predstavuje 2,1 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (221). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (200) a pneumónie (95).

Ochorenia hlásilo 48 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 34 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 16. kalendárnom týždni 2019 hlásených  1 402 ochorení (chorobnosť 65,7/100 000), čo predstavuje 5,8 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 34,2 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 15 – 19 ročných (216,4/100 000).

Prerušenie výchovno - vzdelávacieho procesu bolo v 16. kalendárnom týždni 2019 hlásené spolu v troch výchovno - vzdelávacích zariadeniach. Išlo o MŠ (1x v Trnavskom, Žilinskom a Košickom kraji.
 

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 16. kalendárnom týždni 2019 vyšetrených spolu 32 nazofaryngeálnych výterov a 28 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 8 vzoriek pozitívnych. Z toho:

-          3 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,

-          2 x respiračný syncyciálny vírus,

-          3 x adenovírus (graf 3).
 

Od začiatku chrípkovej sezóny 2018/2019 bolo vo virologických laboratóriách  úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených spolu 2 479 vzoriek biologického materiálu (1 691 nazofaryngeálnych výterov a 788 dvojíc sér).

Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 753 pozitívnych:

-          169 x vírus chrípky A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09-like,

-          158 x vírus chrípky A/H1pdm09,

-          155 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,

-          65 x vírus chrípky A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016(H3N2)-like virus,

-          16 x vírus chrípky A/H3,

-          62 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,

-          78 x adenovírus,

-          44 x respiračný syncyciálny vírus,

-          6 x Mycoplasma pneumoniae.

 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

 

Tabuľka 1:    Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 16. kalendárnom týždni 2019

tab
 

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu
 

V 16. kalendárnom týždni 2019 boli hlásené tri prípady SARI u 66-ročného a 63-ročného muža a 63-ročnej ženy zo Žilinského kraja. Vo všetkých prípadoch bol potvrdený vírus chrípky  A/H1pdm09. Ani jeden pacient nebol očkovaný proti chrípke.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2018/2019 bolo doteraz hlásených spolu 120 prípadov SARI, z ktorých 53 skončilo úmrtím.
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.

 

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2018/2019 a 2017/2018
 graf1Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2018/2019
 graf2Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2018/2019

graf3


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky