Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3688
Počet zobrazení obsahu : 21323260
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 15. kalendárny týždeň 2019 Tlačiť E-mail
Piatok, 12. apríl 2019 11:29

chripkaV 15. kalendárnom týždni 2019 bolo hlásených 36 413 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 378,3  osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom  klesla o 3,2 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 4 403,9 /100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 915 osôb, čo predstavuje 2,5 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (521). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (284) a pneumónie (110).

Ochorenia hlásilo 56 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 45 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 15. kalendárnom týždni 2019 hlásených  2 639 ochorení (chorobnosť 99,9/100 000), čo predstavuje 7,2 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 2 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (347,6/100 000).

Prerušenie výchovno - vzdelávacieho procesu bolo v 15. kalendárnom týždni 2019 hlásené spolu v dvoch výchovno - vzdelávacích zariadeniach. Išlo o MŠ Vyšné Hágy v Prešovskom kraji a ZŠ v Trenčianskom kraji.
 

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 15. kalendárnom týždni 2019 vyšetrených spolu 44 nazofaryngeálnych výterov a 14 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 12 vzoriek pozitívnych. Z toho:

-            6 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,

-            1x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,

-            2 x vírus chrípky A/H1pdm09,

-            1 x A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016(H3N2)like virus,

-            1 x respiračný syncyciálny vírus,

-            1 x adenovírus (graf 3).
 

Od začiatku chrípkovej sezóny 2018/2019 bolo vo virologických laboratóriách  úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených spolu 2 419 vzoriek biologického materiálu     (1 659 nazofaryngeálnych výterov a 760 dvojíc sér).

Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 745 pozitívnych:

-          169 x vírus chrípky A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09-like,

-          158 x vírus chrípky A/H1pdm09,

-          152 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,

-          65 x vírus chrípky A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016(H3N2)-like virus,

-          16 x vírus chrípky A/H3,

-          62 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,

-          75 x adenovírus,

-          42 x respiračný syncyciálny vírus,

-          6 x Mycoplasma pneumoniae.
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.
 

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 15. kalendárnom týždni 2019

tab

 

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu 

 

V 15. kalendárnom týždni 2019 bol hlásený jeden prípad SARI u 44 ročného neočkovaného muža z Košického kraja.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2018/2019 bolo doteraz hlásených spolu 117 prípadov SARI, z ktorých 51 skončilo úmrtím.
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2018/2019 a 2017/2018

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2018/2019

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2018/2019

graf3


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky